Aktuálne informácie

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Banskobystrického kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Banskobystrického kraja 

Termín a miesto: 24.9.2020, Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022