RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj
Organizácia: J One, s. r. o.
Koordinátor: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, Ing. Miroslav Jánošík 
Kontaktná adresa: Pietna 1260/5B, 010 04 Žilina
Telefón: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - 0903 844 054, Ing. Miroslav Jánošík  -  0905 240 098
E-mail: mikyska@zilinskyvidiek.sk, janosik@zilinskyvidiek.sk
www: www.zilinskyvidiek.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020