RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Regionálne antény ukončili svoju činnosť k 31.10.2022.

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj
Organizácia: MVL Štefánek, s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrej Milo
Kontaktná adresa: Hlavná 1, 911 05 Trenčín
Telefón: 0910 901 431
E-mail: [email protected] 
www: http://www.mvlstefanek.sk/nsrv/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020