Kalendár akcií

06 May 2022
06 May 2022

Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na témy PRV SR 2014 - 2022

Viac
04 May 2022
04 May 2022

Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov

Viac
21 Apr 2022
21 Apr 2022

Vzdelávaco-informačný seminár Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Viac
07 Apr 2022
07 Apr 2022

Informačný seminár CLLD – aktuálne dokumenty a implementácia stratégií

Viac
07 Apr 2022
10 Apr 2022

Výstava CARAVAN BIKE TOURIST

Viac
31 Mar 2022
31 Mar 2022

Informačný seminár VÝZVA č. 51/PRV/2021 A č. 52/PRV/2022

Viac
30 Mar 2022
31 Mar 2022

Financovanie projektov, systém financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
28 Mar 2022
28 Mar 2022

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Viac
17 Mar 2022
17 Mar 2022

Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2022 (BB kraj)

Viac
15 Mar 2022
15 Mar 2022

Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (PO kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020