RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj
Organizácia: VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Koordinátor: Mgr. Emília Jányová Lopušníková      
Kontaktná adresa: Horná 13, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 0905 866 698 
E-mail: voka@voka.sk, info@voka.sklopusnikova@voka.sk
www: www.voka.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020