Aktuálne informácie

Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - TT kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD. 

Vzdelávacia aktivita je určená pre MAS z Trnavského kraja

Termín a miesto: 24.9.2020, hotel Holiday inn Trnava

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022