Aktuálne informácie

Seminár pre MAS - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - PO kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Prešovského kraja 

Termín a miesto: 24.9.2020, Štrbské pleso

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022