Poradenstvo

Hlasovanie v súťaži „Projekty MAS“ je ukončené!

Dňom 30. 09. 2014 bolo ukončené hlasovanie v štyroch súťažných kategóriách prvého ročníka súťaže „Projekty MAS 2014“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas Konferencie NSRV SR. Výsledky súťaže sa dozviete z priloženého dokumentu. Víťazom v rámci každej kategórie sa stal projekt, ktorý získal najväčší počet hlasov.

Ďakujeme za vyjadrenú podporu súťažným projektom!

Tím NSRV SR

Projekty 3.4.1 (8 projektov)

Projekty 3.4.2 (6 projektov)

Projekty 4.2 (5 projektov)

Ľubovolné projekty (4 projektov)


Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022