RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
Organizácia: Obviam regio, o.z.
Koordinátor: Mgr. Silvia Ilková
Adresa kancelárie antény: 920 62  Horné Otrokovce č. 145
Kontaktná adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Telefón: 0905 394 692
E-mail: ilkova@obviamregio.sk
www: http://www.obviamregio.sk/index.php/nsrv/regionalna-antena/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020