Centrálna jednotka NSRV SR

Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR

image

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

Riaditeľka

Ing. Lenka Mikulová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0918 564 654
email: [email protected]

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa

Mgr. Vladimíra Gudábová 
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
email: [email protected]

Kancelária asistencie pre ŽoNFP PRV SR 2014 - 2022 - Opatrenie M04, M06
Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - databáza projektov

Ing. Ingrida Šranková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: [email protected]

Ekonóm - účtovník

Mgr. Mária Matušková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 782
email: [email protected]

Manažér kancelárie NSRV SR

Mgr. Dárius Soboňa
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: [email protected]

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
Manažér kybernetickej bezpečnosti

Ing. Simona Radecká
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: [email protected]

Kancelária asistencie pre ŽoNFP PRV SR 2014 - 2022 - Opatrenie M08
Referent pre EIP

Ing. Anna Košíková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 931 207
e-mail: [email protected]

Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

p. Janka Bohumelová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0917 855 092
e-mail: [email protected]

Referent pre Program rozvoja vidieka
Ing. Šimon Mikláš
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: [email protected]

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020