LEADER / CLLD

Zoznam projektov v kategorii

Modernizácia verejného priestranstva – areál Padelky

Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš

Rekonštrukcia parku v Bolešove

Revitalizácia centra obce Pongrácovce

Volkovce - "Parčík za kostolom" - 1. etapa

"Rekonštrukcia miestnych lávok pre peších - Nededza"

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022