Kalendár akcií

12 Oct 2022
12 Oct 2022

Implementácia schválených projektov  v rámci stratégie MAS

Viac
08 Oct 2022
08 Oct 2022

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Viac
07 Oct 2022
07 Oct 2022

Jarmok tradičných vidieckych produktov

Viac
06 Oct 2022
06 Oct 2022

Zelená infraštruktúra, marginalizované skupiny obyvateľstva, udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
28 Sep 2022
29 Sep 2022

Finančná kontrola projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
26 Sep 2022
26 Sep 2022

Výmenu skúseností  s implementáciou stratégie PRV 2014 - 2022 - Záverečné stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS Prešovského kraja

Viac
26 Sep 2022
26 Sep 2022

Budúcnosť slovenského vidieka

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020