Niečo o EÚ

Niečo o EÚ

Vážení návštevníci,

v zložke Niečo o EÚ, ako už samotný názov napovedá, môžete získať potrebné informácie o fungovaní EÚ, Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ i politike rozvoja vidieka EÚ.

Prezentácie o EÚ nájdete tu

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022