Tlačový servis

Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka

Poslaním časopisu Spravodajca NSRV je poskytovať informácie o činnosti a aktivitách NSRV SR. Je dôležitým komunikačným prostriedkom, ktorý odovzdáva aktuálne informácie beneficientom, členom NSRV SR a ďalším záujemcom o dianie v problematike PRV SR. Obsahovú náplň jednotlivých čísel spoločne tvoria Centrálna jednotka a Regionálne antény NSRV SR, partnerské organizácie a významnou mierou prispievajú i zástupcovia MAS a VSP.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022