Užitočné linky

Užitočné linky

Agentúra pre rozvoj vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Pôdohospodárska platobná agentúra

European Network for Rural Development (ENRD)

Partnerská dohoda

Úrad vlády SR

EIP–AGRI

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Agroinštitút Nitra, š.p.

Národné lesnícke centrum

Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022