Aktuálne informácie

Online konferencia pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva regionálnych koordinátorov NSRV SR a zástupcov miestnych akčných skupín na online konferenciu, ktorej hlavnou témou bude strednodobé hodnotenie stratégií CLLD.

Termín konania: 24. 09. 2020, prostredníctvom platformy ZOOM

Online konferencia je určená zástupcom Riadiaceho orgánu MPRV SR, PPA, CJ NSRV SR a RA NSRV SR, ktorí budú priamy prenos premietať zástupcom miestnych akčných skupín zúčastnených na seminároch v jednotlivých krajoch

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022