Aktuálne informácie

RIPP Zvolen - Seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby II.“

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP –povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2024 (štvrtok) o 09:00 hod.

Miesto konania: Hotel Grand Vígľaš, Vígľaš č. 602, 962 02 Vígľaš (GPS 48.555, 19.299)

Lektori: MVDr. Vanda Neuschl, Ing. Anna Balková, Ing. Mária Golecká Grnáčová

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (počet účastníkov max 27) do 29.01.2024: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-zvolen.reenio.sk/sk/#/term/P803898/2024-02-01;viewMode=day 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022