RA NSRV SR pre Košický kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Regionálne antény ukončili svoju činnosť k 31.10.2022.

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj
Organizácia: KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
Koordinátor: Ing. Eva Drotárová
Kontaktná adresa: Hellova 2, 040 11  Košice
Telefón: 0910 910 857 
E-mail: [email protected]
www: http://www.nsrvke.sk/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020