LEADER / CLLD

Zoznam projektov v kategorii

Dom remesiel - multifunkčný objekt

Klubovňa pre spolkovú činnosť

Modernizácia rekreačnej zóny

Oddychové centrum Hendrichovce

Revitalizácia športovo-rekreačného areálu v Závažnej Porube

Vybudovanie komunitného a turisticko informačného centra

Výstavba viacúčelového a detského ihriska v obci Stará Myjava

"Detské ihrisko v Tepličke nad Váhom"

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022