Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Zoznam schválených miestnych akčných skupín pre obdobie implementácie 2014 - 2020

 

 1. Dolné Záhorie
 2. OZ Malokarpatský región
 3. Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
 4. MAS Záhorie, o.z.
 5. Občianske združenie Podhoran
 6. Malokarpatské partnerstvo o.z.
 7. Občianske združenie NAše Jadro
 8. Miestna akčná skupina 11 PLUS
 9. Miestna akčná skupina Dudváh
 10. Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
 11. Občianske združenie Poniklec - Váh
 12. Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
 13. OZ RADOŠINKA
 14. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
 15. Mikroregión TRÍBEČSKO
 16. Občianske združenie ŽIBRICA
 17. VITIS
 18. Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
 19. Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
 20. Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
 21. Občianske združenie Tekov - Hont
 22. Občianske združenie Ipeľ - Hont
 23. Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
 24. Miestna akčná skupina Inovec
 25. Miestna akčná skupina Vršatec
 26. Naše Považie
 27. Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
 28. Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
 29. Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
 30. Žiar
 31. Občianske združenie Žiarska kotlina
 32. Občianske združenie Zlatá cesta
 33. Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
 34. Hontianske Poiplie
 35. Ipeľská Kotlina - Novohrad
 36. NAŠA LIESKA o.z.
 37. Podpoľanie
 38. MAS HORNOHRAD
 39. Miestna akčná skupina MALOHONT
 40. Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
 41. Verejno - súkromné partnerstvo Južný Gemer
 42. VSP - Stredný Gemer
 43. Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
 44. Miestna akčná skupina Chopok juh
 45. Verejno - súkromné partnerstvo Horehron
 46. Miestna akčná skupina Rajecká dolina
 47. OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
 48. OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
 49. Občianske združenie Stredný Liptov
 50. MAS Orava, o.z.
 51. Miestna akčná skupina Biela Orava
 52. OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
 53. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
 54. Pro Tatry, o.z.
 55. Tatry - Pieniny LAG
 1. Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
 2. Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
 3. Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
 4. MAS Horný Šariš - Minčol
 5. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
 6. Občianske združenie Dukla
 7. Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
 8. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
 9. Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
 10. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
 11. MAS ŠAFRÁN
 12. Miestna akčná skupina STRÁŽE
 13. Partnerstvo BACHUREŇ
 14. MAS SKALA, o.z
 15. Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
 16. Občianske združenie MAS LEV, o.z.
 17. Miloj Spiš, o.z.
 18. Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
 19. Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
 20. MAS Gemer - Rožňava
 21. Občianske združenie KRAS
 22. Mestna akčná skupina Bodva
 23. Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
 24. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
 25. Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA
 26. Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
 27. Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
 28. Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
 29. Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
 30. Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
 31. Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.
 32. Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
 33. Malodunajsko
 34. Agroprameň
 35. Občianske združenie HOLEŠKA
 36. MAS Podunajsko, o.z.
 37. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov
 38. Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo"
 39. MAS Dvory a okolie
 40. MAS Dolné Považie
 41. MAS Bebrava
 42. Združenie Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
 43. MAS Magura - Strážov 
 44. Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
 45. MAS Horný Liptov
 46. Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
 47. Banskobystrický geomontánny park
 48. Partnerstvo Južného Novohradu
 49. MAS TRI PRÚTY
 50. SEKČOV - TOPĽA, o.z.
 51. MAS DOMAŠA, o.z.
 52. Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
 53. Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
 54. OZ Medzi riekami
 55. MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022