Aktuálne informácie

Seminár pre MAS - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - BA kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský  kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Bratislavského kraja 

Termín a miesto: 24.9.2020, Bratislava - Petržalka

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022