Aktuálne informácie

NAJKRAJŠIE FOTOGRAFIE Z ÚZEMIA MAS PRE ROK 2023 UŽ POZNÁME...

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa už po trinástykrát podujala zorganizovať súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.
O súťaž v aktuálnom ročníku prejavilo záujem 31 MAS z územia Slovenska, ktoré spolu zaslali 161 fotografií zaradených do tematických kategórií.
Fotografie súťažili v tematických kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje.
O víťazoch jednotlivých kategórií mohla verejnosť rozhodnúť internetovým hlasovaním vo forme „lajkov“ na facebookovom profile NSRV SR od 30. júna do 24. júla 2023. Celkovo sa v hlasovaní nazbieralo 12 151 „lajkov“.
Hlasovanie o absolútnom víťazovi súťaže prebiehalo priamo počas medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2023. Sedem víťazných fotografií bude vystavených v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne “F“. Účastníci výstavy mohli hlasovať pridelením bodu svojmu favoritovi a fotografia s najväčším počtom bodov bola vyhlásená za absolútneho víťaza trinásteho ročníka súťaže.
Slávnostné odovzdávanie ocenení bude prebiehalo počas Večera vidieka v piatok 18. augusta 2023 medzi 20:30 – 21:30 hod. v pavilóne “K“.

 

1. Naša príroda 
Ranná rosa
Autor: Ing. Michal Drgoňa
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

2. Naši ľudia 
Sabinovský Rembrandt
Maliar a hodinár pán Demko vo svojom hodinárstve
Autorka: Mgr. Antónia Iľkivová
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

3. Naše tradície
Sabinovská chyža 
Expozícia miestnej ZŠ z dejín folklóru, histórie a remesiel Sabinova a jeho okolia, 
Autorka: Mgr. Zuzana Jašková Mladá
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

4. Naša budúcnosť
Láska k vinohradom
Autorka: Romana Vlčejová
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.

5. Naše „naj“
Slnko v lese
Autor: Patrik Varga
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

6. Život v našej MAS
Pripravené na 40. ročník 
Dni vína v Nemčiňanoch
Autor: Jozef Keseg 
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

7. Naše kroje
„Jednoduchá folklórna nevesta“ 
„Čepce že ju, čepce, do nového čepca, bula šumna dzifka, budze i nevesta“
Autorka: Sára Dernerová
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

 

Titul „absolútny víťaz“ získala fotografia s názvom Ranná rosa (z kategórie Naša príroda) autora Ing. Michala Drgoňa, ktorú prihlásilo Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie-Širočina"

Súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne gratulujeme!

 

Brožúrky z doterajších ročníkov súťaže nájdete v našej sekcii INFO - Publikácie a letáky.

 

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022