Aktuálne informácie

RIPP Trnava - Seminár „CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár „CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2024 (štvrtok) o 09:00 hod.

Miesto konania: Pizzeria Sobotište, Námestie 83, 906 05 Sobotište

Lektori: Ing. Miroslava Chocholáčková, Ing. Marek Podrábsky, MVDr. Ing. Ján Dvořáček

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (počet účastníkov max 27) do 29.01.2024: https://regionalne-pracovisko-izpi-trnava.reenio.sk/sk/#/term/P805688/2024-02-01;viewMode=day

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022