Ostatné stránky

Vyhlásenie o prístupnosti

Národná sieť rozvoja vidieka SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo nsrv.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad
  • 1.1.1 Netextový obsah
  • 1.2.2 Titulky
  • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy
  • 1.3.2 Zmysluplné poradie
  • 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu
  • 1.4.1 Používanie farieb
  • 1.4.3 Kontrast
  • 1.4.5 Text vo forme obrázkov
  • 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu
  • 1.4.11 Kontrast netextových prvkov
  • 2.1.1 Klávesnica
  • 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie
  • 2.4.1 Preskočenie blokov
  • 2.4.2 Každá stránka má názov
  • 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)
  • 2.4.5 Viacero spôsobov
  • 2.4.6 Nadpisy a menovky
  • 2.4.7 Viditeľné zameranie
  • 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí
  • 3.2.2 Vstup používateľa
  • 3.3.1 Identifikácia chýb
  • 3.3.2 Menovky alebo pokyny
  • 3.3.3 Návrh na opravu chyby
  • 4.1.2 Názov, rola, hodnota
  • 4.1.3 Stavové správy

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 2.5.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 27.1.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese [email protected].

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: [email protected]

Správca obsahu:

Národná sieť rozvoja vidieka SR
Akademická 4
949 01 Nitra

Technický prevádzkovateľ:

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4
949 01 Nitra
izpi.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022