LEADER / CLLD

Zoznam projektov v kategorii

Dobrovoľní hasiči – história a budúcnosť / Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost

Oddychová zóna Uhorčianka

Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu

Ubytovanie - relax

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022