Detský kútik

Národná sieť rozvoja vidieka SR má darček ku dňu detí

NSRV SR pripravila pre deti - možnože budúcich poľnohospodárov - malý darček pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Známe nebo/peklo si zostrojíte ľahko.

Detský kútik

Vážení návštevníci,

v Detskom kútiku objavíte veľa zaujímavostí o poľnohospodárstve i produktoch z farmy, samozrejme sú spracované hravou formou, určenou pre mladších návštevníkov.

Hry a kvízy o EÚ nájdete tu
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022