Prihláška za člena NSRV SR

Prihlasujem sa za člena Národnej siete rozvoja vidieka SR

Odoslaním prihlášky potvrdzujem záujem o členstvo v NSRV SR a správnosť uvedených údajov. Udeľujem súhlas so zverejnením názvu subjektu, ktorý zastupujem ako člena NSRV SR, kraja pôsobenia a so zasielaním informácií na uvedené adresy o aktivitách a podujatiach organizovaných NSRV SR. Zároveň súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov uvedených v tejto prihláške pre účely databázy IZPI NSRV SR a ďalšie interné potreby IZPI NSRV SR v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


Každý žiadateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť poskytnutých údajov.  

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022