Newsletter NSRV SR

Newsletter NSRV SR - Nový typ informačného média - prinášame informácie z rozvoja vidieka

Prihovárame sa Vás s novým typom média NEWSLETTER NSRV SR.

Účelom Newslettera je poskytnúť špecializované informácie beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020.

Jeho obsahom budú informácie Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a informácie o pripravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).

Newsletter bude vychádzať len v elektronickej podobe každý druhý týždeň a bude distribuovaný formou emailovej správy členom NSRV SR.

Váš tím NSRV SR

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022