EIP - "Inšpirácie k inováciám"

"Inšpirácie k inováciám"

Milí priatelia rozvoja vidieka a inovácií, 

radi by sme vám dali do pozornosti pravidelnú rubriku „Inšpirácie k inováciám“ na našej webovej a Facebookovej stránke, ktorá bude prinášať inšpiratívne myšlienky, inovácie a aktuálne informácie z diania na celoeurópskej úrovni. 

Prajeme Vám podnetné čítanie. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022