Regionálne pracoviská

Dávame Vám do pozornosti, že v regiónoch pôsobia Regionálne pracoviská spadajúce pod Odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR. Ich úlohou je zabezpečovanie koordinačnej činnosti v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytovanie poradenstva a informácií pre beneficientov, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 pri aktuálne vyhlásených výzvach, štatistická činnosť, zber dát a informácií a organizovanie školení a seminárov, činnosti súvisiace s informovaním o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 a ďalších úloh v zmysle rozhodnutia Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR.


 

Kontaktné informácie nájdete v našej sekcii KONTAKTY.

Konzultačné hodiny pracovísk RIZPI

PO 09:00 – 11:00 12:00 – 14:00
UT 09:00 – 11:00 12:00 – 14:00
ST 12:00 – 16:00
ŠT 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
PIA nestránkový deň

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022