Aktuálne informácie

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Košického kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj vás pozýva na informačný workshop - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Košického kraja. 

Termín konania: 24. 09. 2020

Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Z organizačných dôvodov je nevyhnutné potvrdiť Vašu účasť najneskôr v termíne do 22.09.2020. 
e-mail: [email protected]
tel.: 0910 910 857

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022