Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Poruba 97211 309070AJM7 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Poruba Obec Poruba Prievidza 7.2
obec Jovsa 07232 309070ADP8 Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času obec Jovsa Michalovce 7.4
Obec Vyšná Pisaná 09001 309070ABN8 Revitalizácia ihriska k. ú. Vyšná Pisaná, okres Svidník Svidník 7.4
Obec Ratkovce 92042 309070ALK1 Obnova a modernizácia verejného priestranstva v obci Ratkovce Obec Ratkovce Hlohovec 7.2
Oľga Kapráľová 08005 041PO500103 Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Oľga Kapráľová Prešovský kraj Okres Prešov, obec Prešov, katastralne uzemie: 857301 Okres Prešov 4.1.1
STAVEBNINY plus, s.r.o. 92508 064TT070007 Vybudovanie agroturistického zariadenia v obci Mostová Mostová Galanta 6.4.1
Pavol Dulka 02712 061ZA090250 Rodinna farma hovädzieho dobytka SK.okres Tvrdosin,obec Liesek Tvrdošín 6.1
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 91942 041TT410004 Vybudovanie skladu pre celoročné skladovanie zeleniny a zemiakov v spoločnosti AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. Pusté Úľany Trnava 4.1.5
Roľnícke družstvo v Pavliciach 91942 041TT410003 Zvýšenie skladovacej kapacity na skladovanie zeleniny a zemiakov v RD Pavlice Pusté Úľany Trnava 4.1.5
Obec Dubník 94135 309070Z724 Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy Obec Dubník, k.ú. Dubník - na parc. číslo 2/2 budova domu smútku (stavba) so súp. číslom 600 /LV č.1/ - parcela 2/2 pod stavbou (domom smútku) je evidovaná na LV č. 387 - parcela registra "C", parc. číslo 2/1 /LV č. 387/ Nové Zámky 7.4
Obec Bzenica 96601 309070BAY5 Detské ihrisko pre Obec Bzenica k.ú. Bzenica, parcela CKN č. 203/1 (EKN 570/10) Žiar nad Hronom 7.4
GRANELAM a.s. 92201 041TT300002 GRANELAM a.s. - závlahy Ostrov Piešťany 4.1.3
Obec Bajany 07254 309070ANS6 Viacúčelové ihrisko Bajany Obec Bajany Michalovce 7.4
Obec Lozorno 90055 309070AA17 Modernizácia športového areálu v obci Lozorno parcela č. 8880/10 v k.ú. Lozorno Malacky 7.4
Obec Malužiná 03234 309070BDC6 Prístrešok autobusovej zastávky parcela KNC 2049/7 Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Zlatníky 95637 309070AGC8 Kultúrny dom a obecný úrad Zlatníky - vybudovanie sociálnych zariadení obec Zlatníky Bánovce nad Bebravou 7.4
Ing. Dávid Kázmér - BIOMERB 92901 061TT460008 Pestujem ekologicky okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Vyšné Nemecké 07151 309070BDI9 Detské ihrisko Vyšné Nemecké Sobrance 7.4
FRUCTOP, s.r.o. 95634 041TN500081 Nákup technického vybavenia pre obhospodarovanie sadu Ostratice Partizánske 4.1.1
FERVERAND 92584 061NR460002 FERVERAND SR, Nitriansky kraj, Okres Šaľa, Obec Vlčany Šaľa 6.1
Obec Pucov 02601 309070AXN9 Altánok v obci Pucov Obec Pucov, parcely č. C-KN: 1480/37 a 1480/38 (LV č. 320) Dolný Kubín 7.5
Obec Vlača 09431 309070Y644 Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu v obci Vlača Obec Vlača Vranovský 7.4
Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch 93012 041TT300007 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Ohrady Dunajská Streda 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 93004 041TT300034 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Ohrady Dunajská Streda 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 309040AVN2 Nákup poľnohospodárskej techniky Jarovnice 507, Jarovnice 082 63 Sabinov 4.1.2
W&V, spol. s r.o. 97101 041NR060245 Nákup strojovej techniky – Hospodárstvo Bratské SR, okres Nitra, obce: Kolíňany, Hosťová, Beladice, Čeladice, Velčice, Zlatno, Štitáre, Pohranice. Banská Bystrica 4.1.1
Obec Babie 09431 309070AVP4 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Babie Obec Babie Vranovský 7.2
Ing. Ján Janečko, SHR 05201 041KE500097 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby, vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami Obec Spišský Hrušov, k.ú. 857734 Spišská Nová Ves 4.1.2
Ing. Zuzana Szaboóvá 04942 061KE090080 Chov koní na rodinnej farme SHR Lúčka Rožňava 6.1
Obec Veľké Dravce 98542 309070BBJ8 Detské ihrisko Veľké Dravce Veľké Dravce - parcely č. KN-C 270/1 a KN-C č, 273/1 Veľké Dravce 7.4
Obec Horná Lehota 02741 309070ADV8 Rozšírenie technicko-oddychovej infraštruktúry viacúčelového ihriska Horná Lehota Dolný Kubín 7.4
Štefan Janega - SHR 90606 041TN500030 Lis na guľaté balíky so systémom ISOBUS a žací stroj Vrbovce Myjava 4.1.2
Obec Komoča 94121 074NR220115 Rekonštrukcia nevyužitého objektu na spolkovú a komunitnú činnosť v obci Komoča SR, Nitriansky kraj, okres: Nové Zámky, obec: Komoča Nové Zámky 7.4
Obec Domaňovce 05302 309070BQM6 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce – SO-02 - Rekonštrukcia klenbového mosta v Domaňovciach Domaňovce Levoča 7.5
Mesto Hnúšťa 98101 309070AWS5 Obnova kultúrnej pamiatky - Petrivaldského vily súpisné číslo 385, na Hlavnej ulici v Hnúšti, pozemok parc. č. C KN 375/1, 375/2, 375/3, kultúra zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Hnúšťa, LV č. 1392 Rimavská Sobota 7.5
Obec Žaškov 02721 NFP309070ACI4 Rekonštrukcia a výstavba detského ihriska v obci Žaškov časť pozemnku parc. č C-KN 827/1, LV 979 Dolný Kubín 7.4
Obec Trpín 96244 309070AFX3 Rekonštrukcia spevných plôch obecného úradu v obci Trpín Obec Trpín Krupina 7.2
Andrea Banásová 08501 061PO090168 Andrea Banásová Richvald Bardejov 6.1
Obec Hunkovce 09003 074PO220200 „KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“ Obec Hunkovce Svidník 7.4
Obec Melek 95201 309070AHJ7 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Melek Obec Melek Nitra 7.2
Obec Hažín 07234 309070BXG3 Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne Obec Hažín3 Michalovce 7.5
Obec Veľký Folkmar 05551 309070AMC4 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Veľký Folkmar Gelnica 7.4
ZEMEDAR s.r.o 05801 041PO500034 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia rastlinnej výroby v spoločnosti ZEMEDAR Poprad Poprad 4.1.1
Obec Malé Kozmálovce 93521 309070Z859 Modernizácia verejného priestranstva Malé Kozmálovce Levice 7.2
Obec Sedliacka Dubová 02755 NFP č.074ZA220142 Zvýšenie bezpečnosti v obci Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová Dolný Kubín 7.4
Obec Veľké Straciny 99001 074BB220200 Rozširovanie miestnych služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Veľké Straciny - výstavba detského a športového ihriska SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Veľké Straciny Veľký Krtíš 7.4
Obec Prietržka 90901 309070Z628 Chodníky v obci Prietržka, SO 03-chodník na parcele č. 168/1 v k.ú. Prietržka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Prietržka, uvedenom na LV 584 a na parcelách č. 4, 5, 6 a 7 k.ú. Prietržka, ktorých vlastníci sú súkromné osob Skalica 7.2
Obec Kravany nad Dunajom 94636 075NR140001 Vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia - „KIOSK“ Kravany nad Dunajom Komárno 7.5
Obec Veľké Leváre 90873 309070ADC6 Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké Leváre Veľké Leváre, p.č. 257/1 Veľké Leváre 7.4
Obec Remetské Hámre 07241 309070ACX3 Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hamre Remetské Hámre 314, 07241, parc.KN-C 16/2, k. ú. Remetské Hámre Sobrance 7.4
Mesto Ilava 01901 309070CGF6 Multifunkčné ihrisko, ul. Štúrova, Ilava mesto Ilava Ilava 7.4
Obec Matúškovo 92501 309070AKP5 Autobusová zastávka a prístupový chodník v obci Matúškovo obec Matúškovo, parcela číslo 457, list vlastníctva číslo 4374 Galanta 7.2
ADM Agro Invest j.s.a. 97401 041BB500225 Mechanizácia pre zber krmovín SR, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Banská Bystrica Banská Bystrica 4.1.2
Roľnícke družstvo 97611 041BB500227 Doplnenie mechanizácie pre živočíšnu výrobu SR, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Obec Selce Banská Bystrica 4.1.2
Ing. Peter Kovács 98001 309040AHX6 Obstaranie kolesového traktora s nakladačom Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Horné Chlebany 95631 309070AHV8 Verejné priestranstvo - oddychová zóna Horné Chlebany Obec Horné Chlebany Topoľčany 7.2
Hospodár, s.r.o. 03847 041ZA500044 Teleskopický manipulátor Sklené Turčianske Teplice 4.1.2
Obec Pavľany 05371 309070ABB9 Revitalizácia obce Pavľany - oddychová zóna pre turistov Obec Pavľany, parcely KN C číslo 249/1, 249/3 k.ú.Pavľany, zapísané na LV číslo 1 - vlastník Obec Pavľany Levoča 7.5
Obec Strekov 94137 309070Z528 Drevený prístrešok pri dome smútku Obec Strekov, k.ú. Strekov, parc. č.: 785/1, 785/2 Nové Zámky 7.4
Obec Habovka 02732 309070ACT1 Zriadenie obecnej knižnice a čitárne katastrálne územie Habovka, parcela CKN 5729/21 Tvrdošín 7.4
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN500068 Teleskopický manipulátor SR, kraj:Trenčiansky, okres Ilava, obec: Dubnica nad Váhom Ilava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN500086 Obstaranie postrekovača SR, kraj:Trenčiansky, okres Ilava, obec: Dubnica nad Váhom Ilava 4.1.1
Erik Balga 99125 061BB90245 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Petőfiho 288/10, 991 25 Čebovce Veľký Krtíš 6.1
Obec Kapišová 09001 309070ABM1 Autobusová čakáreň SAD - modernizácia a parková úprava okolia Kapišová, okres Svidník Prešovský kraj, okres Svidník, obec Kapišová, k. ú. Kapišová Svidník 7.2
Obec Svidnička 09002 309070ANN1 Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička Svidnička Svidník 7.2
Obec Krajné Čierno 09003 309070ABR8 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krajné Čierno k.ú. Krajné Čierno, obec Krajné Čierno, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
ROJA – Slovensko s.r.o. 94901 041NR060082 Investície do živočíšnej výroby Babindol Nitra 4.1.2
Obec Bartošova Lehôtka 96701 074BB220174 Viacúčelové ihrisko a oddychová zóna v obci Bartošova Lehôtka Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 7.4
Obec Kysta 07602 309070APJ1 Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta - Kvetná ulica Obec Kysta Trebišov 7.2
Ing.Marek Škorňa 98505 041BB500143 MODERNIZÁCIOU K UDRŽATEĽNOSTI A ROZVOJU FARMY SR, Banskobystrický kraj, Okres: Poltár, Obec: Kokava nad Rimavicou Poltár 4.1.2
Obec Melčice-Lieskové 91305 309070AQH3 Rekonštrukcia miestností múzea Jána Smreka Obec Melčice-Lieskové Trenčí 7.5
Obec Porúbka 07261 309070Z530 Výstavba detského ihriska Porúbka Sobrance 7.4
Obec Slovinky 05340 309070AWR8 Multifunkčné ihrisko v obci Slovinky Obec Slovinky Spišská Nová Ves 7.4
Obec Jurkova Voľa 08901 309070ACB7 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jurkova Voľa Jurkova Voľa Svidník 7.2
Obec Kochanovce 08646 074PO220185 Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Kochanovce obec Kochanovce Bardejov 7.4
Obec Dlhá nad Oravou 02755 309070ACT4 Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou Obec Dlhá nad Oravou parcely KN-C 10/8, 10/9, 10/10 a KN-E 10500 Dolný Kubín 7.4
Peter Labaška 03104 061ZA090161 Bio-Včelia Farma Liptovský Mikuláš, Demanovská Dolina Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Tajná 95201 309070AGQ6 Obecný úrad obce Tajná (využívanie OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie) Obec Tajná Nitra 7.4
Obec Podbranč 90605 309070Z117 Rekonštrukcia javiska amfiteátra Obec Podbranč Senica 7.4
Obec Orechová 07251 074KE220218 Multifunkčné a detské ihrisko, altánok Orechová Obec Orechová Sobrance 7.4
Obec Svätuš 07255 074KE220135 Multifunkčné a detské ihrisko, altánok v obci Svätuš Obec Svätuš Sobrance 7.4
Obec Blažice 04416 309070ANP2 Trávenie voľného času v obci Blažice Obec Blažice Košice okolie 7.4
Obec Opatovská Nová Ves 99107 309070ABJ9 Spevnené plochy pri dome smútku v obci Opatovská Nová Ves Obec Opatovská Nová Ves, parcely CKN č. 647/10; 649/1; 649/2; 649/3, LV č. 310 a 1161 Veľký Krtíš 7.4
Obec Klin 02941 309070Z719 Výstavba detského ihriska v obci Klin Klin Námestovo 7.4
Obec Mestisko 08901 309070ANA3 Areál detského ihriska v obci Mestisko Mestisko Svidník 7.4
Obec Utekáč 98506 309070AWS3 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre rozvoj podnikania v obci Utekáč Utekáč Utekáč 7.4
Peter Šesták 08643 063PO470006 Rozvoj malého poľnohospodárskeho podniku –SHR Peter Šesták Koprivnica Bardejov 6.3
Obec Vyšná Sitnica 09407 309070ALD4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Humenné 7.2
Obec Kalnište 08701 309070Z603 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište obec Kalnište Svidník 7.2
Peter Vaverčák 05304 063KE470013 Rozvoj živočíšnej výroby Hincovce Levoča 6.3
Ing. Slavomír Cehula 05971 063PO470019 Zvýšenie objemu a kvality produkcie konzumných zemiakov na farme SHR Slavomír Cehula Vlkovce Kežmarok 6.3
Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom 93557 041NR500124 Doplnenie mechanizácie pre manipuláciu s objemovými krmivami Jur nad Hronom Levice 4.1.2
Norbert Tóth - SHR 94361 041NR500021 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Norbert Tóth SHR Salka (854352) Nové Zámky 4.1.2
AGROprofit Boliarov, s.r.o. 04447 041KE500025 Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGROprofit Boliarov, s.r.o. Košický kraj, Obec Boliarov, Katastrálne územie:803626 Okres Košice - okolie 4.1.2
obec Zbyňov 01319 309070Y494 Oplotenie cintorína v obci Zbyňov Obec Zbyňov Žilina 7.2
obec Lopúchov 08641 309070Z418 Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov obec Lopúchov Bardejov 7.2
Obec Oravský Biely Potok 02742 309070ACA7 Betlehem Oravský Biely Potok Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.5
Obec Stročín 08901 309070ABX2 Oplotenie a revitalizácia cintorína Stročín parcela č. KN-C 156/1, ostatná plocha evidovaná na LV č. 1 v k.ú. Stročín Svidník 7.2
Andrej Šebeň 90301 041BA300004 Obnova závlahového hospodárstva Andrej Šebeň SHR SR, okres Senec, obec Nový Svet Senec 4.1.3
Obec Cernina 09016 309070AMX6 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina Cernina Svidník 7.2
obec Jacovce 95621 309070AHU2 Obnova chodníka na ul. Bedzianska v Jacovciach obec Jacovce Topoľčany 7.2
Filip Marek Cencer 97698 061BB090313 Chov hovädzieho dobytka - Valaská Valaská Brezno 6.1
Obec Žihárec 92583 309070AVU4 Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec Žihárec Šaľa 7.2
Obec Gbelce 94342 309070AFL8 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Gbelce obec Gbelce Nové Zámky 7.2
Obec Bešeňov 94141 309070Z604 Rekonštrukcia domu smútku obec Bešeňov Nové Zámky 7.4
obec Skalka nad Váhom 91331 309070Z366 Detské ihrisko v obci Skalka nad Váhom obec Skalka nad Váhom Trenčín 7.4
Obec Výborná 05902 309070Z118 Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná Výborná Kežmarok 7.2
Obec Baloň 93008 309070AKI5 Dodávka a montáž automatického závlahového systému futbalového ihriska v obci Baloň obec Baloň, k. ú. Baloň, parc. č. 3051/2, okres Dunajská Streda, Dunajská Streda 7.4
Obec Nižné Ružbachy 06502 309070ADF2 IBV - POD KIRBARGOM, SO 03 Verejná splašková kanalizácia Obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Matiašovce 05904 309070Z506 Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém Matiašovce Kežmarok 7.5
Obec Lúčka 05303 309070ABR7 Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou Obec Lúčka Levoča 7.5
Obec Fričkovce 08642 309070Z038 Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce Obec Fričkovce, Parcela CKN 266/1, k.ú. Fričkovce, List vlastníctva č. 1 Parcela CKN 568, k.ú. Fričkovce, List vlastníctva č. 1 Bardejov 7.2
LIPOVEC, s.r.o. 91616 041TN500080 Traktor s digitálnou technológiou SR, kraj:Trenčiansky, okres Myjava, obec: Krajné Myjava 4.1.2
Ing. Jozef Osvald 06501 041PO500158 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby v spoločnosti Jozef Osvald Lacková Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Zákamenné 02956 309070Z835 Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Zákamenné Zákamenné Námestovo 7.4
Jaroslav Hrehor 04447 041KE500085 Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Jaroslav Hrehor SR, Košický kraj, Okres Košice, Obec Boliarov Okres Košice - okolie 4.1.2
Obec Úbrež 07242 309070Y345 Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež Úbrež 168, 072 42 Úbrež Úbrež 7.4
Obec Mikulášová 08636 309070ABP4 Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Mikulášová, k. ú. Mikulášová, kultúrno-správna budova súp. č. 50 Bardejov 7.4
Obec Bukovec 90614 309070Z162 Amfiteáter Bukovec Bukovec, parcela registra "C" č. 109, kat. územie Bukovec Myjava 7.4
Obec Prochot 96604 309070ADP7 Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Kultúrny dom, súp. číslo: 271, parcela č. KN-C 601/1, vedená na LV č. 552 Žiar nad Hronom 7.4
Obec Pohronská Polhora 97656 309070AXC7 Dom smútku - výmena výplní otvorov Pohronská Polhora Brezno 7.4
Obec Rokytov 08601 074PO220332 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI Rokytov Obec Rokytov Bardejov 7.4
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 04501 041KE500100 Obstaranie teleskopického manipulátora - nakladača Mokrance Košice-okolie 4.1.4
Obec Petrovce 09431 309070Y640 DOM SMÚTKU - rekonštrukcia a obnova Obec Petrovce Vranovský 7.4
Obec Vavrišovo 03242 309070AHL5 Stavebné úpravy domu smútku Vavrišovo Katastrálne územie obce Vavrišovo Liptovský Mikuláš 7.4
Poľnohospodárske družstvo Lisková -Sliače, družstvo 03481 309040BBN6 Podpora na investície do PD Lisková – Sliače (ŽV) Lisková Ružomberok 4.1.2
Obec Zákopčie 02311 309070ADS7 Park Oddychu Obec Zákopčie Čadca 7.2
Obec Zákopčie 02311 309070ANB7 Park oddychu - SO 02 Športovisko Obec Zákopčie Čadca 7.4
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. 90081 041BA500031 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v spoločnosti KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. k.u.Senec Pezinok 4.1.1
Obec Bodovce 08266 309070AFR7 Bodovce, miestna komunikácia Obec Bodovce Sabinov 7.2
Obec Nový Salaš 04417 309070ANV4 Rekonštrukcia chodníka v obci Nový Salaš Obec Nový Salaš Košice okolie 7.2
Obec Vyškovce nad Ipľom 93577 309070AGQ2 Obnova Kultúrneho domu - čiastočná vnútorná rekonštrukcia k.ú Vyškovce nad Ipľom, LV č.1, parc.č. 53/3, súpisné číslo 131 Levice 7.4
Mesto Spišská Belá 05901 309070ARK6 Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom Spišská Belá Kežmarok 7.5
Obec Soboš 09042 309070Z549 Skvalitnenie infraštruktúry v obci Soboš rekonštrukciou kytu vozovky Soboš Svidník 7.2
Danka Antalová 98026 061BB090071 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Danka Antalová Horné Zahorany Rimavská Sobota 6.1
Obec Svodín 94354 309070AFP5 Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín Svodín Nové Zámky 7.2
Obec Štôla 05937 NFP309070AGK8 Rekonštrukcia MK - Štôla Štôla Poprad 7.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 309040AVV1 Investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov Jarovnice 507, Jarovnice 082 63 Sabinov 4.2.7A
Obec Prietrž 90611 309070AXX8 Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž - stavebné úpravy kuchyne Prietrž Prietrž 7.4
Obec Otrhánky 95655 309070AIH7 Rekonštrukcia kultúrneho centra - časť 1 Obec Otrhánky Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Matiašovce 05904 309070Z392 Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce Matiašovce Kežmarok 7.2
Július Vágvölgyi 94634 041NR500076 Okopávačka SR, Nitriansky kraj, okres: Komárno, obec: Bátorove Kosihy Komárno 4.1.1
Ondrej Pálkovács - AGROPA 98001 309040AHX5 Obstaranie sejačky s prihnojovaním Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.1
Obec Dvorníky 92056 309070ACG8 Spevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky Obec Dvorníky Hlohovec 7.2
Obec Ďurďošík 04445 309070ANU6 Ďurďošík - výstavba obecnej komunikácie na parcele č. 135/1 a č. 136/6 obec Ďurďošík Košice okolie 7.2
Obec Svinica 04445 309070AMU2 Detské ihrisko v obci Svinica p.č. : 926/1 Obec Svinica Košice okolie 7.4
Obec Liesek 02712 309070ABR3 Detské ihriská pri ZŠ s MŠ v Liesku Obec Liesek (okres Tvrdošín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele registra "C" č. 519/1 (LV č. 1200) v katastri obce Liesek. Tvrdošín 7.4
BiofarmaTurie a.s. 01009 041ZA500045 Teleskopický nakladač Turie Žilina 4.1.2
Obec Kalša 04418 309070ASG3 Trávenie voľného času v obci Kalša Obec Kalša Košice okolie 7.4
Obec Žihárec 92583 309070AVU4 Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec Žihárec Šaľa 7.2
Obec Ratka 98601 309070AQC2 Výstavba amfiteátra v obci Ratka Obec Ratka Lučenec 7.4
Mesto Vráble 95216 309070Z229 Chodník pre peších v Parku kpt. Nálepku vo Vrábľoch Vráble Nitra 7.2
Obec Brestov 06601 309070AKX5 Regenerácia sídiel centra obce Brestov, Objekt: SO - 01 Chodník - B1 Obec Brestov Humenné 7.2
Obec Malatíny 03215 309070Y807 Stavebné úpravy zvonice v Malatinách Obec Malatíny Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Dubové 96261 074BB220239 Rekonštrukcia kultúrneho domu Dubové Dubové Zvolen 7.4
Obec Chrabrany 95501 309070ABG3 Detské ihrisko Chrabrany Chrabrany Chrabrany 7.4
obec Krivoklát 01852 309070Y908 Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom obec Krivoklát Ilava 7.2
Obec Čiližská Radvaň 93008 309070AKJ2 Kamerový a monitorovací systém v obci Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň 7.4
Obec Lackov 96244 309070Z819 Rekonštrukcia kultúrneho domu Lackov č. 11 Krupina 7.4
Obec Čaradice 95301 309070Z654 Chodník pri regionálnej ceste III/0761 Čaradice Obec Čaradice Zlaté Moravce 7.2
FATIMEX, s.r.o. 01001 309040AA72 Obstaranie poľnohospodárskej techniky Slovensko, Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, obec: Fačkov /aj v k.ú. obcí Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Čičmany, Abramová, Mošovce/ Žilina 4.1.2
Ing. Ivana Kodajová 91333 063TN470009 Rozvoj kozej farmy na Vlčom Vrchu Horná Súča Trenčín 6.3
Obec Svrbice 95606 309070BKZ3 „Oplotenie cintorína – stavebná úprava“ Svrbice Topoľčany 7.2
obec Hnilčík 05332 309070ARL6 Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy Hnilčík, miestna časť Cechy Spišská Nová Ves 7.2
obec Hankovce 06712 309070Z739 Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Vyšná Roveň v obci Hankovce Hankovce Humenné 7.2
Obec Sasinkovo 92065 309070ACG7 Komunálny malotraktor – set na zimnú údržbu pre obec Sasinkovo Obec Sasinkovo Hlohovec 7.4
Obec Veľké Kozmálovce 93521 309070ABA3 Oddychová zóna na Hájiku pri cykloturistickom chodníku Pohronskej cyklomagistrály Veľké Kozmálovce Levice 7.5
Obec Stará Huta 96225 309070AQC1 Rakonštrukcia miestneho kultúrneho strediska v obci Stará Huta Stará Huta Detva 7.4
Obec Liptovská Teplička 05940 309070AHK9 Revitalizácia okolia obchodu COOP Jednota - detské ihrisko k.ú. Liptovská Teplička, KNC parcelné čísla 1619, 1620, 2600 Poprad 7.4
Obec Vysoká pri Morave 90066 309070ADV9 Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave Vysoká pri Morave Malacky 7.4
Obec Hendrichovce 08235 309070APD7 Hendrichovce, kaštieľ - úprava hlavného schodiska obec Hendrichovce Prešov 7.5
Mesto Fiľakovo 98601 309070Z656 Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády nevyužívaného objektu koncertnej sály vo Fiľakove mesto Fiľakovo Lučenec 7.4
Milan Tatár 07206 061KE090103 Milan Tatár SHR SR – obec Malčice, okres Michalovce, kraj Košický Michalovce 6.1
Oto Zápražný 91942 061TT090041 Býčia farma - Oto Zápražný SR,okres Trnava Trnava 6.1
Obec Rudník 90623 309070Z157 Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku Obec Rudník Myjava 7.4
Obec Stožok 96212 309070Y388 Rekonštrukcia kultúrneho domu - Stožok katastrálne územie Stožok, KN C č. 20, súpisné číslo 224 Detva 7.4
Obec Vrbová nad Váhom 94665 309070AIN4 Obnova obecného parku - Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom Komárno 7.2
Obec Gáň 92531 NFP309070AIS5 Rekonštrukcia chodníka v obci Gáň Obec Gáň, katastrálne územie Bakoň, par.č. 197 Galanta 7.2
Čelovce 08214 309070AA46 Amfiteáter v obci Čelovce obec Čelovce Prešov 7.4
obec Ľubotice 08006 309070AA89 Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach Obec Ľubotice Prešov 7.2
Obec Nižná Boca 03234 074ZA220063 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižná Boca Nižná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Ratvaj 08266 309070AFR3 Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj Obec Ratvaj Sabinov 7.2
Obec Gôtovany 03214 309070BKS6 Výstavba športoviska v Obci Gôtovany Gôtovany Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Sazdice 93585 309070AGZ9 Rekonštrukcia plôch k turisticky zaujímavým objektom - I. etapa okolie kostola KNP sv. Mikuláša biskupa Sazdice Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Sazdice, kat. územie Sazdice, parcela č. 551/1 vedená na LV č. 1 Levice 7.5
Obec Stará Myjava 90701 309070AIH9 Rekonštrukcia MK na cyklotrasu v obci Stará Myjava Obec Stará Myjava Myjava 7.5
Obec Jablonica 90632 309070AXH8 Náučný chodník pri kostole sv. Štefana kráľa v Jablonici Jablonica, parcela registra "C" KN č. 105/1 v k.ú. Jablonica Senica 7.5
Obec Sklené Teplice 96603 309070Z624 Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice k.ú. Sklené teplice, chodník = parcely CKN 28/1 (EKN 636/1), CKN 28/3, zeleň+mobiliár = CKN 28/1 (EKN 636/1), 28/3, CKN739 (421/4) vo vlastníctve obce Sklené Teplice Žiar nad Hronom 7.2
MITALEX s.r.o. 09024 309060AIN5 Ubytovňa pod Kyčerou. Miková- parcelné čísla pozemkov č. 37, 39, 40, 41/1 a 41/2. Stropkov 6.4.1
Obec Mýto pod Ďumbierom 97644 309070BVN4 Obnova domu smútku - Mýto pod Ďumbierom Mýto pod Ďumbierom Brezno 7.4
Obec Nová Lesná 05986 309070AGQ4 Chodník a lávka cez Novolesniansky potok v obci Nová Lesná Nová Lesná Poprad 7.2
Obec Tovarné 09401 309070AIK8 Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné Obec Tovarné Vranovský 7.2
Mesto Modra 90001 309070BBF5 Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia Modra, časť Harmónia, LV 4119, parcelné číslo 4933 o výmere 1172m2 Pezinok 7.2
Obec Čajkov 93524 309070BFM3 Kamerový systém Čajkov Levice 7.4
Alena Slabejová 02357 061ZA460003 Zdravé prasiatka Turzovka Čadca 6.1
Ing. Ivana Vasiľová PhD. 03861 061ZA090038 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Ivana Vasiľová, Phd. Turčianska Štiavnička , Blatnica (Gaderská dolina), Martin Martin 6.1
Obec Sokoľ 04431 309070ARW7 Výmena strešnej krytiny na Dome Smútku Obec Sokoľ Košice okolie 7.4
Obec Zatín 07653 074KE220202 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom a Obecný úrad v obci Zatín Obec Zatín Trebišov 7.4
Obec Nižná Boca 03234 074ZA220016 Zavedenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní kultúrneho domu v obci Nižná Boca Nižná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Radobica 97248 074TN220125 Obstaranie prídavných zariadení k traktoru v obci Radobica Obec Radobica Radobica 7.4
Ing. Anton Bereš 07214 041KE500052 Modernizácia farmy Stavrekon Ing. Anton Bereš Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.2
Ing. Igor Štvarták 08271 061PO090069 Včela z východu Lipany Sabinov 6.1
Obec Chmeľov 08215 309070Z450 Informačné tabule a smerovníky k turistickým cieľom Chmeľov Prešov 7.5
Ing. Martina Fechová 05902 061PO090202 Farma Kamence Slovenská Ves Kežmarok 6.1
POLISCHO, s.r.o. 93005 041TT300023 Modernizácia závlahového systému SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Gabčíkovo, Jurová, Stará Gala, Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 4.1.3
Marta Kozárová 95107 041NR410007 Sklad produktov špecializovanej rastlinnej výroby Malý Cetín Nitra 4.1.5
Obec Nižné Ladičkovce 06711 309070Z717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Humenné 7.2
Obec Kaľava 05342 309070Y650 Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít Kaľava Spišská Nová Ves 7.4
Farma OTAGO,s.r.o. 08001 309040ARU8 Podpora poľnohospodárskeho podniku Farma OTAGO, s.r.o. Pavlovce nad Topľou, 09431 Prešov 4.1.2
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR500113 Obstaranie moderných strojných zariadení pre zvýšenie efektivity pestovania cukrovej repy Nitriansky kraj, Okres Topoľčany, Obec Horné Chlebany Trnava 4.1.1
Jozef Mikula ml. 02601 061ZA090193 Podnikanie v oblasti ekologického chovu hovädzieho dobytka ako samostatne hospodáriaci roľník v obci Pribiš. Pribiš Odrošovo Dolny Kubín 6.1
Obec Pohronská Polhora 97656 309070Z950 Adaptácia priestorov za účelom vytvorenia expozície tradičnej kultúry obce Pohronská Polhora Pohronská Polhora Brezno 7.5
Obec Hrčeľ 07615 309070ANN2 Dom smútku - stavebné úpravy Obec Hrčeľ Trebišov 7.4
Obec Kostolné 91613 309070AIL2 Rekonštrukcia nevyužitého objektu na pamätný dom obce Kostolné Obec Kostolné Myjava 7.5
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 95178 041NR300013 Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice Oponice Nitra 4.1.3
Obec Kunešov 96701 309070Z757 Obnova strechy obecného úradu spojená s využívaním OZE v obci Kunešov Obec Kunešov, Kunešov č. 1 Žiar nad Hronom 7.4
obec Hendrichovce 08235 309070Z398 Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít obec Hendrichovce Prešov 7.4
Mesto Handlová 97251 309070AVT8 Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová Handlová Prievidza 7.5
Obec Čabalovce 06716 309070AZZ8 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čabalovce. Čabalovce Medzilaborce 7.2
CHOVAGRO s.r.o. 96231 309040Y463 projektuInvestície do živočíšnej výroby CHOVAGRO k.ú. Sliač, Ul. ČSA 963, 962 31 Sliač Zvolen 4.1.2
Obec Veľké Úľany 92522 309070ADK3 Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany Veľké Úľany Galanta 7.4
Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 09431 041PO500172 Doplnenie techniky na manipuláciu s maštaľným hnojom a krmivami SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Ďurďoš Vranov nad Topľou 4.1.2
Alfréd Németh 94557 061NR090320 Založenie ovocného sadu a pestovanie strukovín – „Mladý farmár“ k.u. Svätý Peter, parcela č. 7473 Komárno 6.1
Obec Slatvina 05361 309070Z270 Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina Obec Slatvina Spišská Nová Ves 7.2
Obec Vyšný Komárnik 09005 309070Z927 Autobusová zastávka Vyšný Komárnik,okr.Svidník-parcela2/2 Vyšný Komárnik Svidník 7.2
Kristián Krempaský 05978 063PO470014 Rozvoj farmy zameranej na chov oviec Veľká Franková Kežmarok 6.3
EMFARM s.r.o. 06713 041PO50017 Modernizácia ŽV - nákup strojov Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Smolník 05566 309070ANX8 Výstavba a modernizácia ihrísk v obci Smolník pre športové vyžitie a trávenie voľného času Smolník Gelnica 7.4
AGRO-FERMAT s.r.o. 95634 041TN500003 Kultivátor pôdy TOPDOWN 300, alebo ekvivalent Ostratice Partizánske 4.1.1
AGROTOM farma Lehôtka, družstvo 98556 041BB500166 Obstaranie traktora Tomášovce Tomášovce 4.1.2
AGROTOM, s.r.o. 98556 041BB500164 Teleskopický nakladač Tomášovce Lučenec 4.1.2
Jozef Vasas 98201 061BB090075 Podpora farmy-Jozef Vasas Žiar Revúca 6.1
Peter Dobrocký SHR-VČELÁR 96241 061BB090039 Peter Dobrocký - VČELÁR Čekovce Krupina 6.1
Martina Košová 03861 061ZA090028 Založenie a prevádzka včelnice SR, okres Martin Martin 6.1
Obec Čabradský Vrbovok 96251 074BB220143 Rekonštrukcia strechy na KD Čabradský Vrbovok Čabradský Vrbovok 59 Krupina 7.4
Obec Malá Domaša 09402 309070ACL1 Detské ihrisko - novostavba Obec Malá Domaša Vranovský 7.4
Obec Veľaty 07615 074KE220073 Využívanie OZE v obci Veľaty Obec Veľaty Trebišov 7.4
Agro-družstvo Klokoč 96225 309040ARZ1 Modulárne zariadenie na porážanie hydiny a králikov k.ú. Lieksovec, LV č- 1843, parcela CK-N 1642/22, osadenie modulárneho zariadenia na porážanie hydiny a králikov Detva 4.2.1A
Bc. Peter Bölcskei 94613 061NR090309 Hospodárský chov včiel Ladzany, Beluj Komárno 6.1
Obec Závadka 07233 309070AKS2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome Závadka 101 Michalovce 7.4
Roľnícke družstvo Petrova Ves, družstvo 90844 041TT500170 Nákup strojno-technologického zariadenia za účelom zvýšenia kvality produkcie v živočíšnej výrobe Petrova Ves Skalica 4.1.2
JUDr. Matúš Košara 91108 061TN090032 Podpora novovzniknutého subjektu SHR JUDr. Matúš Košara SR, okres Myjava Trenčín 6.1
Obec Bádice 95146 309070AKV9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. K vinohradom Bádice Nitra 7.2
JÁN MITRO - M FARM 04455 061KE090104 Ekofarma oviec Mitro Šemša. Šemša Košice- okolie 6.1
Obec Plaveč 06544 309070AA62 Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum Obec Plaveč Stará Ľubovňa 7.4
AGROEM Rokytov spol. s r. o. 06713 041PO500133 Modernizácia ŽV SR,Prešovský kraj,Okres:Humenné,Obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo 96261 309040AQW8 Nákup teleskopického manipulátora k.ú. Dubové, okres Zvolen, hospodársky dvor Dubové Zvolen 4.1.2
Obec Krahule 96701 309070Z735 Nákup komunálnej techniky v obci Krahule Krahule Žiar nad Hronom 7.4
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 94617 041NR500062 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku za účelom zvýšenia kvality produkcie živočíšnej výroby Sokolce Komárno 4.1.2
Obec Ďurďoš 09431 309070AWL5 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie pre MRK v obci Ďurďoš Obec Ďurďoš Vranovský 7.2
AGRO-RACIO s.r.o. 03101 041ZA500084 Technika do živočíšnej výroby Kraj Žilinský, Okres Liptovský Mikuláš, Obec Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.2
Obec Banský Studenec 96901 309070AIY5 Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť Banský Studenec Banská Štiavnica 7.4
Obec Radvaň nad Laborcom 06701 309070Y875 Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom. Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 7.2
AS-Avis, s.r.o. 92541 041TT500003 Obstaranie teleskopického manipulátora Kráľov Brod Galanta 4.1.2
Obec Rabča 02944 309070Z536 Workoutové ihrisko v Rabči obec Rabča, parcela C-KN 4573/1 Námestovo 7.4
Obec Kvakovce 09402 074PO220371 Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.4
SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným 08212 041PO500175 Obstarávanie traktora s príslušenstvom Nemcovce, okres Prešov Prešov 4.1.2
Dušan Knapec 01313 063ZA470010 Obnova chovu na čistokrvný pinzgauský dobytok Poluvsie nad Rajčankou Žilina 6.3
Obec Malá Ida 04420 309070AYB9 Ihrisko v obci Malá Ida Obec Malá Ida parcele č. 332/1 (LV č. 447) Košice-okolie 7.4
Obec Vieska nad Žitavou 95152 309070Z043 Rekonštrukcia chodníkov Hlavná 1. a 2. časť, Vieska nad Žitavou Vieska nad Žitavou, parcela registra C č. 70/1, kat. územie Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 7.2
Obec Nezbudská Lúčka 01324 309070API6 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kuchyne so skladom v kultúrnom dome Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Žilina 7.4
Obec Litava 96244 309070Z963 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vytvorenie spevnených plôch v obci Litava Litava Krupina 7.2
Obec Vígľašská Huta - Kalinka 96225 309070Y679 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kultúrny dom, k.ú. Vígľašská Huta-Kalinka, súp. číslo: 14, parcela č. KN-C 358, vedená na LV č. 484. Detva 7.4
Obec Ratvaj 08266 309070AFR3 Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj Obec Ratvaj, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 7.2
Miroslav Romaňak ml. 06533 061PO090084 Ekofarma oviec Romaňák Stráňany. Stráňany č.8, 065 33 Stará Ľubovňa 6.1
Ing. Terézia Feriancová 96262 061BB090023 Plán uskutočniteľnosti výstavby farmy so zmiešanou výrobou Bzovská Lehôtka Zvolen 6.1
Obec Príbelce 99125 309070AGD2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Príbelce Príbelce Veľký Krtíš 7.2
Obec Čerín 97401 309070ANG8 Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín Čerín Banská Bystrica 7.2
Obec Nededza 01302 309070ARM5 Rekonštrukcia strechy - Objekt šatní na futbalovom ihrisku Nededza Žilina 7.4
Mesto Krásno nad Kysucou 02302 309070AZG9 Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou Krásno nad Kysucou Čadca 7.4
Peter Mihók 04926 061KE090226 Farma Peter Mihók Rejdová Rožňava 6.1
Obec Ľubica 05971 309070AXD4 Prístrešky v obci Ľubica k. ú. Ľubica Kežmarok 7.5
Dedinkovo 91333 309070ASL2 Vybudovanie odpočinkového miesta pod lipou Horná Súča Trenčín 7.5
Obec Siladice 92052 309070ACH1 Rekonštrukcia chodníkov – úsek č. 1 v obci Siladice Obec Siladice Hlohovec 7.2
Obec Lokca 02951 309070Z416 Prídavné zariadenia na komunálnu techniku Obec Lokca Námestovo 7.4
Obec Závadka 06601 072PO130169 Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade v obci Závadka Obec Závadka Humenné 7.2
SHR Lenka Tomašovičová 90606 061TN090148 Chov hovädzieho dobytka Kraj Trenčiansky, Okres Myjava, obec a k.ú. Vrbovce, obec a k.ú. Turá Lúka Myjava 6.1
Obec Hniezdne 06501 309070AFU3 Náučný chodník obec Hniezdne Stará Ľubovňa 7.5
Obec Kvakovce 09402 309070AGV3 Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.2
Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD. 94145 061NR090256 Chov včiel a pestovanie strukovín Obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj Nové Zámky 6.1
Obec Kráľová nad Váhom 92591 309070Y013 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom 7.2
Lenka Peláková 08212 061ZA090103 Pomoc na začatie podnikatelskej činnosti mladých polnohospodárov - Lenka Peláková Veličná Revišné čislo farmy 477571 Prešov 6.1
Obec Vyšný Mirošov 09011 309070APH1 Detské ihrisko – Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Svidník 7.4
obec Fričovce 08237 309070Z572 Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka v obci Fričovce obec Fričovce Prešov 7.2
Chata Pieniny, s.r.o. 06533 309060AJN8 Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych kolektorov SR, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, Obec Lesnica Stará Ľubovňa 6.4.1
Obec Zvolenská Slatina 96201 309070Y630 Obnova domu smútku v obci Zvolenská Slatina reg. C, parcela č. 1012/2., k.ú. Zvolenská Slatina Zvolen 7.4
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 90042 041BA410003 Výstavba skladu pre celoročné skladovanie ovocia v spoločnosti DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. SR, okres: Senec, obec: Dunajská Lužná Senec 4.1.5
František Kovačovský 90088 061TT090149 Investície do zmiešaného hospodárstva Horná Krupá Pezinok 6.1
Obec Hraničné 06522 309070ACP4 Miestne komunikácie v obci Hraničné Obec Hraničné Stará Ľubovňa 7.2
Obec Svätý Anton 96972 309070AJP5 Svätý Anton - chodník pri ceste I/51, II. etapa Obec Svätý Anton Banská Štiavnica 7.2
Obec Stará Bašta 98034 309070Y972 Rekonštrukcia kultúrneho domu Stará Bašta Rimavská Sobota 7.4
Obec Ľutina 08257 309070AGA6 Ľutina - Klub mládeže Obec Ľutina Sabinov 7.4
Obec Hrachovište 91616 309070AHV1 Cyklotrasa „C“ v obci Hrachovište Obec Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 7.5
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov 09101 041PO060100 Rekonštrukcia kravína SR, okres Stropkov, obec Chotča Stropkov 4.1.2
Obec Tajná 95201 074NR220053 Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky obce Tajná Obec Tajná Nitra 7.4
obec Dulov 01852 309070X739 Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich Dulov Ilava 7.2
Vladimíra Dziaková 06503 061PO090052 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladú poľnohospodárku Vladimíru Dziakovú SK, okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Mgr. Martina Rudyová 08901 061PO090221 Vybudovanie farmy na chov a predaj jalovíc Vápeník Svidník 6.1
Obec Vrádište 90849 309070ACL7 Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište na parcelách č. 84/17, 81/6 a 658/118 v k.ú. Vrádište. Skalica 7.2
Obec Kátov 90849 309070Z952 Chodník Kátov - SO Chodník parcely č. 596/10, 608/1, 597/29, 597/28, 597/27 v k.ú. obce Kátov Skalica 7.2
HUBERT Ľuborča, občianske združenie 91441 309070BAZ1 Vybudovanie včelárskeho náučného chodníka Nemšová Trenčín 7.5
Obec Poluvsie 97216 074TN220010 Cintorín Poluvsie Obec Poluvsie, k.ú. Poluvsie, parc.č. 1890/1, 1890/2 Prievidza 7.4
Obec Iliašovce 05311 309070ARF4 Detské ihrisko Iliašovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Dolné Semerovce 93585 309070AFW5 Detské a fitness ihrisko Dolné Semerovce Levice 7.4
Obec Mokrý Háj 90865 309070Z611 Rekonštrukcia miestnych chodníkov p.č. 467/11, k.ú. Mokrý Háj p.č. 467/11, 277 a 278 registra "C" k.ú. Mokrý Háj Skalica 7.2
obec Radimov 90847 309070ACY1 Chodník vedľa cesty III/1136, zakrytie priekopy, Radimov projektová aktivita sa bude realizovať na uvedených parceliach: "C": 850/3, 135/22, 135/1 a " E": 983/1, LV č. 442 Skalica 7.2
Obec Iliašovce 05311 309070ABT8 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Iliašovce Iliašovce Spišská Nová Ves 7.2
Obec Oreské 90863 309070Z708 IBV ORESKÉ - SO-01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY parc č. 1062/1 reg. C, a parc č. 550 a551 reg. E k.ú. Oreské v novovybudovanej lokalite IBV Oreské Skalica 7.2
Obec Nemcovce 08212 309070AA22 Nemcovce - rekonštrukcia chodníka SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Nemcovce Prešov 7.2
Mesto Modrý Kameň 99201 309070ABZ3 Rekonštrukcia komunikácií a výstavba chodníkov Zámocká ulica 2. etapa, Modrý Kameň Modrý Kameň, parcela číslo KN c 2188/1, list vlastníctva č. 862 k.ú. Modrý Kameň Veľký Krtíš 7.2
obec Uzovský Šalgov 08261 309070Z335 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Uzovský Šalgov obec Uzovský Šalgov Sabinov 7.2
Obec Čabiny 06702 309070Z142 Pomník Anatolija Kralického v Čabinách - obnova k. ú. Čabiny Medzilaborce 7.5
Obec Čabradský Vrbovok 96251 074BB220078 Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, zateplenie kultúrneho domu Čabradský Vrbovok 59 Krupina 7.4
Ján Ščurka 05971 061PO090151 Založenie poľnohospodárskeho podniku - Ján Ščurka Tvarožná Kežmarok 6.1
Matúš Petro 08253 061PO090314 Matúš Petro - SHR SR - obec Radatice, okres Prešov, kraj Prešovský Prešov 6.1
Obec Zubné 06733 309070ADI5 Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket) Zubné Humenné 7.4
Agrodružstvo v Soli 09435 309040ANV7 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Pavol Bačik – SHR 09101 061PO090024 Mladý poľnohospodár – Pavol Bačik Šandal Stropkov 6.1
Peter Kriššák ml. 05904 061PO090307 Farma hovädzieho dobytka Kriššák v Matiašovciach Potok 405/7, 059 04 Matiašovce Kežmarok 6.1
Obec Popudinské Močidľany 90861 309070AFR4 Dom smútku II parcela 1468/3 k.ú. Močidľany Skalica 7.4
Obec Gbeľany 01302 309070AIZ5 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Gbeľany Obec Gbeľany Žilina 7.4
Obec Klokočov 02322 309070AMB1 Multifunkčné ihrisko v Klokočove Obec Klokočov Čadca 7.4
Mgr.Stanislava Rutrichová 06713 061PO090143 Založenie rodinnej farmy na pestovanie liečivých rastlín, veľkochov včiel a predaj včelých produktov Rokytov pri Humennom a Budiš Humenné 6.1
Obec Iža 94639 309070AJZ7 Detské ihrisko Kelemantia Iža Komárno 7.4
Obec Mníšek nad Hnilcom 05564 309070ACD1 Rekonštrukcia domu smútku Mníšek nad Hnilcom; parcela č. 731, k. ú. Mníšek nad Hnilcom, súp. č. 552 Gelnica 7.4
Obec Odorín 05322 309070ADC7 „Revitalizácia centra – obec Odorín – SO 01 Spevnené plochy – centrum 1, SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy. Časť: VÝSTAVBA SPEVNENÝCH PLÔCH-TRHOVISKO k.ú. Odorín Spišská Nová Ves 7.4
Obec Odorín 05322 309070ABR1 Revitalizácia centra - Obec Odorín k.ú. Odorín Spišská Nová Ves 7.2
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 91942 041TT300018 Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec Voderady Trnava 4.1.3
Obec Dolná Súča 91332 č. 309070Z363 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej účinnosti objektu TJ Slovan Dolná Súča Dolná Súča Trenčín 7.4
Monika Mokričková 02063 061TN090131 Monika Mokričková - začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve Lednica, okres Púchov, SR Púchov 6.1
Obec Pečenice 93503 309070Z896 Viacúčelové kultúrne zariadenie Obec Pečenice Levice 7.4
Obec Tekovské Nemce 96654 309070AGY9 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tekovské Nemce Obec Tekovské Nemce Zlaté Moravce 7.4
Obec Ložín 07205 074KE220124 Prestavba oddychovej zóny v obecnom parku Ložín Michalovce 7.4
Peter Szűcs 94357 061NR090305 Podpora začatia podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára Petra Szűcsa Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Kamenín, parc. 543/1, 543/4 Nové Zámky 6.1
Obec Nová Ves nad Žitavou 95151 309070Z387 Stavebná úprava chodníkov pri ceste II/511 Obec Nová Ves nad Žitavou Nitra 7.2
obec Sielnica 96231 309070ASP8 Viacúčelové ihrisko obec Sielnica Zvolen 7.4
Obec Malé Vozokany 95182 309070Z386 Miestne komunikácie Malé Vozokany - Prístupová cesta s parkoviskom Malé Vozokany Zla 7.2
Obec Brestovec 90701 309070AIJ2 Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec Obec Brestovec Myjava 7.5
Obec Uhorská Ves 03203 309070AHL7 Obnova kultúrneho domu Katastrálne územie obce Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Nedanovce 95843 309070ACR4 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska Nedanovce Partizánske 7.4
Obec Dežerice 95703 309070AIB9 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dežericiach obec Dežerice Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Veľké Vozokany 95182 309070AGR1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany (rekonštrukcia strechy) obec Veľké Vozokany Zlaté Moravce 7.4
Obec Čierne Kľačany 95305 309070Z614 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Mlynská Obec Čierne Kľačany Zlaté Moravce 7.2
obec Reľov 05904 309070Y943 Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne obec Reľov Kežmarok 7.2
Obec Súľov - Hradná 01352 075ZA140011 Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná obec Súľov - Hradná; okres Bytča; Žilinský kraj Bytča 7.5
Obec Volkovce 95187 309070AZX6 Rekonštrukcia spevnených plôch na cintoríne obce Volkovce Obec Volkovce Zlaté Moravce 7.2
Obec Dolné Naštice 95701 309070AGD1 Oprava kultúrneho domu v Dolných Našticiach Obec Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Vyšný Čaj 04416 074KE220063 Rekonštrukcia domu smútku v obci Vyšný Čaj Obec Vyšný Čaj Košice okolie 7.4
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR300005 Investícia do závlahového hospodárstva k.ú. Mikulášov dvor, k.ú. Veľká Tabuľa Nové Zámky 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice 91621 041TN300001 Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.3
Obec Beňuš 97664 309070AHG3 Polyfunkčný areál obce Beňuš - SO 102 ŠATŇA ŽENY a SO 103 ŠATŇA MUŽI Obec Beňuš Brezno 7.4
Obec Švošov 03491 309070BJS2 Rekonštrukcia odvodnenia miestnej komunikácie na ulici Nad Brehmi v obci Švošov Obec Švošov, KN C 790 a KN E 2490 (KN C 789) Ružomberok 7.2
Obec Zbudské Dlhé 06712 309070Z766 Rekonštrukcia chodníka v obci Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Humenné 7.2
Monika Kuchtová 94501 Č. 061NR090174 Podpora začatia podnikania- investícia do živočíšnej výroby Monika Kuchtová SR, okr. Komárno, obec Komárno Komárno 6.1
Obec Stará Kremnička 96501 309070Z612 Prístrešky pre cestujúcu verejnosť k.ú. Stará Kremnička, parcely CKN 4/1, 4/4, 642 vedené na LV č. 275 vo vlastníctve obce Stará Kremnička Žiar nad Hronom 7.2
AGROTRIO, spol. s r.o. 90050 041BA410002 Vybudovanie skladu pre celoročné skladovanie zeleniny a zemiakov SR, Bratislavský kraj, okres: Senec, obec: Kostolná pri Dunaji Senec 4.1.5
Obec Tvarožná 05971 309070BCH7 Výstavba chodníkov v obci Tvarožná III.etapa Obec Tvarožná Kežmarok 7.2
Obec Breza 02953 309070Z431 Detské a outdorové ihrisko na futbalovom štadióne v obci Breza Obec Breza - na parcele C-KN č. 986/3 (LV č. 524), v katastrálnom území Breza Námestovo 7.4
Ing. Tomáš Ficza 94501 061NR090082 Vybudovanie farmy mladého farmára Ing. Tomáš Ficza – D & T Corporation Imeľ Komárno 6.1
Obec České Brezovo 98503 309070AFQ4 Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo České Brezovo, okr. Poltár Poltár 7.2
FARMARIA s.r.o. 96261 063BB470012 Produkcia a spracovanie hydiny Babiná Zvolen 6.3
Roľnícke družstvo v Pavliciach 91942 041TT300019 Modernizácia závlahových systémov v RD Pavlice SR, okres Trnava, obec Pavlice/Voderady/Slovenská Nová Ves/Pusté Uľany Trnava 4.1.3
Obec Teplička nad Váhom 01301 309070APG1 Chodník a spevnené plochy, ulica Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom Žilina 7.2
Mgr. Miroslava Hanulíková 91108 061TN090181 Cesta k prírodným včelím produktom od včelárky Miroslavy Hanulíkovej. okres Trenčín Trenčín 6.1
SHR MVDr. Peter Supuka, PhD. 09433 061PO090213 Slovenský gazdovský dvor Jalovec Vranov nad Topľou 6.1
Obec Vavrečka 02901 309070Z768 Vybudovanie záchytného parkoviska v obci Vavrečka Obec Vavrečka Námestovo 7.2
Obec Konská 03204 309070AHL4 Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej Konská Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Vaďovce 91613 309070Z127 Pódium amfiteátra so zastrešením Obec Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 7.4
Ing. Viera Bystrianska 03232 061BB090038 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti - Ing. Bystrianska Utekáč Liptovský Mikulášs 6.1
Obec Chlebnice 02755 309070ABW7 Obecná knižnica k. ú. Chlebnice Dolný Kubín 7.4
Obec Hruštín 02952 309070ADA7 Tanečné štúdio Obec Hruštín, na parcele C-KN č.1318/3 Námestovo 7.4
Aronia Agro s.r.o. 96501 309040ALM8 Investície do špeciálnej RV - Aronia Agro k.ú. obce Pitelová, kde je vysadený sad Arónie čiernoplodej, tu budú používané obstarané zariadenia Žiar nad Hronom 4.1.1
Obec Chmeľovec 08212 309070Z616 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec Obec Chmeľovec Prešov 7.2
Obec Lieskovec 96221 309070BDG5 Amfiteáter Lieskovec Lieskovec Zvolen 7.4
Obec Višňové 91616 309070Z239 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu na kultúrnom dome v obci Višňové Obec Višňové Nové Mesto nad Váhom 7.4
Obec Valaská Dubová 03496 309070ALS3 Vytvorenie turisticko - informačného systému v obci Valaská Dubová Valaská Dubová, CKN 103, CKN 923/2, CKN 932/2, EKN 5079, EKN 5137/2, EKN 5146 Ružomberok 7.5
Richard Tóth 94501 061NR090170 Založenie nového poľnohospodárskeho podniku - Richard Tóth Kava, Martovce, okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj Komárno 6.1
Obec Lula 93535 309070Z263 Dedinské kultúrno - turistické centrum v Lule Lula Levice 7.5
Obec Smolinské 90842 309070Z691 Chodník, zástavka a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce Smolinské - časť 1-1 a časť 1-2 Smolinské Senica 7.2
Obec Veľký Lipník 06533 309070Z316 Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.5
Obec Veľký Lipník 06533 309070Z369 Autobusové zastávky Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.2
Obec Uhrovec 95641 309070ALA1 Rekonštrukcia športovej budovy - Kolkáreň Uhrovec Uhrovec Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Miezgovce 95701 309070AFY2 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Miezgovce Miezgovce Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Trenčianska Turná 91321 309070ALG6 Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej Trenčianska Turná Trenčín 7.4
obec Oravská Jasenica 02964 309070Z554 Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu Oravská Jasenica Námestovo 7.2
Obec Ruská Bystrá 07264 NFP309070AFC5 Ruská Bystrá - rekonštrukcia amfiteátra Obec Ruská Bystrá Sobrance 7.4
Obec Horný Badín 96251 309070Z889 Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín Horný Badín Krupina 7.4
Obec Kladzany 09421 309070AMW1 Úprava hrobky Vladárovcov a okolia Obec Kladzany Vranov nad Topľou 7.5
Miroslava Chocholáčková, SHR 90864 061TT090223 Chov mäsového dobytka a koní na športové a rekreačné účely Chropov Skalica 6.1
Obec Liptovská Kokava 03244 309070AGT8 Dobudovanie infraštruktúry k detskému a viacúčelovému ihrisku Obec Liptovská Kokava, parc. č. 250/3, okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7.4
Oravská Polhora 02947 309070ABC1 Detské ihrisko Polhorček I. a II. Oravská Polhora Námestovo 7.4
Obec Pohorelá 97669 309070AGU1 Lavičky - amfiteáter Sihla v obci Pohorelá Obec Pohorelá Brezno 7.4
Enikö Zsidek BIG - BAG 94633 061NR090222 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Enikö Zsidek BIG - BAG Svätý Peter Komárno 6.1
Obec Dolná Streda 92563 309070AIC5 Vybudovanie chodníka pre peších na ul. Váhovskej a Krížnej k.ú. Dolná Streda, parc. č. CKN č. 708/3, 714/6, 713,2, EKN č. 426/9, LV č. 591 a 3452 Galanta 7.2
Obec Dolné Lefantovce 95145 309070ALF5 Výstavba chodníka v obci Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Podkylava 91616 309070AIH6 Cyklotrasa Podkylava Podkylava Myjava 7.5
Obec Košariská 90615 309070AGV5 Cyklotrasa Košariská Obec Košariská Myjava 7.5
Obec Kanianka 97217 309070APK7 Stavebné úpravy domu smútku Kanianka Kanianka Prievidza 7.4
Ing.Karol Csizmadia 92584 309040ANW4 Nákup poľnohospodárskych strojov Vlčany Šaľa 4.1.1
Obec Čermany 95608 Č.074NR220026 Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Čermany SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Čermany, Čermany, 20/2 Topoľčany 7.4
Obec Tesáre 95621 309070AHS2 OBNOVA CHODNÍKA PRI CESTE III/1724 Obec Tesáre Topoľčany 7.2
mesto Spišská Belá 05901 309070Y946 Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky mesto Spišská Belá Kežmarok 7.2
Obec Rešov 08621 309070Y765 Oprava miestnych komunikácii v obci Rešov Obec Rešov Okres Bardejov 7.2
Obec Malá Hradná 95654 074TN220008 Domy smútku – Malá Hradná Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Fričovce 08237 309070AQR7 Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce Fričovce Prešov 7.2
Obec Turčianske Jaseno 03802 309070Z846 Vybudovanie detských ihrísk v obci Turčianske Jaseno Obec Turčianske Jaseno, okres Martim, Žilinský kras Martin 7.4
Obec Hrašné 91614 309070Z156 Zateplenie Kultúrneho domu v Hrašnom Hrašné Myjava 7.4
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 074ZA220011 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka Žilina 7.4
Obec Roztoky 09011 309070ABL6 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky Roztoky Svidník 7.2
SHR Ing. Michal Balušík 01816 061TN090126 Mladý poľnohospodár Ing. Michal Balušík Domaniža Považská Bystrica 6.1
Obec České Brezovo 98503 074BB220054 Dom smútku České Brezovo České Brezovo, okr. Poltár Poltár 7.4
Ing. Mária Triščová 08232 061PO090161 Založenie poľnohospodárskeho podniku - Mária Tuhárska Svinia Prešov 6.1
Obec Hutka 08636 309070ABH5 Zmena využitia priestorov KSB na dom smútku Hutka Hutka Bardejov 7.4
AGROMAČAJ a.s. 90050 041TT300016 Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGROMAČAJ a.s. SR, Trnavský kraj, okres Galanta, obec Pusté Úľany Senec 4.1.3
Obec Pavlovce 09431 309070Y634 Obnova multifunkčného objektu Pavlovce Obec Pavlovce Vranovský 7.4
Obec Radošina 95605 309070Z591 KULTÚRNY DOM - stavebná úprava Obec Radošina Topoľčany 7.4
Obec Olšinkov 06716 309070Y859 Oprava miestnych komunikácií v obci Olšinkov Olšinkov Medzilaborce 7.2
Obec Smolnícka Huta 05565 309070Z202 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála Smolnícka Huta Gelnica 7.2
Obec Konská 01313 309070Y432 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Konská Konská Žilina 7.2
Tomáš Czifra 94601 061NR090186 Podpora začatia podnikania- Investícia do živočíšnej výroby Tomáš CZIFRA SR, okr. Komárno, obec Kameničná Komárno 6.1
Obec Hradište 95854 309070AFS5 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hradište Hradište Partizánske 7.4
obec Jarabina 06531 309070ADB3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jarabina obec Jarabina Stará Ľubovňa 7.2
Obec Oľšavka 05361 309070Z378 Rekonštrukcia parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka Obec Oľšavka Spišská Nová Ves 7.2
Obec Mlynica 05991 309070AHA2 Dom nádeje Mlynica Obec Mlynica Poprad 7.4
Obec Jasov 04423 309070Z281 Výstavba detského ihriska v obci Jasov SR, Košický kraj, okres Košice okolie, obec Jasov Košice okolie 7.4
Obec Liptovská Osada 03473 309070AIS8 Obnova fasády a veže kostola Liptovská Osada Liptovská Osada, Parc. číslo KNC 1/4 Ružomberok 7.5
Obec Topoľnica 92592 309070AIC6 Detské ihrisko Obec Topoľnica, parc.č.8, k.ú. Topoľnica, List vlastníctva č. 239 Galanta 7.4
Obec Závada 95501 309070AHR9 Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu Obec Závada Topoľčany 7.2
Obec Oľšavka 05361 309070Z374 Odvodňovací kanál v obci Oľšavka Obec Oľšavka Spišská Nová Ves 7.2
obec Záhradné 08216 309070Z659 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné obec Záhradné Prešov 7.2
Obec Matejovce nad Hornádom 05321 309070Z845 Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola obce Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 7.2
Obec Žabokreky nad Nitrou 95852 309070ACK5 Vybudovanie workout ihriska v obci Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou Partizánske 7.4
obec Horná Lehota 97681 309070AZV1 Modernizácia detského ihriska v obci Horná Lehota Horná Lehota, C-KN 9/1 Brezno 7.4
Obec Kolinovce 05342 309070Y734 Multifunkčné ihrisko v obci Kolinovce Obec Kolinovce - parcela C KN 66, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou s výmerou 4.004 m2, list vlastníctva nezaložený - pôvodný stav: parcela E KN 90783 Spišská Nová Ves 7.4
Obec Pastuchov 92063 309070Z167 Dom smútku Pastuchov Obec Pastuchov Hlohovec 7.4
Obec Koprivnica 08643 309070Z428 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica Obec Koprivnica Bardejov 7.2
Ing. Annamária Korponay 94657 061NR090080 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Ing. Annamária Korponay Dvory nad Žitavou, Svätý Peter Komárno 6.1
Obec Žalobín 09403 č.309070ABK9 Modernizácia detského ihriska Obec Žalobín Obec Žalobín Vranov nad Topľou 7.4
Obec Čierne Pole 07901 309070ANM5 Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obci Čierne Pole Obec Čierne Pole Michalovce 7.4
PETER SCHAVEL 93038 061TT090220 CHOV KONÍ S VYBUDOVANÍM JAZDECKÉHO KLUBU VOJTECHOVCE 627 DUNAJSKÁ STREDA 6.1
Obec Vyšný Kazimír 09409 309070ACK8 Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír - Altánok s krbom Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 7.4
Enikő Bettesová 98042 061BB090324 Hospodárenie na Farme Bettes Zádor č.35, 980 42 Rimavská Sobota 6.1
Obec Kochanovce 08646 č. 074PO220048 DOM SMÚTKU KOCHANOVCE Kochanovce C KN 23/1 Bardejov 7.4
Obec Sása 96262 309070ABQ6 Obnova domu ľudových tradícií, obec Sása k.ú. Sása, KN – C parcela 147/6 Zvolen 7.5
Obec Ostratice 95634 309070AFK1 Rekonštrukcia domov smútku v obci Ostratice Ostratice Partizánske 7.4
Obec Domadice 93587 309070Z265 Rekonštrukcia domu smútku Domadice 60 Levice 7.4
Obec Drietoma 91303 309070APV2 Rekonštrukcia ľudového domu v Drietome na obecné múzeum Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Drietoma Trenčín 7.5
obec Terňa 08267 309070Z665 Workoutové ihrisko v obci Terňa obec Terňa Prešov 7.4
Obec Zlatá Idka 04461 309070Z283 Infraštruktúra na trávenie voľného času v obci Zlatá Idka SR, Košický kra, okres Košice okolie, obec Zlatá Idka Košice okolie 7.4
Obec Dedačov 06712 309070ACZ7 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov Obec Dedačov Humenné 7.4
Obec Čierna Voda 92506 309070AJD8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierna Voda Obec Čierna Voda Galanta 7.2
mesto Spišská Stará Ves 06101 309070Z144 Turisticko-informačný kiosk mesto Spišská Stará Ves Kežmarok 7.5
obec Osikov 08246 309070Z391 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov obec Osikov Bardejov 7.2
Obec Babiná 96261 309070Z385 Obnova verejného priestranstva v obci Babiná - priestor trhoviska parcela CKN 3257/1. k.ú. Babiná, LV č. 1 vo vlastníctve obce Babiná Zvolen 7.4
Obec Drietoma 91303 309070ANI4 Pumtracková dráha Drietoma Obec Drietoma, Okres Trenčín, Trenčiansky kraj Trenčín 7.4
Obec Dolné Strháre 99103 074BB220129 Spoločensko-relaxačný areál Dolné Strháre Obec Dolné Strháre Veľký Krtíš 7.4
Mgr. Ivana Čalfová 09401 061PO090198 Mgr. Ivana Čalfová - SHR Ondavské Matiašovce 146, PSČ: 094 01 Vranov nad Topľou 6.1
Obec Kuzmice 95621 309070AHU3 Obnova chodníka pri ceste III/1723 v obci Kuzmice obec Kuzmice Topoľčany 7.2
Obec Ptičie 06741 309070ACY4 Detské ihrisko v obci Ptičie Ptičie Humenné 7.4
Mesto Námestovo 02901 309070AA84 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie - Nábrežie Oravskej priehrady Námestovo Námestovo 7.2
Obec Veľký Kýr 94107 309070Z703 Výstavba detského ihriska Obec Veľký Kýr Nové Zámky 7.4
František Csákvári 99110 061BB090297 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - František Csákvári Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Vinica Veľký Krtíš 6.1
Jana Frankovičová 05311 061KE090042 Založenie ekologickej farmy SHR Frankovičová Iliašovce Spišská Nová Ves 6.1
Viktória Oravec 94501 061NR090014 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Viktória Oravec Komárno Komárno 6.1
Ing. Katarína Lešková 96001 061BB090257 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Ing. Katarína Lešková Zvolen Zvolen 6.1
Monika Klein 08001 061PO090295 Jazdecký areál Sihoť, Haniska Haniska pri Prešove Prešov 6.1
Obec Nemečky 95622 309070AHS6 Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky Obec Nemečky Topoľčany 7.2
Obec Lipovce 08236 309070Z523 Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Lipovce Prešov 7.2
Obec Mošurov 08267 309070Z383 Mošurov – rekonštrukcia chodníkov obec Mošurov Prešov 7.2
Ján Bajnok 96901 061BB090230 Mladý začínajúci farmár Baďan Klastava 67 Banská Štiavnica 6.1
Obec Veľké Uherce 95841 309070AFL4 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Uherce Veľké Uherce Partizánske 7.4
Obec Veľké Kršteňany 95803 309070ACS3 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany Partizánske 7.4
Obec Selice 92572 309070Y886 Rekonštrukcia chodníka v obci Selice - ul.Mierová Selice Šaľa 7.2
Obec Lascov 08645 309070Y872 Realizácia chodníkov v obci Lascov SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lascov Bardejov 7.2
Juraj Čík 96801 061BB090042 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Juraj Čík Hronský Beňadik Žarnovica 6.1
Uhrin Roland 94002 061NR090188 Roland Uhrin – SHR Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Peter Pišák PPYRO 99001 061BB090097 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Peter Pišák PPYRO Dolinka Veľký Krtíš 6.1
obec Teriakovce 08005 074PO220354 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce obec Teriakovce Prešov 7.4
Vladimír Jankuv 09042 041PO060204 Modernizácia farmy hovädzieho dobytka SHR Vladimír Jankuv SR, okres Svidník, obec Soboš Svidník 4.1.2
Obec Pinciná 98401 309070APD6 Vybudovanie fitness ihriska v obci Pinciná Pinciná Lučenec 7.4
Jana Gavendová - FARMA AMALTHEA 91101 061TN090151 Investície do založenia poľnohospodárskeho podniku – Jana Gavendová – Farma AMALTHEA Opatová Trenčín 6.1
Mgr. Katarína Lazorová 08501 061PO090142 Mladá farmárka - Lazorová Bardejov Bardejov 6.1
Obec Jenkovce 07252 309070AJM2 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Jenkovce Sobrance 7.4
Tomáš Zachar 94001 061NR090369 Tomáš Zachar - SHR Slnečná 4500/5, 94001, Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Michaela Pitoňáková, SHR 04012 061KE090016 Poľnohospodárska výroba na farme SHR Vlachovo Košice 6.1
Obec Skačany 95853 309070ACQ4 Modernizácia detského ihriska v obci Skačany Skačany Partizánske 7.4
Obec Vyšné Ladičkovce 06711 309070ADH3 Modernizácia kultúrneho domu vo Vyšných Ladičkovciach Kultúrny dom Vyšné Ladičkovce Humenné 7.4
Bc. Trojanovič Ján 08301 061PO090094 Ekologický chov včiel s produkciou včelích produktov a podpora udržania ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeťovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín okres Sabinov Sabinov 6.1
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 309070Y896 Stavebné úpravy v interiéri Obecnej budovy s. č. 113 Jastrabie nad Topľou 113 Vranov nad Topľou 7.4
Gábor Bábics 93006 061TT090219 Rozvoj zeleninárstva Ňárad Dunajská Streda 6.1
Obec Dolná Poruba 91443 309070AIU9 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba Dolná Poruba Trenčín 7.4
Ivana Mihalčinová 97901 061BB090228 Podpora na rozvoj podnikateľskej činnosti mladej farmárky Lapoňa Rimavská Sobota 6.1
Nikola Karlíková- SHR 98022 061BB090128 Nikola Karlíková - SHR Uzovská Panica 175, 980 22 Veľký Blh, okres Rimavská Sobota Banská Bystrica 6.1
Michal Gallovič 08222 061PO090170 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Michal Gallovič Šarišské Michaľany Sabinov 6.1
Obec Brestov nad Laborcom 06701 309070Z027 Rekonštrukcia vstupu k Obecnému úradu v obci Brestov nad Laborcom Obec Brestov nad Laborcom Medzilaborce 7.2
Mesto Dudince 96271 309070AGJ1 Rekonštrukcia kultúrenho domu Mesto Dudince, k.ú. Merovce, ul. Merovská 222/15, 962 71 Dudince Krupina 7.4
Obec Zemplínske Kopčany 07217 309070Z621 Rozšírenie detského ihriska v obci Zemplínske Kopčany Obec Zemplínske Kopčany Michalovce 7.4
Obec Slavkovce 07217 309070ANH4 Multifunkčné ihrisko v obci Slavkovce Obec Slavkovce Michalovce 7.4
Ľubomír Knežo 07101 061KE090061 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Ľubomíra Kneža SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce Michalovce 6.1
Mesto Hnúšťa 98101 309070Z705 Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti Hnúšťa, parcela CKN 423 k.ú. Hnúšťa, stavba súp. č. 195/8 Rimavská Sobota 7.4
Alena Petrilová 04447 061KE090005 Mladá farmárka - Alena Petrilová SR, Košický kraj, okres Košice okolie, obec Boliarov Košice okolie 6.1
Branislav Mikolaj 05321 061KE090106 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Branislava Mikolaja SR, Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Markušovce Spišská Nová Ves 6.1
Obec Jastrabie pri Michalovciach 07211 309070ABU5 Novostavba altánku Obec Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 7.5
Obec Iňačovce 07211 309070ABJ2 Novostavba altánku Obec Iňačovce Michalovce 7.5
Ing. Hana Guzoňová 91338 061TN090187 Moja cesta k včelím produktom – med, peľ, propolis. Trenčín Trenčín 6.1
MVDr. Barbora Bečárová 01302 061ZA090251 FARMA Gbeľany Žilina 6.1
Jana Tomulcová 02951 Č.061ZA090122 Farma dojníc Jana Lokca Námestovo 6.1
Obec Jablonka 90621 309070Z112 Prístrešok na usporiadavanie remeselníckych trhov Obec Jablonka Myjava 7.4
Obec Ľubeľa 03214 309070Y549 Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej zóny v obci Ľubeľa Obec Ľubeľa Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Kolačno 95841 309070ARS6 Rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy Kolačno Partizánske 7.2
Obec Ješkova Ves 95845 309070ACQ8 Detské a workout ihrisko v obci Ješkova Ves Ješkova Ves Partizánske 7.4
Ing. Jakub Kandráč 08001 061PO090271 Včelí raj. Lipovce, Šindliar, Hertník Prešov 6.1
Obec Dolné Saliby 92502 309070AVF6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor - Újtelep) Dolné Saliby Galanta 7.2
Zdenek Černay 90301 041BA300001 Modernizácia závlahového detailu-širokozáberový lineárny zavlažovač,širokozáberový pivotový zavlažovač apásové zavlažovače SR Bratislavský kraj,okres Senec,Veľký Biel, Bernolákovo Senec 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 93010 041TT300003 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Dolný Štál / Padáň Dunajská Streda 4.1.3
Alexander Puss 94123 061NR090112 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Alexander Puss Andovce, SR Nové Zámky 6.1
Obec Trebejov 04481 309070APU5 Dom smútku Trebejov Obec Trebejov Košice okolie 7.4
Obec Jenkovce 07252 072KE130031 Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce obec Jenkovce Sobrance 7.2
Obec Fačkov 01315 309070AHG5 ODPOČINKOVÉ MIESTO K JESTVUJÚCEMU NÁUČNÉMU CHODNÍKU K NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCII KĽAK Fačkov Žilina 7.5
Obec Starý Hrádok 93556 309070Z291 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Starý Hrádok Starý Hrádok Levice 7.2
Michaela Bieliková 95501 061TN090087 Rozvoj a Podpora včelárskej farmy v obci Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves (Cibajky) Topoľčany 6.1
Mgr. Katarína Sterančáková 08604 061PO090253 Mladá farmárka - Katarína Sterančáková Krivé Bardejov 6.1
Marianna Krahulcová 96261 061BB090229 Investície na vybudovanie farmy na chov včiel v Dobrej Nive okres Zvolen - k.ú. Dobrá Niva, k.ú. Hájniky, okres Krupina - k.ú- Krupina Zvolen 6.1
ZERA s. r. o. 85106 041TN060110 Produkčný skleník - POVAŽAN Považany Bratislava 4.1.1
ZERA s.r.o. 85106 041TN060105 Odbytové, skladovacie a pozberové zázemie – Považan Považany Bratislava 4.1.5
Obec Veľká Mača 92532 309070AKQ1 Rekonštrukcia cesty v obci Veľká Mača k.ú. Veľká Mača Galanta 7.2
Kolos Burián 92507 061TT090117 Pomoc na začatie podnikateľskej pre mladých poľnohospodárov - Kolos Burián Mostová Galanta 6.1
Peter Bačik 09101 061PO090193 Mladý poľnohospodár Peter Šandal Stropkov 6.1
Obec Ivanovce 91305 309070ANF1 Pumptracková dráha Ivanovce Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Ivanovce Trenčín 7.4
Lukáš Laššu 90027 061BA090028 Podpora zmiešanej poľnohospodárskej výroby Kaplna Senec 6.1
Obec Sklabiná 99105 309070Z287 Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Sklabiná - II. etapa Sklabiná Veľký Krtíš 7.2
Juraj Badiar 81105 061BB090336 Rozvoj Farmy Čelovce Čelovce Bratislava 1 6.1
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 309070ACC6 Športový areál v obci Medzibrodie nad Oravou Obec Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele C-KN č.895/1 (LV č. 997), v katastri obce Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín 7.4
Obec Slavkovce 07217 309070Z101 Ihrisko Komunitného centra Slavkovce Obec Slavkovce Michalovce 7.4
Anabela Svitková 96701 061BB090172 Anabela Svitková - začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve Kremnické Bane Žiar nad Hronom 6.1
František Batory 09042 061PO090102 Mladý farmár - František Batory Radoma-Hradisko Svidník 6.1
Pavol Chamaj 01341 061ZA090190 Podpora farmy – Pavol Chamaj SR, Žilina Žilina 6.1
Peter Dianiška 98061 063BB230008 Ekologická farma na chov HD Tisovec Rimavská Sobota 6.3
Obec Velušovce 95501 309070AHS1 Velušovský cintorín v novom šate - stavebná úprava obec Velušovce Topoľčany 7.2
Obec Kaluža 07236 072KE130043 Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža Obec Kaluža Michalovce 7.2
Ing. Miroslav Kondrát 06724 061PO090096 Chov dobytka na farme Ing. Kondrát SR, okres Humenné Humenné 6.1
Stanislav BULEJKO, SHR 91333 061TN090113 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Stanislav Bulejko Horná Súča Trenčín 6.1
Tomáš Dančo - SHR 06901 061PO090272 Chov hovädzieho dobytka SR, okres Snina Snina 6.1
Júlia Ščepková 95803 061TN090056 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Júlia Šuflitová Velké Krstenany Partizánske 6.1
Obec Slatinka nad Bebravou 95653 309070ALH3 Rekonštrukcia kultúrneho domu Slatinka nad Bebravou Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 7.4
Bese Viliam 94602 061NR090049 Založenie farmy „Mladého farmára“ pre chov hospodárskych zvierat Obec Čalovec, k. ú. Čalovec, č.p.: 1260/5; 1260/8; 1260/9 Komárno 6.1
Obec Lipovany 98531 309070ANJ3 Vybudovanie detského ihriska v obci Lipovany Lipovany na pozemku parc. č 314 Lučenec 7.4
Ing. Zsolt Cserge 94657 061NR090193 Začínajúci mladý farmár - Zsolt Cserge Komárno časť Kava č. 129 – Lokalita Ružová Komárno 6.1
Boris Baláž 03847 061ZA090148 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Boris Baláž Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice Turčianske Teplice 6.1
Obec Lysica 01305 309070AIU6 Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica Obec Lysica Žilina 7.4
Ondrej Boroš 09301 061PO090321 Ondrej Boroš - mladý poľnohospodár Nižný Kručov Vranov nad Topľou 6.1
Obec Vršatské Podhradie 01852 309070Z365 Detské ihrisko v obci Vršatské Podhradie Vršatské Podhradie Ilava 7.4
Adrián Kýpeť 97409 061BB090251 Včelnica Na Čiertolí Banská Bystrica Banská Bystrica 6.1
Pavol Jankovčin, Bc. 05304 061PO090006 Začatie poľnohospodárskej činnosti v chove hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka, ošípaných a pestovanie konzumných zemiakov. Studenec Levoča 6.1
Obec Klátova Nová Ves 95844 309070AGG6 Renesančná tvrdza v obci Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves Partizánske 7.5
Obec Nadlice 95632 309070ACQ7 Výstavba športoviska v obci Nadlice Nadlice Partizánske 7.4
Simona Viszlaiová 94501 061NR090355 Výstavba a zariadenie novozaloženej farmy na chov ošípaných Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Čalovec Komárno 6.1
Obec Rajčany 95632 309070AHU6 Obnova chodníka v obci Rajčany obec Rajčany Topoľčany 7.2
Pónya a syn s.r.o. 92502 309040ACP2 Stroj na zber kôstkového ovocia -otriasač Trnavský kraj, okres Galanta, obec Dolné Saliby Galanta 4.1.1
Obec Livinské Opatovce 95632 309070ACJ4 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Livinské Opatovce Partizánske 7.4
Ing. Katarína Čalfová 09301 061PO090100 Ing. Katarína Čalfová - SHR Ondavské Matiašovce 146, PSČ: 094 01 Vranov nad Topľou 6.1
Miroslav Uhrin 98001 061BB090307 Začatie hospodárenia na Farme Sútor Sútor 78, 980 01 Rimavská Sobota 6.1
Ivana Solvesterová 05801 061PO090089 Tradičný chov dojníc v severovýchodnej časti Spiša 065 02 Vyšné Ružbachy 1509 Poprad 6.1
Bc. Kristína Kókayová, rod. Sokolová 98101 061BB090174 Farma Ortáš Husiná č. 168,casť obce Ortáš,985 42 Husiná Rimavská Sobota 6.1
Ing. Alexander Kováč 94107 061NR090113 Intenzívne včelárstvo s opatreniami rastlinnej výroby pre zvýšenie biodiverzity agrárnej krajiny SR - okres: Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Ing. Ivica Škodová 96261 061BB090017 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe - Ing. Ivica Škodová Bzovská Lehôtka Zvolen 6.1
Marek Škrab 08901 061PO090076 Eko Mliečna Farma – Marek Škrab Jurkova Voľa Svidník 6.1
Obec Lesné 07101 309070AGZ4 LESNÉ-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE Obec Lesné Michalovce 7.2
Dominik Kolcun 09042 061PO090159 Mladý novátor tradícií Okrúhle Svidnik 6.1
Obec Marhaň 08645 309070AIR1 Dom Nádeje – stavebné úpravy Obec Marhaň Bardejov 7.4
Michal Čorba 07237 061KE090090 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Michala Čorbu SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Sliepkovce Michalovce 6.1
Erik Bačišin 09435 061PO090166 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Erika Bačišina SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Hlinné Vranov nad Topľou 6.1
Timea Fridrichová - SHR 98554 061BB090091 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Timea Fridrichová – SHR Okres. Lučenec, Lovinobaňa Lučenec 6.1
Žilík Ján 98001 061BB090276 Farma BELÍN Belín č.39 Rimavská Sobota 6.1
Obec Abrahámovce 05972 309070BBA2 Chodník pre peších, cesta II/536,Obec Abrahámovce- smer Vlková- vetva A Abrahámovce Kežmarok 7.2
Ing. Michaela Rosová 96251 061BB090043 Rodinná farma Na Viniciach - Ing. Michaela Rosová Dolný Badín Krupina 6.1
Ing. Lucia Magulová 91901 061TT090175 Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Ing. Lucia Magulová Suchá nad Parnou Trnava 6.1
Radovan Priatka 98011 061BB090341 Hospodárenie na Farme Priatka Ožďany 435 Rimavská Sobota 6.1
Alexandra Asbóth 94501 061NR090132 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Alexandra Asbóth Moča Komárno 6.1
Alexander Asbóth 94501 061NR090302 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Alexander Asbóth Močas Komárno 6.1
František Fedorek 06501 061PO090033 Tradičný chov hovädzieho dobytka 065 02 Vyšné Ružbachy 1509 Stará Ľubovňa 6.1
Obec Suché 07101 309070AKA2 Úpravy domu smútku a okolia Suché Michalovce 7.4
Viktor Podobný 94652 061NR090118 Odchov mladého dobytka Imeľ Komárno 6.1
Obec Vyšný Orlík 09011 309070Z852 Výstavba detského ihriska v obci Vyšný Orlík Obec Vyšný Orlík Svidník 7.4
Obec Ostrovany 08222 309070Z645 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany obec Ostrovany Sabinov 7.2
Obec Rakovo 03842 309070ANK1 Výstavba chodníka v obci Rakovo Rakovo Martin 7.2
Obec Kiarov 99106 074BB220076 Prestavba domu smútku v obci Kiarov Obec Kiarov Veľký Krtíš 7.4
Ing. Mária Duláková 95652 061TN090165 Investície do vybudovania farmy na chov hospodárskych zvierat v Slatinke nad Bebravou Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 6.1
Pavol Hlučil 91902 061TT090001 Farma Hlučil Dolne Oresany Trnava 6.1
Ing. Roman Martinovič 03474 061ZA090183 Tradičné gazdovstvo - zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat SR, okres Ružomberok Ružomberok 6.1
Peter Hrabčák 08604 061PO090178 Mladý farmár - Peter Hrabčák Gerlachov Bardejov 6.1
Obec Horné Lefantovce 95145 309070Z184 Úprava verejných priestranstiev - spevnených plôch na cintoríne v obci Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Lúčky 03482 309070AML4 Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením Lúčky ružomberok 7.5
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 309040X748 Obstaranie techniky do živočíšnej výroby Žilinský kraj, okres Martin, Obec Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo 93034 041TT300024 Technológia zavlažovania Holice Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Holice Dunajská Streda 4.1.3
Hanza Balász - Boróka 94360 061NR090238 Založenie podniku mladého farmára pre chov včiel a vinohradníctvo Pavlová Nové Zámky 6.1
Obec Chynorany 95633 309070Z911 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a stabilizácia mostu v obci Chynorany Chynorany Partizánske 7.2
Zuzana Lajchová 91401 061TN090031 Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka Trenčianska Teplá Trenčín 6.1
Obec Pažiť 95803 309070ACJ6 Prístavba a rekonštrukcia domu smútku Pažiť Partizánske 7.4
Ing. Anna Marečková 90604 061TT090037 Odchov jalovíc SR, VÚC Banská Bystrica, okres Veľký Krtíš, obec Čelovce, katastrálne územie Čelovce Senica 6.1
Obec Tekolďany 92062 309070ACG5 Oprava miestnej komunikácie a chodníka v obci Tekoľdany Obec Tekolďany Hlohovec 7.2
Ing. Ján Valko 93503 061NR090248 Založenie poľnohospodárskeho podniku Pečenice Levice 6.1
Good farmer 93530 061NR090104 Založenie poľnohospodárskeho podniku Pečenice Levice 6.1
Obec Vinohrady nad Váhom 92555 309070ACG9 Novostavba chodníka na prednohorskej ulici v obci Vinohrady nad Váhom Obec Vinohrady nad Váhom Galanta 7.2
Michal Pastor - SHR MP 93405 061BB090351 Mladý poľnohospodár – Michal Pastor Strehová Levice 6.1
obec Krušetnica 02954 309070Z412 Stavebné úpravy sály kultúrneho domu v Krušetnici obec Krušetnica Námestovo 7.4
Obec Rokytovce 06703 309070Y744 Stavebné úpravy kultúrneho domu Rokytovce Obec Rokytovce Medzilaborce 7.4
Obec Boľkovce 98401 309070Z844 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Boľkovciach Boľkovce Lučenec 7.4
Ekofarma Trnové s.r.o. 01323 309040ABD5 Traktor s príslušenstvom Višňové Žilina 4.1.2
Obec Jovsa 07232 309070ADP8 Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času Obec Jovsa Michalovce 7.4
Obec Koškovce 06712 309070Z738 Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach Koškovce Humenné 7.2
MVDr. Bronislava Laššáková 98505 061BB090149 Farma Diel Kokava nad Rimavicou Poltár 6.1
Obec Malá Hradná 95654 074TN220101 Relaxačno-športový areál, Malá Hradná Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 7.4
Jarmila Dodoková 96268 061BB090146 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov SK/Krupina Krupina 6.1
Róbert Grančič 90081 061BA090017 Založenie včelárstva a chovu hospodárskych zvierat SR, okres Pezinok Pezinok 6.1
Ing. Lukáš Gmuca 05361 061KE090200 Založenie rodinnej farmy - Ing. Lukáš Gmuca Vojkovce Spišská Nová Ves 6.1
Družstvo podielníkov Včelince 97901 041BB300001 Zriadenie kvapkovej závlahy – DP Včelince Okres Rimavská Sobota, obce Rumince (k.ú. Rumince) a Chanava (k.ú. Chanava) Rimavská Sobota 4.1.3
Obec Mlynárovce 09016 309070ACD3 Modernizácia domu smútku Obec Mlynárovce Svidník 7.4
Rozália Halčínová 05971 061PO090285 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Rozália Halčinová Okres Kežmarok, obec Výborná Kežmarok 6.1
Obec Starý Tekov 93526 309070Z601 Detské ihrisko obce Starý Tekov Starý Tekov Levice 7.4
Obec Turie 01312 309070Z227 Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny obec Turie Žilina 7.2
Ing. Katarína Šuňalová 97242 061TN090045 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ing. Katarína Šuňalová Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 6.1
Geciová Katarína, Mgr. - SHR 08633 061PO090014 Založenie chovu včiel - SHR Geciová Vyšné Raslavice Bardejov 6.1
Tomáš Kušík 94612 061NR090087 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Tomáš Kušík Zlatná na Ostrove - Veľký Lél Komárno 6.1
Kristína Víghová 94612 061NR090262 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Kristína Víghová Zlatná na Ostrove - Veľký Lél Komárno 6.1
MOLNÁR MÁTÉ SHR 93574 061NR090240 Založenie podniku Mladého farmára pre chov hovädzieho dobytka Mikulská cesta 11/25, 935 74 Pastovce Levice 6.1
Obec Štrba 05938 309070AHN7 Rozvíjame detské pohybové aktivity – výstavba detského ihriska I Obec Štrba Poprad 7.4
IMRICH BURKUŠ ml. 04944 061KE090161 Založenie malého podniku mladého farmára -IMRICH BURKUŠ ml. SR, okres Rožňava, obec Hrhov Rožňava 6.1
Obec Malý Cetín 95107 309070AIB6 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Cetín Malý Cetín Nitra 7.2
Obec Bukovec 04420 309070Z336 Kultúrny dom Bukovec-rekonštrukcia a modernizácia Východné Slovensko, Košický kraj, Košice-okolie, obec Bukovec Košice okolie 7.4
Ing.Ján Tokár 97666 061BB090026 Rozvoj chovu dojníc Polomka Brezno 6.1
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 92901 041TT300021 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie Dolné Topoľníky Dunajská Streda 4.1.3
Ing. Martin Tarics 94131 061NR090058 Ekologický sad škrupinového ovocia Dvory nad Žitavou Nové Zámky 6.1
Fodor-Szabóová Tünde 94635 061NR090053 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Fodor-Szabóová Tünde Búč 339, 94635 Búč Komárno 6.1
Obec Stráňany 06533 309070Y480 „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany“ obec Stráňany Stará Ľubovňa 7.2
Ing. Erika Šimková 95148 061NR090177 Včelnica Nové Zámky Nitra 6.1
Obec Veľká Čierna 01501 309070Z092 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - Ku ihrisku, Veľká Čierna obec Veľká Čierna Žilina 7.2
Obec Klčov 05302 309070ABN2 Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov Klčov Levoča 7.5
Mário Mišenko - MM Agro 08005 061PO090167 Včelia farma MM Agro Zlatá Baňa - okres Prešov Prešov 6.1
Ing. Bibiána Bilavská 08602 061PO090152 „CHOV HD CHAROLAIS“ Petrova č.38 Bardejov 6.1
Obec Breznica 09101 074PO220329 Kamerový systém a modernizácia osvetlenia v obci Breznica Breznica Stropkov 7.4
Obec Tvrdomestice 95622 074NR220190 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Tvrdomestice Obec Tvrdomestice Topoľčany 7.4
Obec Zborov 08633 309070Y637 Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v obci Zborov Obec Zborov Bardejov 7.4
Obec Kalameny 03482 309070Y994 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie k termálnemu prameňu Kalameny, parc. číslo KNC 479/5 a 2310 Ružomberok 7.2
AlternaTiff, s.r.o. 91101 042TN080052 Technológia pre modernizáciu Trenčianskeho pivovaru Lanius Trenčín Trenčín 4.2.6B
Obec Ivachnová 03483 č. 309070Z311 Modernizácia športového ihriska pri KD Ivachnová Ivachnová Ružomberok 7.4
Michal Šuvada 02754 061ZA090013 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Michal Šuvada SR, okres Dolný Kubín Dolný Kubín 6.1
Obec Pokryváč 02601 309070ACK6 Oprava Zvoničky v Obci Pokryváč Obec Pokryváč Dolný Kubín 7.5
Stanislava Kulíková 07253 0 6 1 K E 0 9 0 1 2 0 Založenie farmy dojníc SHR Kuliková Bežovce Sobrance 6.1
Obec Lučatín 97661 074BB220163 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín Lučatín Banská Bystrica 7.4
Obec Vagrinec 09003 309070ABL1 Revitalizácia okolia kultúrneho domu v obci Vagrinec Vagrinec Svidník 7.2
Obec Kravany nad Dunajom 94636 072NR130032 Úprava a tvorba verejných priestranstiev obce Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Komárno 7.2
Obec Dubová 09011 309070Z901 Revitalizácia verejných priestranstiev Obec Dubová Svidník 7.2
Mesto Nemšová 91441 309070AA13 Mestská športová hala - sociálne zariadenia - rekonštrukcia Nemšová, k. ú. Nemšová, parcela č. C-KN 1898/6 Trenčín 7.4
Júlia Martinovičová 03474 061ZA090064 ApiFarma - zriadenie chovu včiel SR, okres Ružomberok Ružomberok 6.1
David Magna – Farma DMD 97633 061BB090136 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti- David Magna Poniky- Ponická Lehôtka Banská Bystrica 6.1
Obec Liptovské Kľačany 03214 309070X792 Výstavba chodníkov v Obci Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany Liptovský Mikuláš 7.2
Martin Jurkanin - SHR 08501 Č.061PO090289 Mladý poľnohospodár - Martin Jurkanin Hankovce Bardejov 6.1
Obec Prša 98541 074BB220110 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Prša Obec Prša Lučenec 7.4
Obec Dúbrava 03212 309070Y164 Rekonštrukcia – stavebné úpravy mosta cez vodný tok Dúbravka v rámci protipovodňových opatrení Dúbrava Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Dolná Tižina 01304 NFPč.309070AGI9 Dom smútku p.č.510 v obci Dolná Tižina Dolná Tižina č.p.499/10,502/35,502/62 Žilina 7.4
AGROPROVA, s.r.o. 94501 041NR300016 Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu, rekonštrukcia čerpacích staníc Katastrálne územie Iža č. p. 7365-69, Katastrálne územie Komárno, č. p. 12790,12800/1, 12935/2,12935/312940,12964, okres Komárno Komárno 4.1.3
Juraj Iván 93003 061TT090221 Zdravý chov ošípaných obec Vydrany Dunajská Streda 6.1
Obec Hýľov 04412 309070Z269 Rekonštrukcia - modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov Košický kraj, Košice - okolie, obec Hýľov Košice okolie 7.4
POMFY s. r. o. 90201 042BA080023 Investícia do spracovateľských kapacít - POMFY s.r.o. Vinosady Pezinok 4.2.6B
Mesto Modrý Kameň 99201 309070AGF1 Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie Modrý Kameň, Kalvársky vrch, parc.č. CKN 2490/16, 2489 Veľký Krtíš 7.5
Obec Hladovka 02713 309070ABQ9 Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Obec Hladovka (okres Tvrdošín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele C-KN č. 309/1 (LV č. 2662) v katastri obce Hladovka. Tvrdošín 7.4
Obec Selce 98013 074BB220113 Prístavba a prestavba kultúrny dom, knižnica, čitáreň a kancelária obecného úradu Selce, okr. Poltár Poltár 7.4
Roland Oravec 94501 061NR090110 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Roland Oravec Komárno Komárno 6.1
Obec Krásny Brod 06801 309070Y835 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku kultúrnej pamiatke v obci Krásny Brod Krásny Brod Medzilaborce 7.5
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové 91305 041TN300002 Pásové zavlažovače a mobilný čerpadlový agregát SR, Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec:Melčice-Lieskové, Ivanovce, Štvrtok, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Beckov Trenčín 4.1.3
Obec Liptovská Sielnica 03223 072ZA130012 Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii SR, Žilinský, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 7.2
Ing. Lucia Vágnerová 96212 061BB090067 Lucia Vágnerová - rodinná farma na Podpoľaní Detva Detva 6.1
Marek Lukáč 95501 061NR090251 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marek Lukáč Topoľčany Topoľčany 6.1
Obec Golianovo 95108 309070AIA2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Golianovo Nitra 7.2
Farma Ondrejmiška 95197 061NR090021 Farma Ondrejmiška Žitavany Zlaté Moravce 6.1
Obec Rokytov pri Humennom 06713 309070Y570 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Vetva G Rokytov pri Humennom Humenné 7.2
Richard Laszab 93574 061NR090068 Farma s hovädzím dobytkom - Richard Laszab Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Bielovce č. 69 Levice 6.1
Obec Orešany 95606 072NR130057 Výstavba chodníkov v obci Orešany Obec Orešany Topoľčany 7.2
Obec Poriadie 90622 309070Z161 Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie Obec Poriadie Myjava 7.4
Obec Palota 06801 309070Y995 Vybudovanie oddychového turistického centra v obci Palota Palota Medzilaborce 7.5
Obec Chotča 09021 074PO220049 DOM SMÚTKU – rekonštrukcia objektu Obec Chotča Svidník 7.4
Obec Liptovský Michal 03483 Č. 309070Z086 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie k rekreačnej oblasti v obci Liptovský Michal Obec Liptovský Michal, KN C 87/2 a KN C 210/1 Ružomberok 7.2
Obec Medvedie 09005 309070ANW8 MEDVEDIE Vodovod "vetva 1-1b" Obec Medvedie Svidník 7.2
Obec Nimnica 02071 072TN130051 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nimnica Nimnica Púchov 7.2
Obec Brusnica 09031 074PO220154 Amfiteáter Brusnica Obec Brusnica Stropkov 7.4
Obec Roškovce 06702 309070Y958 Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Roškovce Roškovce 49 Medzilaborce 7.4
SHR Margita Vinšová 91909 061TT090079 Výkrm ošípaných Klčovany Trnava 6.1
Obec Chvojnica 90606 309070Z150 Stavebné úpravy vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Chvojnica Obec Chvojnica Myjava 7.4
Obec Brezina 07612 072KE130089 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezina Obec Brezina Trebišov 7.2
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060151 Výstavba skladovacej haly na zeleninu SR, okres Senica, Obec Moravský Svätý Ján Senica 4.1.5
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. 05361 042KE080026 Investície do spracovateľských kapacít - Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 4.2.7B
AGRORAMA, s.r.o. 92701 042NR080075 Investície do spracovateľských kapacít - AGRORAMA, s.r.o. Šaľa Šaľa 4.2.7B
Obec Hrabovčík 08901 074PO220223 Kultúrno-športový areál Hrabovčík Obec Hrabovčík Svidník 7.4
Obec Debraď 04501 074KE220081 Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď Debraď Košice - okolie 7.4
Obec Krčava 07251 309070ADS9 Detské ihrisko k. ú. Krčava Sobrance 7.4
Obec Turík 03483 309070Z277 Rekonštrukcia kultúrneho domu Turík Ružomberok 7.4
obec Veľký Slivník 08267 309070Z085 Chodník v obci Veľký Slivník obec Veľký Slivník Prešov 7.2
Obec Pečovská Nová Ves 08256 309070ARG3 Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec, Stoka AA 1-1 obec Pečovská Nová Ves Sabinov 7.2
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady 95124 041NR060137 Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a výstavba silážneho žľabu SR, okres Nitra, obec Hruboňovo, Šurianky Nitra 4.1.2
obec Sebedín-Bečov 97401 309070APP7 Detské ihrisko Sebedín-Bečov Sebedín parcela KN-C 144/1 Banská Bystrica 7.4
Obec Zbudská Belá 06701 309070Y948 Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Zbudská Belá - Výstavba detského ihriska a úprava okolia Zbudská Belá Medzilaborce 7.4
Obec Priepasné 90615 309070Z228 Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné Obec Priepasné Myjava 7.4
Obec Hatalov 07216 309070ALC7 Detské ihrisko v obci Hatalov k. ú. Hatalov Michalovce 7.4
TOKAJ WINE s.r.o. 07632 041KE060165 Podniková predajňa vína Černochov Trebišov 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 95143 041NR060142 Investície do rekonštrukcie, modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy v PD Jelšovce Jelšovce Nitra 4.1.5
Emília Feketeová 93013 061NR090275 Založenie včelárskej farmy SR, okres Nitra a Komárno Dunajská Streda 6.1
GreenCoop družstvo 92901 042NR080127 Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Zlatná na Ostrove Dunajská Streda 4.2.7B
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130049 Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov Dunajský Klátov Dunajský Klátov 7.2
Obec Livina 95632 309070Z912 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Livina Livina Partizánske 7.2
Obec Lúčka 08701 072PO130161 Lúčka - dedina novej tváre Obec Lúčka Svidník 7.2
Medzičilizie, a.s. 93008 041TT300040 Medzičilizie, a. s. - závlahy SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Baloň Dunajská Streda 4.1.3
Marcela Balážová 06401 061PO090046 Ekofarma - Balážová okres Stará Ľubovňa, okres Sabinov Stará Ľubovňa 6.1
Obec Opatovská Nová Ves 99107 309070ABF1 Detské ihrisko pri materskej škole Obec Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 7.4
obec Borčice 01853 309070Z360 Zmena dokončenej stavby - výmena dverí KD Borčice obec Borčice Ilava 7.4
Obec Ostrov 07255 072KE130014 Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Ostrov Obec Ostrov Sobrance 7.2
Matúš ZUZIC 92202 061TT090043 Chov kurčiat na mäso mladým farmárom nekonvenčným spôsobom Krakovany Piešťany 6.1
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 072ZA130024 Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka Žilina 7.2
Obec Zbudza 07223 309070AJU5 Zbudza - stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku Obec Zbudza Michalovce 7.4
Obec Čierny Balog 97652 309070Z869 Revitalizácia verejného priestranstva - miestna časť Dobroč Obec Čierny Balog - miestna časť Dobroč Brezno 7.2
Obec Černík 94105 309070Z524 Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Černík Obec Černík Černík 7.4
Obec Čerhov 07681 74KE220114 Rekonštrukcia kultúrneho domu Čerhov Obec Čerhov Trebišov 7.4
OBEC NEDOŽERY-BREZANY 97212 309070AHJ5 Sadové úpravy na zelených plochách na ulici Hviezdoslavova a na ulici Kpt. Nálepku Obec Nedožery-Brezany Prievidza 7.2
Obec Vlkovce 05971 309070AGH1 Detské ihrisko - Vlkovce Intravilán obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, LV 1, p.č.KN-C 381/1 Kežmarok 7.4
Komárany 09301 074PO220343 Obecný kamerový systém Komárany Vranov nad Topľou 7.4
SHR Ing. Ján Dunaj 96501 061BB090036 Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj Hrabičov Žiar nad Hronom 6.1
MUDr. Peter Jambor 92101 041TN060108 Produkčný skleník - Považany Považany Piešťany 4.1.1
Obec Ďurďoš 09431 074PO220001 Dom Nádeje - Obec Ďurďoš Obec Ďurďoš Vranov nad Topľou 7.4
obec Forbasy 06501 309070ADG2 Revitalizácia centra obce Forbasy obec Forbasy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Plechotice 07501 074KE220215 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Plechotice Trebišov 7.4
Obec Veľopolie 06731 č.309070Z765 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopolie Veľopolie p.č.774, p.č.773/1 Humenné 7.2
Obec Koprivnica 08643 072PO130033 Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Koprivnica Obec Koprivnica Bardejov 7.2
Obec Žakovce 05973 309070Z800 Rekonštrukcia kultúrneho domu Žakovce Obec Žakovce, k.ú. Žakovce - pozemky KN E parc. č. 4089 a KN C parc. č. č. 2/2 Kežmarok 7.4
Obec Žakovce 05973 309070ADT2 Výstavba chodníka od vstupu do obce po zariadenie IKV v obci Žakovce Obec Žakovce, k.ú. Žakovce - pozemky KN E parc. č. 4089 a KN C parc. č. č. 2/2 Kežmarok 7.2
Obec Domaňovce 05302 309070Y363 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce – SO-04 Amfiteáter Obec Domaňovce Levoča 7.4
Obec Ľubiša 06711 309070Z763 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša Ľubiša Humenné 7.2
Obec Malý Slavkov 06001 072PO130229 Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov Obec Malý Slavkov Kežmarok 7.2
Obec Očová 96223 309070Y420 Rekonštrukcia - Dom smútku Očová Očová, k.ú. Očová, Parcela registra C 2314/2, vedená na LV č. 1, súpisné číslo budovy 584. V 100% vlastníctve obce. Zvolen 7.4
Obec Dvorec 95655 072TN130044 Výstavba chodníka v obci Dvorec. SR, Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dvorec Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Kružlov 08604 309070Y595 Detské ihrisko Kružlov Kružlov, parcela CKN 380/9 Bardejov 7.4
Obec Hosťovce 04404 072KE130011 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hosťovce Hosťovce Košice okoie 7.2
Obec Kamenná Poruba 01314 309070AGR8 Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť - turistické centrum Katastrálne územie Kamenná Poruba, číslo parcely 3 270/1,2, súpisné číslo 462 Žilina 7.5
Obec Malé Hoste 95637 309070AFX4 Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste obec Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Porúbka 06741 309070Z764 Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka Obec Porúbka, okr. Humenné p. Chlmec 7.2
OBEC Malé Chyndice 95154 074NR220013 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MALÉ CHYNDICE Malé Chyndice Nitra 7.4
Obec Kružlová 09002 309070ANS1 Revitalizácia verejných priestranstiev obec Kružlová Kružlová Svidník 7.2
Obecný úrad Kunerad 01313 309070Y492 Rekonštrukcia chodníka a schodov na cintoríne v obci Kunerad Obec Kunerad Žilinský 7.2
Víno Levice s.r.o. 82102 042NR080065 Modernizácia výrobného areálu spoločnosti Víno Levice s.r.o. P.O. Hviezdoslava 17, 934 01 Levice Bratislava 2 4.2.3A
Obec Pochabany 95638 309070AFM5 Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom obec Pochabany Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Krajná Poľana 09005 309070Z657 Rekonštrukcia kultúrneho domu Krajná Poľana Krajná Poľana Svidník 7.4
Obec Kováčová 96237 309070AJD2 Zlepšenie vzhľadu parku v obci Kováčová - úprava chodníkov a mobiliáru obec Kováčová parcely KNC č. 68, 69, 70/1, 70/2 Kováčová 7.2
obec Červený Kameň 01856 309070Z361 Detské ihrisko v obci Červený Kameň Obec Červený Kameň Ilava 7.2
Obec Švošov 03491 075ZA140008 Švošovská drevenica - miestne múzeum Obec Švošov Ružomberok 7.5
Obec Bežovce 07253 309070ADM7 Modernizácia kamerového systému v obci Bežovce Bežovce Sobrance 7.4
Obec Podlužany 95652 309070AHA6 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov obec Podlužany Podlužany Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Píla 98553 074BB220217 Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla Obec Píla Lučenec 7.4
obec Fintice 08216 309070Z388 REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE obec Fintice Prešov 7.4
Obec Beňadiková 03204 309070AGW9 Multifunkčné ihrisko - Beňadiková Katastrálne územie obce Beňadiková, č. p. 50/1, 50/5 Liptovský Mikuláš 7.4
obec Medzany 08221 309070Z686 Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany obec Medzany Prešov 7.2
obec Lesnica 06533 309070Z382 Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica obec Lesnica Stará Ľubovňa 7.5
AGROEM Rokytov spol. s r. o. 06713 309040A1A4 AGROEM Rokytov - obstaranie strojného vybavenia. Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Gabriel Urbán 98542 061BB090267 SHR Gabriel Urbán - založenie poľnohospodárskej farmy s chovom dojníc Husiná Rimavská Sobota 6.1
Ing. Szabolcs Urbán 98542 061BB090063 Szabolcs Urbán SHR - založenie poľnohospodárskeho podniku v obci Husiná chov dojníc Husiná Rimavská Sobota 6.1
Obec Smrečany 03205 309070AHX2 Detské ihrisko Smrečany Obec Smrečany Liptovský Mikuláš 7.4
CSÉMI ATTILA SHR 93201 061TT090184 Chov býkov na mäso SR, okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Liptovská Teplá 03483 309070Z278 Rekonštrukcia vykurovania Liptovská Teplá Ružomberok 7.4
Obec Jamník 03301 309070Y956 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Klimovská Kataster obce Jamník Liptovský Hrádok 7.2
Obec Brezolupy 95701 309070AHS9 Rekonštrukcia kultúrneho domu - kúrenie Brezolupy Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Kojšov 05552 075KE140008 IZBA TRADÍCII A OSOBNOSTÍ OBCE KOJŠOV Kojšov č.307 Gelnica 7.5
Obec Palín 07213 309070Z630 Zóna pre trávenie voľného času – zmena časti stavby „Stav.úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt“ pred dokončením Palín Michalovce 7.4
Szabó Tomáš - SHR 07634 061KE090068 Szabó Tomáš - začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára SR, Trebišov Trebišov 6.1
Obec Ostrá Lúka 96261 074BB220006 Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka Ostrá Lúka Zvolen 7.4
Obec Lieskovec 96221 309070Y936 Altánok a vybudovanie doplnkovej infraštruktúry v obci Lieskovec Lieskovec Zvolen 7.5
Maroš Šabík 94901 061NR090050 Včelárstvo spod Zobora - vybudovanie prevadzkarne a rozšírenie chovu včiel SR, okres Nitra Nitrinsky okres 6.1
Ľudovít Szelle 93001 061TT090229 Hydina z dvora SR, okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Pravotice 95635 309070AGU5 Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku Pravotice, parcela registra E č.1550/2 LV č.452 Bánovce nad Bebravou 7.2
AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo 98531 041BB060200 Investície do pozberovej úpravy sóje Rapovce Lučenec 4.1.5
Obec Tuhár 98512 072BB130090 Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár Tuhár Lučenec 7.2
Strempek Marián 95655 061TN090137 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Obec Nový Tekov 93533 309070Z288 Zriadenie múzea v obci Nový Tekov Nový Tekov Levice 7.5
Obec Točnica 98522 074BB220235 Rekonštrukcia s prístavbou budovy Kultúrneho domu v Točnici Obec Točnica Lučenec 7.4
Lenka Rybárová 97698 061BB090103 SHR Rybárová Lenka SR,okres Brezno Brezno 6.1
Obec Horný Lieskov 01821 072TN130079 Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov - Časť - Sedlište - Niva SR, Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Obec Horný Lieskov Považská Bystrica 7.2
Obec Kováčová 96237 309070Z060 Obnova a doplnenie informačného systému v obci Kováčová obec Kováčová parcely KNC č. 180/1, 22, 430/1, 783/7, 1102 a KNE č. 1091/2, 1090/1 Zvolen 7.5
Obec Zemiansky Vrbovok 96241 074BB220196 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Zemiansky Vrbovok Obec Zemiansky Vrbovok Krupina 7.4
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05911 041PO060066 Invstície do živočíšnej výroby v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. SR, okres Poprad, obec Švábovce Poprad 4.1.2
Obec Hermanovce 08235 309070Z600 Rekonštrukcia šatní TJ Hermanovce Obec Hermanovce Prešov 7.4
Michal Klein 02801 061ZA090078 Farma - Klein Čimhová - areál družstva Tvrdošín 6.1
Róbert Palider 02943 061ZA090238 Farma Slanica Námestovo Námestovo 6.1
Miroslav Prôčka 96601 061BB090065 Hospodárstvo zamerané na chov HD Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 6.1
Obec Dukovce 08644 074PO220013 Dukovce, rekonštrukcia Domu nádeje Dukovce Svidník 7.4
Obec Viničky 07631 074KE220171 Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť ul. Vojtecha Gondu č.1, Viničky 076 31 Trebišov 7.4
Obec Zboj 06768 075PO140001 Rekonštrukcia budovy č. 141 na múzeum školy Zboj Snina 7.5
Obec Leštiny 02601 074ZA220099 Modernizácia a prístavba šatní a športového areálu a výstavba detského ihriska Leštiny Dolný Kubín 7.4
Obec Nový Ruskov 07501 074KE220134 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Nový Ruskov Trebišov 7.4
Simona Cevárová - FARMA FÉNIX 03471 041ZA060135 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov –Simona Andreidesová-FARMA FÉNIX Dubové Ružomberok 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave 05351 041KE060161 Rekonštrukcia skladu kŕmneho obilia pre potreby ekologického chovu HD a oviec Kluknava Gelnica 4.1.5
Obec Oponice 95614 072NR130031 Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu Obec Oponice Topoľčany 7.2
Obec Bara 07632 074KE220093 Rekonštrukcia obecného domu na komunitné centrum Obec Bara Trebišov 7.4
Obec Trebostovo 03841 072ZA130062 Výstavba mosta v obci Trebostovo Trebostovo Martin 7.2
Obec Olšava 09032 074PO220277 AMFITEÁTER VYŠNÁ OLŠAVA Obec Vyšná Olšava Stropkov 7.4
Obec Krížovany 08233 074PO220166 Multifunkčné ihrisko-oddychová zóna v obci Krížovany Krížovany Prešov 7.4
Obec Revúcka Lehota 04918 074BB220066 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota Obec Revúcka Lehota Revúca 7.4
Obec Vrícko 03831 309070Z643 Detské ihrisko so športovou a oddychovou zónou Žilinský kraj, okres Martin, Obec Vrícko Martin 7.4
Obec Dolný Vadičov 02345 074ZA220139 Obecný kamerový systém Obec Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 7.4
Obec Mokroluh 08601 309070Y693 Reanimácia areálu pred obecným úradom Mokroluh Bardejov 7.2
Ing. Jana Bundzelová 97211 061TN090183 Založenie a modernizácia farmy Bojnice - časť Kúty Prievidza 6.1
Mesto Tisovec 98061 309070Z759 Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň Mesto Tisovec Rimavská Sobota 7.5
Obec Vyšná Rybnica 07241 074KE220040 Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia Obec Vyšná Rybnica Sobrance 7.4
Obec Malužiná 03234 309070Y631 Rekonštrukcia chodníkov v obci Malužiná Katastrálne územie obce Malužiná Liptovský Mikuláš 7.2
MONIKA CABANOVÁ 98041 061BB090303 Začatie hospodárenia na Farme ADAM Dubovec Rimavská Sobota 6.1
Ing. Katarína Janeková 96501 061BB090240 Investície na vybudovanie farmy na chov včiel v Ladomerskej Vieske Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom 6.1
Peter Hodúr - BeeHappy 82109 061BB090104 Včelia farma Peter Hodúr - BeeHappy Horné Hámre Bratislava 6.1
Hannibal, s.r.o. 82108 041ZA060027 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Vysoká nad Kysucou Bratislava 4.1.2
Arpád Bognár Mäso údeniny 93038 164TT110003 Partnerstvo – AGROVÝKRM a.s., Agrovýkrm Rybany s.r.o., Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Arpád Bognár Mäso údeniny Nový Život, Jablonica, Hlboké, Spišské Vlachy, Rybany, Pravotice Dunajská Streda 16.4
Daniel Čajko 06501 061PO090222 Začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Daniel Čajko, Hniezdne SR - okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský Stará Ľubovňa 6.1
Obec Úhorná 05566 309070Z837 Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná Úhorná 29 Gelnica 7.4
Obec Jasenové 01319 074ZA220039 Rekonštrukcia OU v obci Jasenové Jasenové Žilina 7.4
Obec Merník 09423 074PO220365 Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami Obec Merník Vranov nad Topľov 7.4
Obec Hnilec 05375 309070AA25 Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Hnilec Hnilec Spišská Nová Ves 7.2
Klára Strachanová 06511 061PO090267 Mladý farmár začínajúci živočíšnu výrobu SR, okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Obec Abrahámovce 05972 309070ACC7 Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce Obec Abrahámovce Kežmarok 7.4
Bc. Lukáš Kováč 91105 061TN090094 Investícia do založenia podniku – Bc. Lukáš Kováč Hrabovka Trenčín 6.1
Obec Dvorany nad Nitrou 95611 309070AFM1 Úprava verejného priestranstva Dvorany nad Nitrou Topoľčany 7.2
Obec Prakovce 05562 309070Z194 Križovatka pod cintorínom Prakovce obec Prakovce Gelnica 7.2
TURIEC-AGRO s.r.o. 03843 041ZA060144 Modernizácia pozberovej úpravy a skladovacích kapacít a oblasti odbytu –TURIEC-AGRO s.r.o. Turčiansky Ďur Martin 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Badín 97632 041BB060090 „Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva Badín“ Badín Banská Bystrica 4.1.2
Obec Stráža 01304 309070AFM8 Rekonštrukcia komunikácie Stráža Obec Stráža Žilina 7.2
Obec Malá Čierna 01501 309070Y504 Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna Malá Čierna Žilina 7.2
Obec Železná Breznica 96234 309070Y981 Workoutové a detské ihrisko - Železná Breznica Železná Breznica, parcela č. 3, LV č. 325 Zvolen 7.4
AMAZONIT s.r.o. 96652 041BB060266 Výsadba nového ovocného sadu jabloní SR, okres Žarnovica, obec Tekovská Breznica Žarnovica 4.1.1
Obec Tarnov 08601 NFP309070Y385 Oddychová zóna s detským ihriskom Tarnov Bardejov 7.4
Ing. Mária Iván Tamáš 04943 061KE090165 Biofarma - Silická Jablonica Silická Jablonica Silická Jablonica 6.1
Obec Stebnícka Huta 08633 309070Y592 Stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Spoločenský dom Obec Stebnícka Huta Bardejov 7.4
Obec Stebník 08633 309070Y707 Areál detského ihriska v obci Stebník Obec Stebník Bardejov 7.4
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 94632 041NR060274 Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu SR, okres Komárno, obec Marcelová, Šrobárová, Iža Komárno 4.1.1
Obec Krivé 08604 309070Y754 Areál detského ihriska v obci Krivé Obec Krivé Bardejov 7.4
Biofarma Turie a.s. 01009 309040ABJ6 SO 07 Novostavba maštale II. etapa Turie Žilina 4.1.2
Obec Martinček 03495 309070Z115 Výstavba športovo-oddychového areálu Martinček Ružomberok 7.4
Obec Veľká Lúka 96231 309070Z555 Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka Obec Veľká Lúka, parc. č. KN-C 778/53 LV 386,KN-E1757/2,LV 513,KN-C197 LV 1,KN-E 1756/2 a 48 LV 513,KN-C 1166/24 LV 386,KN-E1777/3 a 25 LV 513513 Zvolen 7.5
OVOSAD spol. s r.o. 90701 041TN060129 Výsadba nových ovocných sadov SR, okres Myjava, obec Myjava Myjava 4.1.1
AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. 92527 041TT300020 Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. Veľký Grob Galanta 4.1.3
ISTERMEAT a.s. 92901 164TT110002 Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso Dunajská Streda, Veľký Meder, Dolné Saliby, Dolný Štál Dunajská Streda 16.4
BERRYS, spol. s r.o. 02942 041ZA060164 Investície do sadov čučoriedok a ríbezlí spoločnosti BERRYS, spol. s r.o. Bobrov Námestovo 4.1.1
Obec Štefanovičová 95115 074NR220073 Rekonštrukcia kultúrneho domu - Štefanovičová Obec Štefanovičová Nitra 7.4
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN060069 Stavebno technologické dobudovanie VKK Kľúčové Nemšová - Kľúčové Trenčín 4.1.2
Obec Žihárec 92583 309070X634 Rekonštrukcia chodníka Žihárec Šaľa 7.2
Mesto Gelnica 05601 309070Z191 Prepojovací chodník oddychových zón na Športovej ulici v Gelnici Gelnica Gelnica 7.2
ITS – Intelligent Transport System, s. r. o. 82718 041TN060123 Založenie ovocného sadu – Považie a vybavenie strojno-technologickými zariadeniami obec Považany, Potvorice Bratislava 5 4.1.1
Obec Bertotovce 08235 č. 072PO130203 Rekonštrukcia miestnej komunikacie v obci Bertotovce SR, VÚC (kraj) Prešovský, okres Prešov, obec Bertotovce Prešov 7.2
obec Sebedín-Bečov 97401 NFP309070Z569 Odpočinkové miesto Bečov parcela KN-C 149/2 k.ú.Bečov, obec Sebedín-Bečov Banská Bystrica 7.5
Obec Nižný Čaj 04416 074KE220217 Modernizácia a rekonštrukcia obecného úradu obce Nižný Čaj Obec Nižný Čaj - obecný úrad Košice okolie 7.4
Obec Turčianky 95844 309070Z326 Revitalizácia centra obce Turčianky Turčianky Partizánske 7.2
Obec Abrahámovce 05972 309070ADA3 Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce-smer Vlková - odvodňovací kanál - Vetva A Obec Abrahámovce Kežmarok 7.2
Obec Lukov 08605 NFP309070Y428 Areál detského ihriska Obec Lukov Bardejov 7.4
Obec Spišský Štvrtok 05314 309070X736 Multifunkčné ihrisko Spišský Štvrtok Levoča 7.4
AGRONOVA LIptov, s.r.o. 03223 041ZA060032 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRONOVA Liptov, s.r.o.. Prosiek Liptovský Mikuláš 4.1.2
OBEC SIELNICA 96231 309070Z561 Odpočinkové miesto pre turistov a cykloturistov obec Sielnica Zvolen 7.5
Poľnohospodárske družstvo Javorinka 92501 041TT060137 Modernizácia pozberovej úpravy PD Javorinka obec Galanta Galanta 4.1.5
Obec Pušovce 08214 074PO220228 Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce Obec Pušovce Prešov 7.4
Miroslav Karlík 98401 061BB090156 Založenie špeciálnej živočíšnej výroby Miroslav Karlík SHR Cinobaňa Cinobaňa Lučenec 6.1
MIRIAM AL-HADI 97217 061TN090027 Podnikanie v živočíšnej výrobe Koš Prievidza 6.1
Ladislav Csernus 99110 041BB060256 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - SHR Ladislav Csernus Sečianky Veľký Krtíš 4.1.1
Mgr. Mária Križovenská 08233 061PO090217 Ekofarma Ondrášovce Ondrášovce okr. Prešov 6.1
Obec Štiavnička 03401 309070Y690 Rekonštrukcia kultúrneho domu Štiavnička Štiavnička Ružomberok 7.4
Obec Šalov 93571 074NR220008 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov Obec Šalov Levice 7.4
"Ing. Peter Bálint – SHR" 99111 041BB060270 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – “Ing. Peter Bálint – SHR“ Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
BÁLINT a spol. s r.o. 99111 041BB060235 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – BÁLINT a spol. s r.o. Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
Obec Malé Uherce 95803 309070Z915 Výstavba chodníka v obci Malé Uherce Malé Uherce Partizánske 7.2
Mgr. Jana Pepuchová 01004 061ZA090268 Vybudovanie a rozvoj farmy v obci Beňadovo s ekologickým chovom hovädzieho dobytka SR, okres Námestovo Žilina 4.1.2
Obec Kobyly 08622 309070Y649 Úprava verejného priestranstva obce Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.2
Tímea Bóna 94637 061NR090236 Založenie novej farmy na chov prasníc - Tímea Bóna Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Moča Komárno 6.1
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 164NR110003 Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS M.Čepčín, Dubník, K.Brod, S.Belá, Rožňava, Skerešovo, V.Zálužie, I.Sokolec, RS, SNV, LM, LC, TV, MI, KE, RK, PO, ZV, PN, Šamorín, PE, PB, HC, TT, PK, TO, Dubnica n/V, Stupava, NM, GA, V.Meder, BA, TN, Kremnica, VT, VK, ZA, Moldava n/B, ZH, Šaľa Rožňava 16.4
Obec Buková 91910 074TT220086 Multifunkčné ihrisko a modernizácia a stavebné úpravy šatní Buková Trnava 7.4
Obec Okrúhle 09042 074PO220303 Viacúčelové ihrisko Okrúhle Obec Okrúhle Svidnik 7.4
Obec Devičany 93504 074NR220100 Zmena jestvujúcej budovy na športové aktivity Obec Devičany Levice 7.4
AGROEKOSPOL s. r. o. 94657 041NR060150 Technologické riešenie pozberovej úpravy špeciálnych plodín a sóje Svätý Peter Komárno 4.1.1
Obec Becherov 08635 309070Y666 Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov Becherov Bardejov 7.2
Obec Liptovský Peter 03301 309070Y898 Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre Katastrálne územie Liptovský Peter, KN-C 784 Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Držkovce 98262 072BB130098 Výstavba chodníka v obci Držkovce Obec Držkovce - okres Revúca, Banskobystrický kraj , SR Revúca 7.2
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 04935 041KE060063 Modernizácia oplôtkového hospodárstva a strojov do živočíšnej výroby Roštár, Štítnik Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060061 Investície do modernizácie v živočíšnej výrobe PD Mestečko Dohňany Púchov 4.1.2
Ing. Vladimír Tomáš - SHR 09421 061PO090144 Založenie a prevádzka živočíšnej výroby Okres Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné Vranov nad Topľou 6.1
AKBARIES, s.r.o. 08637 041PO060133 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AKBARIES, s.r.o. SR, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060147 Modernizácia technológií pozberovej úpravy v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.5
Vladimír Švejda 97101 041TN060086 Stavebné úpravy kravína - farma Veľká Čausa Veľká Čausa Prievidza 4.1.2
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 309040X749 Technika do živočíšnej výroby Žilinský kraj, okres Martin, Obec Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Obec Janov 08242 072PO130121 Verejný vodovod v obci Janov Kataster obce Janov Slovensko 7.2
Družstvo AGRA Litava 96244 041BB060241 Investície do sektora zemiakov – AGRA Litava okres Krupina, obce Litava, Trpín, Zemiansky Vrbovok, Cerovo, Okres Veľký Krtíš, obce Čebovce,Horné Plachtince,Sucháň Krupina 4.1.1
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060256 Zavedenie inovatívnej technológie na pestovanie zeleniny v NFT systéme v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.1
Bardejovská mliekareň I. s. r. o. 08501 041PO060227 Investície do skladovania hospodárskych hnojív Gaboltov Bardejov 4.1.4
Darina SLIACKA 96661 061BB090046 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Darina Sliacka Hodruša-Hámre Žarnovica 6.1
Obec Poľanovce 05305 309070X668 Viacúčelové športové ihrisko Poľanovce Levoča 7.4
Morky Petránek, s.r.o. 03901 041ZA060052 Rozšírenie prevádzkových priestorov - Hospodársky dvor Čremošné - III.etapa Hospodársky dvor Čremošné Turčianske Teplice 4.1.2
Mesto Liptovský Hrádok 03301 309070Z026 Stavebné úpravy chodníka ul. ČSA v Liptovskom Hrádku ul. ČSA, k.u. Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 7.2
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 08612 041PO060211 Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PD MIER Dubinné SR, okres Bardejov, obec Dubinné Bardejov 4.1.2
Obec Vyšný Medzev 04425 074KE220195 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA Obec Vyšný Medzev Košice-okolie 7.4
Obec Pinkovce 07254 074KE220197 Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce obec Pinkovce Sobrance 7.4
Ing. Andrea Hricová 04926 041KE060093 Nákup strojov na zber objemových krmív SR, okres Rožňava, Rejdová Rožňava 4.1.2
EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 09032 041PO060112 Obnova farmy Nižná Olšava SR, Prešovský kraj, okres Svidník, obec Nižná Olšava Svidník 4.1.2
AGRO Š.H.N., s.r.o. 04023 041KE060113 Modernizácia nástrojov živočíšnej výroby farmy AGRO Š.H.N., s.r.o. Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Hodkovce Košice II. 4.1.2
Alica Csomor 93567 061NR090225 Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach Slovenská republika, okres Levice Levice 6.1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce 92241 041TT060190 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje Kraj Trnavský, Okres Piešťany, obec Drahovce - k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Veselé, obec a k.ú. Madunice, obec a k.ú. Hubina, obec a k.ú. Veľké Kostolany, obec a k.ú. Jalšové. Piešťany 4.1.1
Obec Valice 98252 074BB220052 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - kaštieľa SR, Banskobystrický, Rimavská Sobota, Valice Rimavská Sobota 7.4
Obec Sveržov 08602 309070X922 Chodníky v obci Sveržov Sveržov Bardejov 7.2
Obec Lukov 08605 309070Y672 Lukov - parkovisko Lukov Bardejov 7.2
Obec Budiš 03823 074ZA220021 Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia obec Budiš Turčianske Teplice 7.4
Obec Veľká Ves nad Ipľom 99110 074BB220169 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 7.4
Anna Kuľková - VK & spol. 08601 041PO060063 Obnova farmy Stuľany - 2.etapa Stuľany Bardejov 4.1.2
Michal Čík - THW THEONY ANKER 96801 061BB090116 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Michal Čík SR, okres Žarnovica Žarnovica 6.1
Obec Vyšná Hutka 04018 074KE220192 Multifunkčné ihrisko 18x33m v obci Vyšná Hutka Obec Vyšná Hutka Košice okolie 7.4
Eva Babičová Mgr. 97901 061BB090217 Hospodárenie na Farme MENI Rimavská Sobota,Kraj Banská Bystrica Rimavská Sobota 6.1
Obec Kvakovce 09402 074PO220278 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.4
Obec Vavrišovo 03242 309070Y941 Stavebné úpravy ochranných častí mostných konštrukcií katastrálne územie obce Vavrišovo Liptovský Mikuláš 7.2
Adrián Horváth 94501 061NR090157 Podpora začatia podnikania -Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth Okres Banská Štiavnica, Okres Krupina Komárno 6.1
obec Štitáre 95101 074NR220171 Kamerový systém v obci Štitáre obec Štitáre nitra 7.4
SE INVEST s.r.o. 98501 041BB060143 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov – SE INVEST s.r.o. Pleš Lučenec 4.1.2
Obec Sasinkovo 92065 074TT220004 Rekonštrukcia domu smútku a okolia v obci Sasinkovo Sasinkovo Hlohovec 7.4
Obec Nový Salaš 04417 074KE220072 Rekonštrukcia domu smútku v obci Nový Salaš Obec Nový Salaš Košice okolie 7.4
Katarína Rovná 97213 041TN060072 Rekonštrukcia hospodárskych objektov živočíšnej výroby Nitrianske Pravno Prievidza 4.1.2
Obec Tašuľa 07252 074KE220150 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tašuľa Obec Tašuľa Sobrance 7.4
Obec Šarišské Bohdanovce 08205 074PO220172 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce Prešov 7.4
Ing. Lucia Rajniaková Urbanovská 03104 č. 061TN090141 Chov dojčiacich kráv pod Inovcom Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Dvorianky 07662 074KE220082 Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky Obec Dvorianky Michalovce 7.4
Milan Lazový 01815 041TN060044 Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne Prečín Považská Bystrica 4.1.2
Obec Uhorská Ves 03203 309070Y951 Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch okolo pomníka Obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.2
ARIAN TRADE, s.r.o. 08501 041PO060148 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti ARIAN TRADE s.r.o. Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce 91907 041TT060130 Modernizácia pozberovej úpravy a rekonštrukcia skladovacích kapacít PD Bíňovce Bíňovce Trnava 4.1.5
Ing. Zlatica Pastorová 95117 061NR090044 Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová SR, Topoľčany Nitra 6.1
Obec Detvianska Huta 96205 074BB220247 Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Detvianska Huta, okres Detva, Banskobystrický kraj Detva 7.4
Obec Súľov-Hradná 01352 074ZA220124 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Súľov-Hradná Žilinský kraj; okres Bytča; obec Súľov-Hradná; katastrálne územie Súľov-Hradná Bytča 7.4
Juraj Zúbek - SHR 01861 041TN060081 Stavebná a strojná modernizácia živočíšnej výroby Visolaje Púchov 4.1.2
FORBART s.r.o. 97101 041TN060063 Rekonštrukcie objektov živočíšnej výroby - farma Lipník Lipník Prievidza 4.1.2
Obec Lipovník 04942 074KE220108 Voľnočasový a športový areál - LIPOVNÍK Lipovník Rožňava 7.4
AGROCOM s.r.o. 96901 041BB060096 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Banská Štiavnica Banská Štiavnica 4.1.2
Obec Kružná 04951 074KE220162 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Kružná Brzotín 7.4
Peter Kanda 98559 061BB090056 Pokračovanie v rodinnej tradícii včelárstva - Peter Kanda SR, kraj: Banskobystrický, okres: Lučenec, obec: Vidiná, k.ú. Vidiná Lučenec 6.1
TURIEC-AGRO s.r.o. 03843 041ZA060088 Stavebné úpravy kravína – Slovenské Pravno Slovenské Pravno Martin 4.1.2
Obec Kráľova Lehota 03233 309070Y767 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš 7.2
Ladislav Priam - SHR 07683 042KE080046 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa Ladislav Priam Svätuše Trebišov 4.2.1B
Obec Kamienka 06783 074PO220109 „ŠPORTOVO - ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI KAMIENKA“ Kamienka Humenné 7.4
Ing. Roman Lőrinčík 98511 061BB090130 Podpora farmy – Ing. Roman Lőrinčík Holiša Lučenec 6.1
BioEn, s.r.o. 05001 164BB320006 Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo Hubovo, Kaloša, Revúca Rimavská Sobota 16.4
Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka 09414 041PO060073 Modernizácia farmy Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka Prešovský kraj, okred Vranov nad Topľlou, obec Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 4.1.2
Mgr. Vladimír Košč 08501 061PO090091 Ekofarma Cigeľka Cigeľka Bardejov 6.1
Sankt Hubert SK,a.s. 03203 042ZA080054 Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s. Podtúreň Liptovský Mikuláš 4.2.7B
Novák Miroslav Santos 91903 042TT080052 Investícia do spracovatelských kapacít - Novák Miroslav - Santos Horné Orešany č. 590 Trnava 4.2.6A
Obec Práznovce 95501 074NR220081 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Práznovce obec Práznovce Topoľčany 7.4
Obec Horná Breznica 02061 074TN220052 Rekonštrukcia kultúrneho domu Horná Breznica Horná Breznica Púchov 7.4
Ing. Anton Kozák 02947 063ZA230003 Chov kôz Žilina, Námestovo, Oravská Polhora, Oravská Polhora 17209/5 Námestovo 6.3
Obec Liptovská Porúbka 03301 309070Y762 Rekonštrukcia - stavebné úpravy miestnej komunikácie Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka, parcela KN-C číslo 1658/1, KN-E číslo193/2 okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7.2
Harmer - Agro, spol. s r.o. 90876 041TT060213 Zberací stroj na poľnú zeleninu Lakšárska Nová Ves, Mikulášov Senica 4.1.1
Stanislav Rideky 91324 041TN060090 Investície pre rozvoj živočíšnej výroby Horňany Trenčín 4.1.2
Marta Bujnová 95845 061BB090096 Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová SR, okres Brezno Partizánske 6.1
Obec Šurianky 95126 074NR220159 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU obec Šurianky Nitra 7.4
Ing. Kristína Búciová 05302 061PO090327 Mladá farmárka - Ing. Kristína Búciová Klčov Levoča 6.1
Obec Vieska 99102 072BB130034 Úprava verejnej zelene v obci Vieska SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Vieska Veľký Krtíš 7.2
Obec Drnava 04942 074KE220170 Športové a komunitné centrum Drnava Drnava Rožňava 7.4
NANDIN DVOR, a.s. 82102 041BA060015 Maštaľ pre Nandin dvor Nandin dvor, okres Zohor Bratislava 4.1.2
EKOFARM s.r.o. 01820 041TN060049 Investície do pasienkového hospodárenia a zberu objemových krmív Podskalie Považská Bystrica 4.1.2
Obec Tajná 95201 074NR220158 Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska obec Tajná Nitra 7.4
Agáta Baňasová 08257 061PO090299 Dvor Dianaa Obec Ľutina, Pečovská Nová Ves, Jakovany, Olejníkov Sabinov 6.1
Ing. Jozef Knežo 07101 041KE060104 Modernizácia farmy SHR Jozef Knežo SR, okres Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 4.1.2
Obec Lesné 07101 074KE220237 Kamerový systém obce Lesné Lesné Michalovce 7.4
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava 02943 041ZA060039 Modernizácia poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Zubrohlava Zubrohlava Námestovo 4.1.2
Obec Proč 08214 Č. 072PO130150 Verejný vodovod III.etapa k.ú Proč, Parcelné čísla: KN-E 225, KN-C 75/2, KN-C 15, KN-C 92,KN-C379, KN-C219, KN-E227 Prešov 7.2
Obec Mestisko 09041 074PO130224 Výstavba rigolov v obci Mestisko Mestisko Bardejov 7.2
Obec Mestisko 09041 072PO130009 Výstavba chodníkov v obci Mestisko Obec Mestisko Bardejov 7.2
AGROZAMI, spol. s r.o. 05971 041PO060098 Nákup poľnohospodárskej techniky pre AGROZAMI, spol. s r.o. Tvarožná 155, 05971, okres Kežmarok Kežmarok 4.1.2
Csaba Veres 94361 041NR060046 Modernizácia farmy živočíšnej výroby Salka Nové Zámky 4.1.8
Obec Nové Hony 98543 074BB220012 Dom Smútku Obec Nové Hony Lučenec 7.4
Martin Balla Shr 95104 061NR090201 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Martin Balla Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Gaboltov 08602 074PO220141 Športovisko, Ihrisko SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Gaboltov Bardejov 7.4
Ing.Marek Škorňa 98505 061BB090265 Chov dojčiacich kráv mäsového dobytka pastevným spôsobom Línia 982/8 Kokava nad Rimavicou 98505 Poltár 6.1
Ponti-M, s.r.o. 94901 041NR060090 Pozberová linka Cabaj Čápor Nitra 4.1.8
Obec Hnilčík 05332 075KE140011 Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) Hnilčík Spišská Nová Ves 7.5
Ján Šoltýs SHR 08646 061PO090169 Ján Šoltýs sukromne hospodariaci roľník Kochanovce Bardejov 6.1
KONDOR EU,s.r.o. 94001 042NR080106 KONDOR EU,s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.3B
SATPOL, s.r.o. 05994 041PO060088 Modernizácia poľnohospodárskej výroby spoločnosti SATPOL SR, okres:Kežmarok, obec: Ihľany Kežmarok 4.1.2
Mgr. Marianna Holovčáková - SHR 07241 061KE090073 Založenie prírode blízkeho, voľného chovu hovädzieho dobytka – Mgr. Marianna Holovčáková SR, kraj: Košický, okres: Michalovce, obec: Rakovec nad Ondavou, k.ú. Rakovec nad Ondavou Michalovce 6.1
Žaneta Nozdrovická – MAKRA SILVER 99126 061BB090285 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Žaneta Nozdrovická Nenince Veľký Krtíš 6.1
Obec Veľaty 07615 074KE220109 Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty Obec Veľaty Trebišov 7.4
Obec Kožuchov 07601 074KE220032 Rekonštrukcia domu smútku vrátane jeho okolia Obec Kožuchov Trebišov 7.4
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 03244 041ZA060073 Stavebné úpravy vodovodu,modernizácia technológie dojenia a strojov pre ŽV Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 4.1.2
Obec Višňov 00332 074KE220147 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Višňov Trebišov 7.4
Agrokol, spol. s r.o. 97901 041BB060100 Zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby - Agrokol spol.s.r.o. Rimavská Baňa Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Zlatá Idka 04461 075KE140002 ZVONICA- BANSKÉ MÚZEUM Zlatá Idka Košice-okolie 7.5
FOOD UNION S. R. O. 93037 064TT070017 Výstavba polyfunkčného objektu FOOD UNION, s.r.o Dunajská Streda Dunajská Streda 6.4.1
Obec Lutiše 01305 074ZA220118 Zvýšenie bezpečnosti v obci Lutiše obec Lutiše Žilina 7.4
Obec Kováčovce 99106 074BB220274 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - Obec Kováčovce SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Kováčovce Veľký Krtíš 7.4
TOKVIN-SLOVAKIA s.r.o. 07632 042KE080042 Investícia do spracovateľských kapacít - TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. SR, okres Trebišov, obec Borša Trebišov 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce 05563 041KE060092 Rekonštrukcia stavieb a nákup strojov pre živočíšnu výrobu Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce Gelnica 4.1.2
obec Podhoroď 07264 074KE220238 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď obec Podhoroď Sobrance 7.4
AGROMAČAJ a.s. 90050 041BA410001 Zvýšenie skladovacej kapacity na skladovanie zeleniny a zemiakov Kostolná pri Dunaji Senec 4.1.5
Obec Lúčka 05303 074PO220346 Nákup zariadení na čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Lúčka Obec Lúčka Levoča 7.4
Obec Hostovice 06735 075PO140008 Vyhliadková veža - Hostovice Obec Hostovice Snina 7.5
Obec Hačava 04402 074KE220119 Multifunkčné ihrisko Obec Hačava Košice okolie 7.4
AGRODREV Dobšiná, s.r.o. 04925 041KE060058 Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby Dobšiná Rožňava 4.1.2
Euroconsult, s.r.o. 97401 06488070029 Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt Telgárt Banská Bystrica 6.4.1
Zuzana Jurová 08606 061PO090080 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová SR okres. Bardejov Bardejov 6.1
AGROTRIO, spol. s r.o. 90050 041TT300001 Modernizácia závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROTRIO, spol. s r.o. SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec – Voderady, Slovenská Nová Ves Senec 4.1.3
Obec Radošovce 91930 072TT130050 Chodníky v obci Radošovce Obec Radošovce Trnava 7.2
Štefan Janega-SHR 90606 061TN090097 Agrofarma Janega Vrbovce Myjava 6.1
Obec Nitra nad Ipľom 98057 074BB220048 Prístavba prístrešku k Domu smútku v obci Nitra nad Ipľom Obec Nitra nad Ipľom Lučenec 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220113 Rekonštrukcia obecného domu v obci Stretavka Stretavka Michalovce 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220079 „REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI STRETAVKA - ZATEPLENIE OBECNÉHO DOMU" Stretavka Michalovce 7.4
DH Landscape Invest, s.r.o. 90050 041BA060045 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 -DH Landscape Invest, s.r.o. Kráľová pri Senci Senec 4.1.1
Erika Maciková 07682 061KE090151 Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča SR - okres:Trebišov Trebišov 6.1
Obec Klokoč 96225 072BB130162 Výstavba kanalizácie v obci Klokoč 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 k.ú. Klokoč, parcely: 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 Detva 7.2
Obec Stuľany 08643 074PO220240 Výstavba športového a detského ihirska v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
Obec Skrabské 09433 074PO220041 Rekonštrukcia domu smútku v obci Skrabské Skrabské Vranov nad Topľou 7.4
Obec Matysová 06546 074PO220275 STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MATYSOVÁ SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Matysová Stará Ľubovňa 7.4
Banskobystrický pivovar a.s. 97405 041BB060214 Pozberová úprava chmeľu Nemšová Trenčiansky 4.1.5
Mgr Patricia Karabašova 08271 061PO090288 Včelia farma Krivany Krivany Sabinov 6.1
Obec Zemplínsky Branč 07602 074KE220156 Multifunkčné ihrisko Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.4
Mgr. Blanka Vincová - MEDANA 08001 061PO090103 Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení Prešov Prešov 6.1
Zoran Vančík 98055 061BB090188 Poľana Klenovec Rimavská Sobota 6.1
Obec Ortuťová 08612 Č. 074PO220368 Obecný kamerový systém SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Ortuťová Bardejov 7.4
Obec Veľký Folkmar 05551 074KE220183 Rekonštrukcia - Kultúrny dom Veľký Folkmar Obec Veľký Folkmar, par. č. 695 Gelnica 7.4
Mária Dolinská-SHR 98262 061BB09280 Založenie podniku mladého farmára pre chov dojníc-Maria Dolinská Gemerská Ves Revuca 6.1
Obec Vlachovo 04924 074KE220148 Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove SR, Košický kraj, okres: Rožňava, Obec Vlachovo Rožňava 7.4
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 074KE220214 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
obec Bobot 91325 074TN220120 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot obec Bobot Trenčín 7.4
ASPO a Z.M.,s.r.o. 08205 041PO060260 Nákup strojov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.1
Obec Hajtovka 06545 074PO220124 Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hajtovka SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Hajtovka Stará Ľubovňa 7.4
Obec Šašová 08612 074PO220348 Obecný kamerový systém Obec Šašová Bardejov 7.4
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 064BB070067 Rozšírenie diverzifikácie činnosti SR, okres Kurpina, obec Hontianske Nemce Krupina 6.4.1
Obec Malé Straciny 99001 74BB220075 Rekonštrukcia Obecného domu-zníženie energetickej náročnosti budovy SR,Banskobystrický kraj, okres : Veľký Krtíš, obec : Malé Straciny Veľký Krtíš 7.4
Obec Kružlová 09002 074PO220131 Športovo – Kultúrny areál Kružlová Obec Kružlová Svidník 7.4
obec Konrádovce 98032 074BB220263 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Konrádovce obec Konrádovce Rimavská Sobota 7.4
Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 074KE220230 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Krásnohorská Dlhá Lúka obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 7.4
Obec Dolný Lopašov 92204 074TT220007 Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov Dolný Lopašov Piešťany 7.4
obec Bretka 98046 074KE220224 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka obec Bretka Rožňava 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Obec Veľké Turovce Levice 7.4
Obec Lok 93538 074NR220080 Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok SR, VÚC (kraj Nitriansky), okres Levice, obec Lok Levice 7.4
Chromčáková Miroslava 02945 061ZA090097 Farma s chovom hovädzieho dobytka Oravská Polhora Namestovo 6.1
Lenka Chlepková 03472 061ZA090158 Podpora pre začínajúcich SHR - Lenka Chlepková Liptovská Lúžna Ružomberok 6.1
MVDr. Peter Smitka 02801 061ZA090043 Farma-Smitka SK, okres Tvrdošín, Čimhová Tvrdošín 6.1
Jaroslav Hrehor SHR 04447 061KE090018 Založenie firmy SHR Jaroslav Hrehor Boliarov 7 KE - okolie 6.1
Obec Horné Plachtince 99124 074BB220268 ZÁKLADNE SLUŽBY A OBNOVA DEDÍN VO VIDIECKYCH OBLASTIACH – OBEC HORNÉ PLACHTINCE Horné Plachtince Veľký Krtíš 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 042BB080092 Výroba kŕmnych zmesí SR, Krupina, Hontianske Nemce Krupina 4.2.7B
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 94603 041NR060239 Obstaranie technického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby – Alžbeta Baginová – Farma Bagin SR, Nitriansky kraj, okres Komárno, Bodzianske Lúky Komárno 4.1.1
ASPO a Z.M., s.r.o. 08205 041PO060106 Investície do modernizácie chovu hovädzieho dobytka Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.2
VINO MAGULA, s.r.o. 85105 042TT080029 Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky SR, Okres Trnava, obec Suchá nad Parnou Bratislava 4.2.6A
Agrofarma, spol. s r.o. 05333 041KE060055 Rekonštrukcia objektov a nákup techniky pre ŽV SR, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, Švedlár Gelnica 4.1.2
Obec Komárov 08611 074PO220202 Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy v Komárove obec Komárov Bardejov 7.4
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 95143 041NR060108 Investíciami do živočíšnej výroby zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho družstva Jelšovce Jelšovce Nitra 4.1.2
SEMA HŠ s.r.o. 92521 041TT060133 Rekonštrukcia skladovacích priestorov Trnavský kraj, okres Galanta, k.ú. : Sládkovičovo , Košúty Galanta 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN60059 Modernizácia farmy Klobušice a teleskopický manipulátor pre ŽV Kraj Trenčiansky, okres Ilava, obec Ilava-k.ú. Klobušice, parc.č. 631/39, 632/21, 112/4, obec Nová Dubnica - k.ú. Malý Kolačín, obec Nová Dubnica - k.ú. Veľký Kolačín, obec Dubnica n/V - k.ú. Prejta, obec Nová Dubnica-k.ú. Nová Dubnica, obec a k.ú. Ilava, Ilava 4.1.2
Michal Szalay 90024 041BA060027 Pozberová úprava zeleniny Veľký Biel Senec 4.1.5
ORAGRO-V, s.r.o. 02962 041PO060232 Stavebné úpravy na objektoch ORAGRO - V s.r.o v Marhani Marhaň Námestovo 4.1.5
Obec Iňa 93535 074NR220178 Kamerový systém v obci Iňa Obec Iňa Levice 7.4
Villa Vino Rača, a.s. 83106 041BA060040 Nákup techniky pre vinohradníctvo Bratislava Bratislava 4.1.1
Obec Riečka 98045 074BB220167 Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka Rimavská Sobota 7.4
Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár 94501 061NR090205 Vybudovanie Včelárstva Polgár Kava 145, Komárno 94501 Komárno 6.1
Obec Soľník 09031 074PO220195 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Soľník Obec Soľník Stropkov 7.4
Mgr. Ivan Chvostek 06716 061PO090003 chov hovadzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka Výrava Medzilaborce 6.1
Obec Gemerská Panica 98046 074KE220105 Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Panica Rožňava 7.4
Obec Ratkovce 92042 074TT220013 Rekonštrukcia domu smútku v obci Ratkovce Obec Ratkovce Hlohovec 7.4
Ing. Martin Supuka - SHR 09433 061PO090020 Mladý farmár v otcových šľapajách Vyšný Žipov 72, 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 6.1
Obec Horné Otrokovce 92062 074TT220076 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Horné Otrokovce Hlohovec 7.4
ARATTA, spol. s r.o. 06761 041PO060095 Rekonštrukcia ustajnenia pre mladý dobytok ARATTA Stakčín Snina 4.1.2
Obec Budiná 98512 074BB220097 Rekonštrukcia domu kultúry v obci Budiná SR, Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Budiná Lučenec 7.4
Strempek Marián 95655 061TN090137 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková 01802 042TN080009 Rozšírenie výroby mliečnych výrobkov Hatné Považská Bystrica 4.2.2A
Obec Vlky 90044 074BA220006 Dom smútku - Vlky Obec Vlky Senec 7.4
obec Hunkovce 09003 074PO220349 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Hunkovce obec Hunkovce Svidník 7.4
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce 95841 042TN080001 Investície do pekárenskej výroby Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce Pažiť Partizánske 4.2.3A
Obec Kleňany 99110 074BB220127 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kleňany Kleňany Veľký Krtíš 7.4
Obec Muránska Lehota 04901 072BB130059 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota Muránska Lehota Revúca 7.2
Ing. Vladislav Paľurik - SHR - AGROLIM 08901 061PO090047 Mladý farmár-Vladislav Paľurik Farma Roztoky Svidník 6.1
Obec Stará Huta 96225 074BB220254 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Stará Huta obec Stará Huta Detva 7.4
Janka Balušíková 01701 041TN060109 Špeciálna rastlinná výroba – Janka Balušíková Domaniža Považská Bystrica 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo 97669 041BB060194 MODERNIZÁCIA FARMY PD AGROPOHORELÁ Pohorelá Brezno 4.1.2
Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov 96265 061BB090022 Vybudovanie farmy Krnišov na chov dojníc a výrobu mliečnych výrobkov Kráľovce-Krnišov Krupina 6.1
obec Kozelník 96615 074BB220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Kozelník obec Kozelník Banská Štiavnica 7.4
HOSSZÚRÉTI LADISLAV 98001 041BB300003 Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.3
obec Rimavské Zalužany 98053 074BB220243 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Rimavské Zalužany obec Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 7.4
Obec Lekárovce 07254 074KE220042 „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce“ Lekárovce Sobrance 7.4
Lucia Rovná 97213 061TN090058 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Lucia Rovná Nitrianske Pravno Prievidza 6.1
obec Nižná Polianka 08636 074PO220355 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Nižná Polianka obec Nižná Polianka Bardejov 7.4
obec Belža 04458 074KE220229 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Belža obec Belža Košice-okolie 7.4
Mgr.Patrik Baloga 06781 061PO090109 Včelia farma Baloga Belá nad Cirochou 46594183 6.1
Ing. Katarína Ballová 95104 061NR090107 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Ing. Katarína Ballová Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Bartošovce 08642 Č. 074PO220190 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.4
Obec Hrubý Šúr 90301 072BA130003 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr Obec Hrubý Šúr Senec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce 95115 042NR080128 Rekonštrukcia pivnice v Poľnohospodárskom družstve Mojmírovce Mojmírovce Nitra 4.2.6B
Obec Zboj 06768 074PO220366 Šmykom riadený nakladač Obec Zboj Snina 7.4
Obec Glabušovce 99122 074BB220131 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Glabušovce Glabušovce Veľký Krtíš 7.4
Obec Dúbrava 05305 074PO220323 Obstaranie malej techniky na zvýšenie bezpečnosti v obci Dúbrava Obec Dúbrava Levoča 7.4
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 07901 041KE060007 Obstaranie strojov pre variabilnú aplikáciu hnojív pre Roľnícke družstvo Veľké Kapušany Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Kapušianske Vojkovce, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Ptrukša, Maťovské Vojkovce Michalovce 4.1.6
Michaela Dianová 94132 061NR090243 Zriadenie farmy Semerovo Semerovo Nové Zámky 6.1
Obec Háj 04402 074KE220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Háj Obec Háj Košice okolie 7.4
Obec Petkovce 09433 074PO220197 Rekonštrukcia kultúrneho domu Petkovce Obec Petkovce Vranov nad Topľov 7.4
Ing. Kristína Kozáková 02947 0611ZA090212 Farma hospodárskych zvierat Oravská Polhora Námestovo 6.1
Obec Hrčeľ 07615 074KE220128 Kultúrny dom -Zateplenie a výmena okien Obec Hrčeľ Trebišov 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Veľké Turovce 251 Levice 7.4
Obec Šarišské Sokolovce 08266 074PO220324 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE SR, Prešovskýkraj, okres:Sabinov, obec: Šarišské Sokolovce Sabinov 7.4
Mgr. Iveta Brudňáková 08643 061PO090012 Ovčia farma Koprivnica Koprivnica Bardejov 6.1
Ing. Ivana Kodajová 91101 061TN090021 Kozia farma Vlčí Vrch SR, okres Trenčín Trenčín 6.1
Obec Trebušovce 99127 074BB220204 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Trebušovce Trebušovce Veľký Krtíš 7.4
AGROSEV, spol.s.r.o. 96212 042BB080042 PIVOVAR Vígľaš - Pstruša Detva 4.2.6B
Zoltán Velebný 93582 061NR090215 Začatie a rozvoj poľnohspodárskej činnosti v oblasti živočíšnej výroby Ipeľské Úľany Levice 6.1
Obec Tušická Nová Ves 07202 072KE130006 Autobusová zastávka v obci Tušická Nová Ves Obec Tušická Nová Ves Michalovce 7.2
SHR Ing.Erika Mésarošová 95115 061NR090048 Farma rodinného typu zameraná na chov dobytka s trhovou produkciou mlieka a chov koní Veľká Dolina Nitra 6.1
Obec Nižné Ružbachy 06502 074PO220011 Zmena dokončenej stavby súp.č.58 na Dom smútku Nižné Ružbachy SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.4
Obec Cestice 04471 074KE220008 Rekonštrukcia budovy za účelom podnikateľského využitia Obec Cestice Košice okolie 7.4
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo 02951 041ZA060036 Rekonštrukcia senníkov Roľníckeho družstva Vavrečka-Ťapešovo na prístrešky pre teľatá Ťapešovo Vavrečka Námestovo 4.1.2
Mgr. Martin Garaj, PhD. 96641 061BB090320 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Mgr. Martin Garaj, PhD. okres Žanovica Žarnovica 6.1
Obec Rochovce 04936 074KE220243 Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce obec Rochovce Rožňava 7.4
Obec Kotmanová 98553 074BB220093 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu spojená s využitím obnoviteľných zdrojov energie Obec Kotmanová Lučenec 7.4
FOOD UNION S. R. O. 93037 042TT080007 Výstavba a nákup technológie pre pekáreň Dunajská Streda Dunajská Streda 4.2.3B
Obec Svinica 04445 074KE220203 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Svinica Košice okolie 7.4
Obec Milpoš 08271 074PO220074 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI MILPOŠ Milpoš Sabinov 7.4
Obec Sirník 07603 074KE220204 Obecná komunitná budova Obec Sirník Trebišov 7.4
Obec Slivník 07612 072KE130145 Rekonštrukcia priekopy v obci Slivník Obec Slivník Trebišov 7.2
Farma Michalovce s.r.o. 07101 041KE060142 Maštaľný prístrešok HD Meďov Michalovce Michalovce 4.1.2
Ing. Filip Minka 96611 061BB090314 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe - Filip Minka SR, okres Banská Štiavnica, obec Močiar Žiar nad Hronom 6.1
Obec Veľký Kamenec 07636 074KE220231 Vybudovanie digitálneho kamerového systemu v obci Veľký Kamenec Veľký Kamenec Trebišov 7.4
Obec Mojš 01001 074ZA220135 Obecný kamerový systém Obec Mojš Žilina 7.4
Obec Mlynčeky 05976 074PO220272 STAVBA MULTIFUNKČNĚHO A WORKOUTOVÉHO IHRISKA V OBCI MLYNČEKY Mlynčeky Kežmarok 7.4
Michal Szalay 90024 041BA060049 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu Veľký Biel Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Oľšava 09032 041PO060159 Obnova farmy Vyšná Oľšava SR, okres Stropkov, obec Vyšná Oľšava Stropkov 4.1.2
KLAS, s.r.o. 98401 041BB060018 MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS Dolná Strehová Lučenec 4.1.8
Ing.Slavomír Hajčák 07605 041KE060189 Modernizácia farmy Ing.Slavomír Hajčák SR,okres Trebišov,obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 4.1.1
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 041BB060016 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec – Sebechleby Krupina 4.1.8
VITA-ZEL & company, spol. s r. o. 94632 041NR300021 Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o. Marcelová Komárno 4.1.3
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220214 Investícia do komunitnej a spolkovej činnosti Obec Nižná Voľa Bardejov 7.4
VINOHRAD Damaskus 07631 064KE070034 Prístavba penziónu vinohrad Damaskus SR, Košický kraj, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom Trebišov 6.4.1
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220057 Výmena krytiny na Dome smútku obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Trpín 96244 074BB220149 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trpín Obec Trpín Krupina 7.4
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 01705 041TN060095 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov - Pozemkové spoločenstvo Zálužie Považská Teplá - 1603 1604 1613 1614 1615/2 1616 Považská Bystrica 4.1.2
Obec Kazimír 07313 072KE130047 SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Laskovce - Kazimír - Brezina) Obec Kazimír Trebišov 7.2
Ing. Lucia Luptáková 02601 061ZA090011 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Lucia Luptáková SR, okres Dolný Kubín, Pokrývač Dolný Kubín 6.1
Zuzana Helmecziová 07631 061KE090003 Chov dojníc a pestovanie strukovín Zemplín SR,okres Trebišov Trebišov 6.1
FaRM, s.r.o. 95136 042NR080003 Obstaranie pozberovej linky - sušička zrnín Lehota Nitra 4.2.7A
AGRO PLUS spol. s r.o. 04443 041KE060052 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AGRO PLUS spol. s r.o. SR, okres Košice-okoluie, obec Budimír Košice okolie 4.1.2
Obec Egreš 07501 074KE220126 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Egreš Trebišov 7.4
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080024 Pálenica Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.6B
Beata Janštová 97701 042BB080068 Spracovanie ovocia a sklad spracovaného ovocia Brezno Brezno 4.2.4B
Agrodružstvo v Soli 09435 041PO060156 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Agrodružstvo Bánová 01004 041ZA060023 Modernizácia Agrodružstva Bánová Žilina Žilina 4.1.8
Obec Bory 93587 074NR220082 Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory Obec Bory Levice 7.4
NORBERT BORBÁS SHR 98004 061BB090200 Začatie hospodárenia na Farme BORBÁS Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 6.1
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Krivá 02755 072ZA130060 Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Krivá Dolný Kubín 7.2
Stanislav Tomko-topas 06704 061PO090049 Topas Oľka Medzilaborce 6.1
Obec Domaňovce 05302 072PO130152 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce Obec Domaňovce Levoča 7.2
Obec Kvašov 02062 074TN220091 Stavebné úpravy kultúrneho domu Kvašov Púchov 7.4
Obec Kolbovce 09031 074PO220231 DETSKÉ IHRISKO KOLBOVCE Obec Kolbovce Stropkov 7.4
Obec Orávka 98042 074BB220100 Rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného času SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, Obec Orávka Rimavská Sobota 7.4
AGROPROGRES - Ing. Jozef Greš 06722 061PO090120 Chov včiel - založenie včelej farmy Slovenská Volova Slovenska volova 47 6.1
Tomáš Fiala 09301 061PO090054 Investície do poľnohospodárskej činnosti - Tomáš Fiala okres Vranov nad Topľou, Továrne, Kladzany, Vranov n. T. vranov nad topľou 6.1
Obec Báč 93030 074TT220093 Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum Báč Dunajská Streda 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 041BB060021 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec Devičie Krupina 4.1.8
Obec Malinová 97213 074TN220044 ZATEPLENIE PARTIZÁNSKEHO DOMU MALINOVÁ Malinová Prievidza 7.4
EURO-SEB, s.r.o. 96266 041BB060029 Investície do živočíšnej výroby Okres: Krupina, obec: Sebechleby Krupina 4.1.8
Obec Tupá 93584 074NR220028 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Tupá Tupá Levice 7.4
Obec Šindliar 08236 074PO220342 Zvýšenie bezpečnosti modernizáciou komunálnej techniky v obci Šindliar SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Šindliar Prešov 7.4
Kostoľany pod Tríbečom 95177 074NR220025 Rekonštrukcia domu smútku – Kostoľany pod Tríbečom k.ú: Kostoľany pod Tríbečom, okres ZM, NR kraj Zlaté Moravce 7.4
Obec Červenica pri Sabinove 08256 072PO130125 Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete Červenica pri Sabinove Sabinov 7.2
Obec Ipeľské Úľany 93582 074NR220062 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Ipeľské Úľany Ipeľské Úľany Levice 7.4
Andrea Gajdulová 06901 061PO090233 Farma Udava SR okres Snina Snina 6.1
Obec Dargov 07661 074KE220118 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu - Dargov Obec Dargov Trebišov 7.4
Obec Veľká Lodina 04481 074KE220149 Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu – Veľká Lodina Obec Veľká Lodina Košice - okolie 7.4
Obec Dolné Mladonice 96241 074BB220047 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Dolné Mladonice Dom smútku Obec Dolné Mladonice Krupina 7.4
Obec Lovce 95192 072NR130082 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Lovce Lovce Zlaté Moravce 7.2
Obec Kozí Vrbovok 96241 074BB220139 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kozí Vrbovok Kozí Vrbovok Krupina 7.4
Obec Egreš 07501 074KE220004 Rekonštrukcia domu smútku v obci Egreš Obec Egreš Trebišov 7.4
Obec Drženice 93503 072NR130091 Revitalizácia verejných priestranstiev centra v časti obce Drženice - Kmeťovce chodníky SR, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec: Drženice Levice 7.2
Obec Donovaly 97639 075BB140001 Turistické body s informačným systémom pre Donovaly SR,Banskobystrický kraj ,okres Banská bystrica, obec Donovaly Banská Bystrica 7.5
Mgr. Dana Wiesengangerova 84101 061BB090340 Dana Wiesengangerova- SHR Muráň Bratislava-Dúbravka 6.1
AGROPARTNER spol. s r.o. 90636 BA60020 Rekonštrukcia kravína č. 2 II. etapa a nákup techniky Sološnica Malacky 4.1.2
Obec Šútovce 97201 074TN220131 Nákup komunálnej techniky obce Šútovce Obec Šútovce Prievidza 7.4
PENAM SLOVAKIA, a.s. 94935 042KE080007 Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s. Lučenec, Trebišov Nitra 4.2.3B
AT ABOV, spol. s r. o. 04442 041KE060098 Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AT ABOV, spol. s r. o. Rozhanovce, Beniakovce, Hrašovík, Vajkovce, Vyšný Olčvár, Chrastné, Budimír, Svinica, Košický Klečenov, Kráľovce Košice-okolie 4.1.2
Obec Zemplínsky Branč 07602 074KE220085 Rekonštrukcia domu smútku Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.4
Monika Kasášová 94002 061NR090209 Monika Kasášová - SHR VÚC Nitriansky, okres Nové Zámky, Obec Nové Zámky, Kat.územie Nové Zámky, parcela č. 8128/1 Nové Zámky 6.1
Pavol Puss 94123 061NR090257 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Pavol Puss SR, okres Nové Zámky, Obec Andovce Nové Zámky 6.1
Agro Ostrov, s.r.o. 08501 042PO080045 Spracovanie mäsa Agro Ostrov s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.1B
Ján Skopal 96244 061BB090321 Farma Trpín Trpín Krupina 6.1
Obec Nižná Rybnica 07301 074KE220038 Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia Obec Nižná Rybnica Sobrance 7.4
Obec Malý Kamenec 07636 074KE220168 Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy kultúrneho domu Obec Malý Kamenec Trebišov 7.4
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 064BB070031 Rozšírenie salaša pod Maginhradom Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 6.4.1
Obec Banský Studenec 96901 074BB220260 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach obec Banský Studenec SR, Banskobystrický kraj, okres: Banská Štiavnica, obec: Banský Studenec Banská Štiavnica 7.4
Ponti-M,s.r.o. 94201 064NR070080 Rekonštrukcia objektu Cabaj Čápor Nitra 6.4.1
Štefan Burgel 94501 061NR090028 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Štefan Burgel okres Komárno, okres Banská Štiavnica Komárno 6.1
Juraj Románek ml. 92101 042TT080044 Rekonštrukcia skladových priestorov a modernizácia výroby Banka Piešťany 4.2.6A
ComTech s.r.o. 94501 042NR080066 Prevádzkový komplex – ComTech Komárno Komárno 4.2.6B
Ondrej Hudaček 04915 061BB090069 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ondrej Hudaček Jelšava Revúca 6.1
obec Hontianske Trsťany 93586 074NR220047 Rekonštrukcia materskej školy v obci Hontianske Trsťany SR, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Hontianske Trsťany Levice 7.4
Obec Olšovany 04419 074KE220155 Novovybudované multifunkčné ihrisko v obci Olšovany Obec Olšovany Trebišov 7.4
Peter Vaverčák ml. 05304 061KE090173 Gazdovstvo Limuzín Hincovce Levoča 6.1
Obec Paňa 95105 072NR130097 Výstavba chodníka pozdĺž miestnej komunikácie obec Paňa Nitra 7.2
Obec Balog nad Ipľom 99111 074BB220272 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 7.4
Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. 03101 041ZA060167 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 4.1.1
Mäso Melek, s.r.o. 95201 042NR080025 Modernizácia a rozšírenie kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o. - II.etapa Melek Nitra 4.2.1B
Judita Csörgöová 07901 061KE090100 Založenie farmy SHR Judita Csörgöová Kapušianske Kľačany Michalovce 6.1
EKO GREEN s.r.o. 93503 042NR080040 Inovatívne technológie do mäsovýroby EKO GREEN s.r.o. SR,okres Levice, obec Jabloňovce Levice 4.2.1B
Zuzana Kollárová 06511 061PO090029 Zuzana Kollárová prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Obec Telince 95161 074NR220187 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Telince Telince Nitra 7.4
Obec Podhorie 96982 074BB220259 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Podhorie Obec Podhorie Banská Štiavnica 7.4
Ing. Lucia Račeková 07613 061KE090057 Založenie a rozvoj farmy na chov koní Byšta Trebišov 6.1
SLOVPRODUCT s.r.o. 98002 042BB080051 Modernizácia výroby medu spoločnosti SLOVPRODUCT s.r.o. Širkovce Rimavská Sobota 4.2.7B
AGRO HN, s.r.o. 96266 041BB060023 Investície do živočíšnej výroby Kráľovce - Krnišov Krupina 4.1.8
Ľubomír Farkaš 98001 061BB090050 Podpora poľnohospodárskeho podniku - Ľubomír Farkaš Rimavské Janovce Rimavská Sobota 6.1
Ing. Imrich Bolcso 98032 041BB060142 \"Investície do obstarania strojov a náradia slúžiaceho na zber, uskladnenie a manipuláciu s objemovými krmivami a stelivami\" Blhovce Rimavská Sobota 4.1.2
Miroslav Juhaniak 98001 061BB090342 Zlepšenie výkonu podniku mladého farmára v poľnohospodárskej prvovýrobe - Miroslav Juhaniak Rimavské Janovce Rimavská Sobota 6.1
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 042ZA080001 Vybudovanie porážacieho miesta pre ovce Turčianske Kľačany Martin 4.2.1A
Agroprodukt, s.r.o. 07501 042KE080054 Zriadenie bitúnku Nový Ruskov 172 Trebišov 4.2.1B
Obec Zbrojníky 93555 074NR220194 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Zbrojníky Zbrojníky Levice 7.4
Obec Čerhov 07681 072KE130013 Rekonštrukcia mostov v obci Čerhov Obec Čerhov Trebišov 7.2
Obec Ruskovce 07242 074KE220177 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Ruskovce Ruskovce Sobrance 7.4
Obec Nýrovce 93567 074NR220184 Prídavné zariadenie nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene v obci Nýrovce Nýrovce Levice 7.4
Obec Jalovec 97231 074TN220122 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Jalovec Obec Jalovec Previdza 7.4
Obec Štefanová 90086 074BA220003 Dom smútku - obnova objektu a okolia Štefanová Pezinok 7.4
Obec Šarišská Trstená 08214 074PO220367 Nákup komunálnej techniky pre obec Šarišská Trstená Obec Šarišská Trstená Prešov 7.4
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 07664 041KE060141 Investície do chovu HD a techniky na zber krmovín SR, okres:Trebišov, obec: Zemplínska Teplica, Egreš Trebišov 4.1.2
TOKAJ GOLD s.r.o 04001 č. 064KE070029 Agroturistický areál Malá Bara Bara Košice I 6.4.1
TOKAJ GOLD s.r.o 04001 č. 042KE080025 Výroba tokajských vín - Viničky Viničky Košice I 4.2.6B
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 07664 041KE060167 Modernizácia technologických liniek na úpravu a manipuláciu kŕmneho obilia a sóje SR, okres: Trebišov, obec: Zemplínska Teplica, Sečovce Trebišov 4.1.5
LARK s.r.o. 90901 042TT080030 Modernizácia strojov podniku LARK s.r.o. Pod Hájkom 1443/2, 909 01 Skalica Skalica 4.2.3A
Obec Horné Turovce 93581 074NR220173 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Horné Turovce Horné Turovce Levice 7.4
Víno Hubinský s.r.o. 90201 042BA080016 Modernizácie technológie v podniku Víno Hubinský s.r.o. Vinosady Pezinok 4.2.6A
Obec Čeľadice 95103 074NR220186 Kamerový systém v obci Čeľadice Čeľadice Nitra 7.4
Stará pevnosť Komárno n.o. 94501 064NR070037 Rekonštrukcia centrálnej časti kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne Komárno, Hradná ulica Komárno 6.4.1
Obec Zemianske Podhradie 91307 074TN220111 Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 7.4
HYDREE AGRO, s.r.o. 99102 064ZA070026 Penzión Liptovská Osada Liptovská Osada Veľký Krtíš 6.4.1
Obec Fijaš 08701 074PO220164 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Fijaš Obec Fijaš Svidník 7.4
Obec Silická Brezová 04911 074KE220083 Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne Silická Brezová Rožňava 7.4
FAFOKAN, s.r.o. 96266 064BB070052 Vybudovanie agroturistického zariadenia Sebechleby, okres Krupina Krupina 6.4.1
Obec Dolné Semerovce 93585 074NR220185 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Dolné Semerovce Dolné Semerovce Levice 7.4
PORS, s.r.o. 97247 041TN060133 Modernizácia dojárne a strojových liniek na manipuláciu s krmivami a stelivami SR, okres: Prievidza, obec: Oslany Prievidza 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne. 05322 041KE060121 Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV SR, okres Spišská Nová Ves, obec Danišovce Spišská Nová Ves 4.1.2
Obec Lipníky 08212 074PO220069 Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE Obec Lipníky Prešov 7.4
Andrej Homola 05401 061PO090050 Odorická archa SR, okres Levoča Levoča 6.1
Obec Motešice 91326 074TN220037 Dom smútku - Motešice Motešice Trenčín 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220333 Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Granč - Petrovce 05305 074PO220336 Nákup zariadení na efektívnejšie čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Granč - Petrovce Obec Granč - Petrovce Levoča 7.4
Obec Hubošovce 08266 074PO220326 Šmykom riadený nakladač Obec Hubošovce Sabinov 7.4
Attimis s.r.o. 92601 042NR080085 Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o. STrekov Galanta 4.2.6A
Obec Lúčnica nad Žitavou 95188 074NR220197 Prídavné zariadenia nevyhnutné na údržbu zelene v obci Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou Nitra 7.4
Obec Livinské Opatovce 95632 074TN220067 Multifunkčné ihrisko 33 x18 k.ú. Livinské Opatovce Partizánske 7.4
Obec Slatina 93584 074NR220040 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Slatina Slatina Levice 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
AGRORIS, s.r.o. 97901 042BB080038 Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí Okres: Rimavská Sobota, obec: Ožďany Rimavská Sobota 4.2.7B
Obec Abovce 98044 074BB220074 Rekonštrukcia domu smútku v obci Abovce Obec Abovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Soboš 09042 074PO220053 PRESTAVBA BÝVALEJ ZŠ NA DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec: Soboš Svidník 7.4
Obec Pichne 06901 074PO220356 Šmykom riadený nakladač Obec Pichne Snina 7.4
Samuel Zavacký SAMMY 06801 061PO090216 SHR Samuel Zavacký SAMMY – zahájenie samostatnej podnikateľskej činnosti. Medzilaborce Medzilaborce 6.1
Obec Cestice 04471 072KE130018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Cestice Obec Cestice Košice okolie 7.2
Obec Stretavka 07213 072KE130092 Stretavka- rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Stretavka Michalovce 7.2
Obec Michalok 09423 074PO220341 Šmykom riadený nakladač Obec Michalok Snina 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 064BB070125 Diverzifikácia činnosti Sebechleby Krupina 6.4.2
Obec Merník 09423 074PO220266 Modernizácia detského ihriska v obci Merník Merník Vranov nad Topľou 7.4
Obec Hruboňovo 95125 074NR220110 Rekonštrukcia domu kultúry Hruboňovo obec Hruboňovo Nitra 7.4
Obec Kolbasov 06766 074PO220377 Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom Obec Kolbasov Snina 7.4
BIOMILA spol. s r.o. 90623 042TN080002 Inovácia a rozšírenie výroby špaldových múk a krupíc tradičnou technológiou mletia 906 23 Rudník 428, parc. č. 25511/7 Myjava 4.2.3A
Obec Chlmec 06741 074PO220188 Športovo oddychová zóna Chlmec Humenné 7.4
Obec Chlmec 06741 074PO220334 ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV V OBCI CHLMEC Chlmec Humenné 7.4
Obec Snakov 08606 074PO220155 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Snakov Obec Snakov, okres Bardejov, Prešovský kraj, SR Bardejov 7.4
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 96266 041BB060014 Investície do živočíšnej výroby Ladzany Krupina 4.1.8
Obec Belejovce 08901 074PO220126 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Belejovce Svidník 7.4
Mgr. Martina Cibirová MACES 95193 042NR080035 Modernizácia objektu a modernizácia technologického vybavenia - Mgr. Martina Cibirová MACES SR, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce Zlaté Moravce 4.2.3A
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská 09302 041PO060196 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Vranov - Hencovská Hencovce Vranov nad Topľou 4.1.2
Obec Sucháň 99133 074BB220273 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Sucháň Sucháň Veľký Krtíš 7.4
Alfa Bio s.r.o. 97405 042BB080020 Výstavba a modernizácia objektov výroby spoločnosti alfa bio s.r.o. Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica Banská Bystrica 4.2.4B
Obec Veľké Pole 96674 074BB220275 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľké Pole Veľké Pole Žarnovica 7.4
Ing.Lukáš Antol 99135 061BB090009 Začatie podnikania v poľnohospodárstve SR, Veľký Krtíš Veľký Krtíš 6.1
HAPPYLIFE s.r.o. 84353 042ZA080036 Inovácia výrobnej prevádzky biopotravín so zameraním na výrobu bio tyčiniek a oblátok Bytča Bratislava 4.2.3A
Obec Honce 04932 074KE220178 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Honce Honce Rožňava 7.4
Obec Jasenov 07242 074KE220140 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov Jasenov Sobrance 7.4
SL-STONE, s.r.o. 95153 064NR070010 Diverzifikácia činnosti Nitrianske Hrnčiarovce Okres Nitra 6.4.1
Obec Porúbka 07261 074KE220161 Porúbka - Multifunkčné ihrisko Porúbka Sobrance 7.4
Obec Motešice 91326 074TN220059 Výstavba športového areálu v obci Motešice SR, VUC Trenčiansky, okres Trenčín, obec Motešice Trenčín 7.4
Obec Bajerovce 08273 074PO220021 Dom smútku Bajerovce Bajerovce Sabinov 7.4
Marta Janeková - SHR 01861 061TN090028 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve – Marta Janeková Visolaje Púchov 6.1
Obec Sliepkovce 07237 074KE220173 Obec Sliepkovce - rekonštrukcia kultúrneho domu Sliepkovce Michalovce 7.4
ISTRA- Malé Dvorníky spol s r.o. 92901 042TT080026 Investície do hmotného majetku - ISTRA - Malé Dorníky, spol. s r.o. Malé Dvorníky Dunajská Streda 4.2.6B
MECOM GROUP s.r.o. 06601 042PO080037 Modernizácia a doplnenie technológie a výroby mäsa a mäsových výrobkov spoločnosti MECOM GROUP, s.r.o. Humenné Humenné 4.2.1B
Harmer - Agro, spol. s r.o. 90876 041TT060127 Modernizácia zariadení a technológií pozberovej úpravy zeleniny Lakšárska Nová Ves, Mikulášov Senica 4.1.5
BOMADA, s.r.o. 82108 064BA070016 Meštiansky dom na Prostrednej ul. 160 vo Svätom Jure Svätý Jur Bratislava II 6.4.1
Obec Kiarov 99106 074BB220116 Multifunkčné ihrisko pre podporu rozvoja športu Kiarov Veľký Krtíš 7.4
AT DUNAJ, spol. s r.o. 04801 041NR060050 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti ŽV a ŠRV SR, okres: Nové Zámky, obec: Kamenica nad Hronom, Nána, Dubník, Obid, Rúbaň, Bajtava, Chľaba okres: Komárno, obec: Moča Rožňava 4.1.8
Obec Rudinská 02331 074ZA220123 Obecný kamerový systém Obec Rudinská Kysucké Nové Mesto 7.4
NiKA, s.r.o. 01701 042TN080049 Modernizácia výrobných a prevádzkových priestorov a rozšírenie výrobného sortimentu Považská Bystrica Považská Bystrica 4.2.2B
Obec Kravany 07661 074KE220099 VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - KRAVANY Kravany Trebišov 7.4
Lacnea Slovakia, s. r. o. 91101 042TN080043 Zvýšenie konkurencieschopnosti vo výrobe mäsa Trenčín Trenčín 4.2.1A
Obec Bajany 07254 074KE220234 ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV V OBCI BAJANY Bajany Michalovce 7.4
obec Čeláre 99122 074BB220238 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko obec Čeláre Veľký Krtíš 7.4
Rúbanka, s.r.o. 94136 041NR060205 Investícia do zvýšenia produkcie a jej kvality v rastlinnej výrobe - Rúbanka. s.r.o. Rúbaň Nové Zámky 4.1.1
Obec Dobroč 98553 074BB220104 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Dobroč Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Obec Dobroč Lučenec 7.4
Obec Včelince 98050 074BB220230 Vybudovanie detského ihriska v obci Včelince Obec Včelince Rimavská Sobota 7.4
MEDAS, s.r.o. 05201 042KE080036 Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.7B
Obec Oľdza 93039 074TT220061 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Oľdza Obec Oľdza, parc.č. pozemku: 122/22, 122/23, 128/15 Dunajská Streda 7.4
Obec Kmeťovo 94162 074NR220168 PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA KOMUNÁLNU TECHNIKU - ČISTENIE, ÚDRŽBA ZELENE, ÚDRŽBA CIEST A CHODNÍKOV Obec Kmeťovo Nové Zámky 7.4
Obec Matiašovce 05904 074PO220104 Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce SR, VÚC kraj Prešovský, okres Kežmarok, obec Matiašovce Kežmarok 7.4
Obec Opatovská Nová Ves 99107 074BB220013 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Opatovská Nová Ves Obec Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 7.4
Monika Glovaťáková 02947 061ZA090096 Založenie farmy s chovom dojníc SR - okres Námestovo Námestovo 6.1
Agrodružstvo Bánová 01004 042ZA080043 Modernizácia finálneho spracovania mäsa ekologického chovu dobytka Žilina Žilina 4.2.1B
Agrodružstvo Bánová 01004 042ZA080053 Inovácie v oblasti rastlinných produktov Žilina Žilina 4.2.7B
Miroslav Kozák 02962 041ZA0601102 Investície do živočíšnej výroby - chovu oviec Oravské Veselé Námestovo 4.1.2
Lucia Zelinková 06704 061PO090083 SHR Lucia Zelinková – zahájenie samostatnej podnikateľskej činnosti. Repejov Medzilaborce 6.1
AGRO-MARKO, s.r.o. 03601 064ZA070087 PENZIÓN MARKO 3401/8, 7, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26; 3400/1, 2 Turany Martin 6.4.1
Katarína Babková - Včelia farma Katka 99108 061BB090051 Vytvorenie Včelej farmy Katka Lesenice, Trebušovce Veľký Krtíš 6.1
Obec Poľný Kesov 95114 074NR220146 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – POĽNÝ KESOV obec Poľný Kesov Nitra 7.4
Obec Sikenica 93701 074NR220165 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Sikenica Sikenica Levice 7.4
Obec Žitná - Radiša 95642 074TN220130 Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša obec Žitná Radiša Bánovce nad Bebravou 7.4
obec Hosťová 95102 074NR220170 Kamerový systém v obci Hosťová II obec Hosťová Nitra 7.4
Družstvo podielnikov Lomné 09033 041PO060215 Modernizácia skladovacích kapacít pre plodiny špeciálnej rastlinnej výroby a pre komodity v súvislosti so ŽV. SR, okres: Stropkov, obec: Lomné Stropkov 4.1.5
kemiProject, s.r.o. 94136 041NR060263 Investícia do poľnohospodárskych podnikov - kemiProject, s.r.o. Rúbaň Nové Zámky 4.1.1
MIK, s.r.o. 92705 042NR080094 Nákup technológie na spracovanie mäsa pre spoločnosť MIK, s.r.o. SR, Šaľa, Šaľa Šaľa 4.2.1B
Obec Lošonec 91904 074TT220035 Dom smútku - Lošonec, obnova SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec Lošonec Trnava 7.4
obec Čeláre 99122 074BB220029 Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre Veľký Krtíš 7.4
Obec Malý Krtíš 99001 074BB220090 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Malý Krtíš A. Kmeťa 122/5, Malý Krtíš Veľký Krtíš 7.4
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici 05373 041PO060241 Investícia do objektu na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami Olšavica, Brutovce Levoča 4.1.4
Obec Markovce 07206 074KE220049 REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU MARKOVCE Markovce Michalovce 7.4
Obec Hrubá Borša 92523 074BA220012 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša Hrubá Borša Senec 7.4
Obec Poliakovce 08611 074PO220250 Rekonštrukcia zázemia športového areálu v obci Poliakovce Obec Poliakovce Bardejov 7.4
OBEC Hrušov 99142 075BB140002 Dom ľudového odevu č. 212 Hrušov č. 212 Veľký Krtíš 7.5
Obec Remeniny 09431 074PO220312 Zníženie energetickej náročnosti Domu Kultúry SR, Prešovský kraj, okres: Vranov nad Topľou, obec: Remeniny Vranov nad Topľou 7.4
RV, s.r.o. Porúbka 08612 041PO060108 Investície do modernizácie živočíšnej výroby Hažlín Bardejov 4.1.2
BIOPACK - obchodné družstvo 94361 042NR080103 Investícia do spracovania mäsových výrobkov a ich uvádzania na trh: BIOPACK - obchodné družstvo Salka Nové Zámky 4.2.1B
Obec Príbelce 99125 074BB220253 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Príbelce SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Príbelce Veľký Krtíš 7.4
Healthy Food Supplements s.r.o. 92401 064TT070042 Linka na výrobu a balenie tyčiniek SR, okres: Galanta, obec: Galanta Galanta 6.4.2
Obec Vyšný Skálnik 98052 074BB220170 Rekonštrukcia KD v obci Vyšný Skálnik Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 7.4
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice 03811 041ZA060044 Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Belá-Dulice Belá Dulice Martin 4.1.2
Obec Horňa 07301 074KE220227 Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa Obec Horňa Sobrance 7.4
Diana Krajmerová 94501 061NR090293 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Diana Krajmerová SR, okres Komárno, Obec Zlatná na Ostrove Komárno 6.1
Obec Radoma 09042 074PO220220 OBEC RADOMA – MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU Obec Radoma Svidník 7.4
Ing. Anikó Török 94613 061NR090138 Založenie podniku „Mladého farmára“ pre chov ošípaných a pestovanie ovocia Okoličná na Ostrove Komárno 6.1
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 94110 041NR060041 Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce Tvrdošovce, Palárikovo, Veľký Kýr Nové Zámky 4.1.8
Obec Rastislavice 94108 074NR220167 Obecný kamerový systém – Rastislavice Obec Rastislavice Nové Zámky 7.4
GAMOTA JR s.r.o. 82102 041NR060197 Zriadenie ovocného sadu orechov a obstaranie technického vybavenia GAMOTA JR s.r.o. SR, okres: Komárno, obec: Bohatá, Hurbanovo, Svätý Peter, Chotín, Iža, Patince Komárno 4.1.1
Obec Drienica 08301 074PO220191 Drienica, ihrisko a amfiteáter Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Drienica Sabinov 7.4
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 041TN060103 Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice Bohunice Ilava 4.1.4
PROSACH s.r.o. 95161 042NR080100 Investície do hmotného majetku - PROSACH s.r.o. Čifáre Levice 4.2.6B
Obec Hrubá Borša 92523 074BA220012 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša Hrubá Borša Senec 7.4
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo 96261 041BB060174 Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH Dubové Zvolen 4.1.2
DALTON, spol. s r.o. 04247 042KE080020 Komplexná inovácia výrobného, obchodného a marketingového procesu v mäsokombináte DALTON SR, Košice I- IV, Košice Košice IV. 4.2.1B
Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. 03101 064ZA070072 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. Pavčina Lehota Liptovský Mikuláš 6.4.1
Danko Gabriel SHR 98002 061BB090239 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Gabriel DANKO SR, okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota 6.1
Ing. Ádám Gyuricky 98044 061BB090233 Investícia pre rozvoj chovu hydiny – Ing. Ádám Gyuricky Lenartovce, SR Rimavská Sobota 6.1
Obec Slepčany 95152 074NR220135 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slepčany Slepčany 241, 95152 Slepčany Zlaté Moravce 7.4
AGRO-IPEĽ spol. s r. o. 98557 042BB080076 Technológie, mäsovýroba, predajňa – AGRO-IPEĽ s.r.o. Holiša, Lučenec Lučenec 4.2.1B
EKO-Produkt, s.r.o. 03901 041BB060040 Investície do rozvoja živočíšnej výroby - ekologickej farmy Kremnické Bane Turčianske Teplice 4.1.8
SHR Šimon Vaško 08644 061PO090116 SHR Šimon Vaško Kuková Svidník 6.1
Obec Lesnica 06533 074PO220369 Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica Obec Lesnica Stará Ľubovňa 7.4
Miroslav Badinka 98052 061BB090040 Hospodárenie na Farme SVETLÁ Hrachovo, Svetlá 40 Rimavská Sobota 6.1
Bystriansky, s.r.o. 96211 042BB080031 Bystriansky – zlepšenie podmienok uvádzania výrobkov na trh Detva Detva 4.2.1A
Obec Mičakovce 08701 074PO220253 Stavebné úpravy Kultúrneho domu Mičakovce Obec Mičakovce Svidník 7.4
Poľnonákup SITNO, s.r.o. 96265 042BB080078 Výroba kŕmnych zmesí Hontianske Nemce Krupina 4.2.7B
Obec Jablonov nad Turňou 04943 074KE220223 Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev v obci Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Rožňava 7.4
Ing. Tibor Papšo 01501 041ZA060116 Výstavba objektu pre ustajnenie HD a nákup poľnohospodárskej techniky Malá Čierna, okres Žilina Žilina 4.1.2
Obec Tesáre 95621 074NR220195 Nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tesáre Obec Tesáre Topoľčany 7.4
obec Liptovská Kokava 03244 074ZA220059 Rekonštrukcia kultúrneho domu SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Keť 93564 074NR220093 Vybudovanie športoviska v obci Keť obec Keť Levice 7.4
Agrodružstvo Španie Pole 98023 041BB060035 Zvýšenie kvality krmovinovej základne Agrodružstvo Španie Pole Drienčany Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Horné Trhovište 92066 074TT220015 Rekonštrukcia domu smútku v obci Horné Trhovište Obec Horné Trhovište Hlohovec 7.4
Ervín Ďurka AGROMONT 95117 064NR070057 ŠPORTOVORELAXAČNÉ CENTRUM S UBYTOVANÍM NOVÝ CABAJ Cabaj Nitra 6.4.1
Obec Kocurany 97202 074TN220124 NÁKUP KOMUNÁLNEJ TECHNIKY NA ČISTENIE, ÚDRŽBU ZELENE A ZIMNÚ ÚDRŽBU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V OBCI KOCURANY obec Kocurany Prievidza 7.4
Obec Nová Vieska 94341 074NR220142 Stavebné úpravy jestvujúceho ihriska – multifunkčné ihrisko, obec Nová Vieska obec Nová Vieska Nové Zámky 7.4
Karol Csernus 99111 042BB080089 Investície do hmotného majetku - Karol Csernus SR, okres Veľký Krtíš, obec Vinica Veľký Krtíš 4.2.6B
Obec Ladice 95177 074NR220180 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Ladice Zlaté Moravce 7.4
Obec Ružiná 98552 074BB220251 Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Ružiná Obec Ružiná Lučenec 7.4
Obec Vyšné Remety 07241 074KE220054 Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy Vyšné Remety Sobrance 7.4
FAFOKAN, s.r.o. 96265 041BB060053 Investície do živočíšnej výroby Sebechleby Krupina 4.1.8
Adrián Babka 99108 061BB090177 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Adrián Babka Malá Čalomija Veľký Krtíš 6.1
Róbert Gašprík - Mäsovýroba s.r.o. 91702 042TT080054 Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie Zelenečská 83, Mikovíniho 1 Trnava Trnava 4.2.1B
Ing. Gabriela Volter 94354 061NR090127 Farma Volter Nemeckosvodínska cesta 873, Svodín, 94354 Nové Zámky 6.1
Ľuboš Kráľ 95701 061TN090121 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ľuboš Kráľ SR, okres Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 6.1
Vojtech Izsák 94137 041NR060269 Investícia na obstaranie strojového vybavenia k špeciálnej rastlinnej výrobe Svodín, Nová Vieska Nové Zámky 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 91930 041TT060136 Technológia pozberovej úpravy komodít v súvislosti so ŽV a špecializovanou RV Jaslovské Bohunice, Malženice Trnava 4.1.5
Cabin House Čičmany, s.r.o. 91101 064ZA070030 Relaxačné zariadenie s ubytovaním Čičmany Trenčín 6.4.1
Agro Lesenice s.r.o. 99107 042BB080062 Investície do hmotného majetku - Agro Lesenice, s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.2.5B
Obec Tuhár 98512 074BB220081 Obnova objektu kultúrneho domu Tuhár Kultúrny dom Tuhár Lučenec 7.4
Obec Ďurkovce 99127 074BB220055 Rekonštrukcia Obecného úradu – úspora energie a využitie OZE v obci Ďurkovce SR Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Ďurkovce Veľký Krtíš 7.4
Obec Vavrinec 09431 074PO220210 Rekonštrukcia obecnej budovy v obci Vavrinec Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľov, Vavrinec Vranov nad Topľov 7.4
Ing. Vladimíra Dunajová - SHR 96501 061BB090205 Mladý farmár SHR - Ing. Vladimíra Dunajová Hrabičov 129, okres Žarnovica Žiar nad Hronom 6.1
Obec Dolné Naštice 95701 072TN130061 Rekonštrukcia chodníkov v obci Dolné Naštice SR, VÚC (kraj) Trenčiansky, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dolné Naštice Dolné Naštice 7.2
Obec Milpoš 08271 074PO220345 Milpoš - komunálna a čistiaca technika. Milpoš Sabinov 7.4
SHR Zuzana Janegová 90606 061TN090178 Agrofarma Vrbovce Vrbovce 872, 90606 Vrbovce 6.1
Poľnohospodárske družstvo Likavka 03495 041ZA060056 Podpora investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Likavka Martinček Považská Bystrica 4.1.2
Marek Macko - SHR 99108 061BB090160 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Marek Macko - SHR Lesenice Veľký Krtíš 6.1
TOMATA s.r.o. 94603 042NR080026 Modernizácia konzervárenskej výroby TOMATA Kolárovo Komárno 4.2.4B
Obec Ďačov 08271 074PO220373 Zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov v obci Ďačov prostredníctvom ich údržby Ďačov Sabinov 7.4
Obec Tekovský Hrádok 93551 074NR220161 Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu a obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok Obec Tekovský Hrádok Levice 7.4
RAJAMEX, s. r. o. 08501 042PO080013 Zavedenie novej technológie v spoločnosti RAJAMEX Bardejov, Duklianska 17A/3579 Bardejov 4.2.1B
Obec Abrahámovce 08641 074PO220106 Viacúčelové športové ihrisko Abrahámovce Bardejov 7.4
GURMAN, s.r.o. 06401 042PO080079 Pálenica CASTLE DESTILLERY Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 4.2.6B
Obec Sása 96262 074BB220249 Malá komunálna technika a kamerový systém Obce Sása Sása Zvolen 7.4
Skokanovo, s.r.o. 05315 064KE070008 Ubytovací objekt na parc. KN-C č. 1885 Hrabušice, Hrabušická Píla Píla 465, Hrabušice Spišská Nová Ves 6.4.1
Martin Kubulák 93101 041TT060182 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Martin Kubulák Šamorín Dunajská Streda 4.1.1
Obec Beňadovo 02963 074ZA220018 Dom nádeje Beňadovo - novostavba SR, Žilinský kraj, okres Námestovo, obec Beňadovo, KN-C 180/1 Námestovo 7.4
Obec Rudno nad Hronom 96651 074BB220007 Rekonštrukcia KD a obecného úradu Rudno nad Hronom SR, VÚC Banskobystrický, okres Žarnovica, obec Rudno nad Hronom Žarnovica 7.4
Podielnícke družstvo "POVAŽIE" Považany 91626 041TN060127 Investície na podporu konkurencieschopnosti v Podielnickom družstve "Považie" Považany SR, okres Nové Mesto nad Váhom, Brunovce Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
obec Horné Lefantovce 95145 074NR220193 Nákup prídavného zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Horné Lefantovce Horné Lefantovce nitra 7.4
Ing. Gabriela Lauro Osztényi 92592 061TT090084 Podpora rastlinnej výroby obec Kajal, okres Galanta Galanta 6.1
Ing. Peter Badiar 81105 041BB060017 Modernizácia Farmy Turová Farma Turová, Budča 712, 96233 Bratislava 4.1.8
Obec Krivé 08604 074PO220375 Obecný kamerový systém Obec Krivé Bardejov 7.4
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 041TN060030 Investície do poľnohospodárskeho podniku - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.1.8
FINE WAY, s.r.o. 02201 064ZA070080 Rekreačná chata Olešná obec Olešná, okres Čadca, SR Čadca 6.4.1
TATRAKON spol. s r.o. 05801 042PO080012 Investícia do spracovateľských kapacít - TATRAKON spol. s r.o. Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad, k.ú Matejovce Poprad 4.2.4B
Attila Miklós SHR 94614 061NR090003 Založenie špeciálnej rastlinnej výroby v programe „Mladý farmár“ Zemianska Olča Komárno 6.1
Obec Terany 96268 074BB220053 Obnova domu smútku Obec Terany Krupina 7.4
Obec Smolinské 90842 074TT220002 Úprava cintorína a domu smútku v obci Smolinské Dom smútku Smolinské Senica 7.4
Obec Bodzianske Lúky 94614 074NR220015 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Bodzianske Lúky Obec Bodzianske Lúky Komárno 7.4
Volkovič Peter 99128 041BB060199 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Volkovič Peter Vinica Veľký Krtíš 4.1.1
Obec Cernina 09016 074PO220177 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Cernina Svidník 7.4
Pavel Szekeres 98002 041BB060225 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Pavel Szekeres Jesenské Rimavská Sobota 4.1.1
Jana Vonšáková 02946 061ZA090197 Podpora živočíšneho hospodárstva k.ú. Sihelné, obec Sihelné, okres Námestovo Námestovo 6.1
Marieta Peškovičová - MAPA 95843 041TN060007 Zavádzanie inovatívnych technológií Marieta Peškovičová Nedanovce Partizánske 4.1.6
Obec Mlynárovce 09016 074PO220281 Viacúčelové športové ihrisko SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, Obec Mlynárovce Svidník 7.4
Obec Ratka 98601 074BB220141 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a športovo- spoločenských priestorov v obci Ratka Ratka Lučenec 7.4
Zoltán Öllös 92901 061TT090068 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Zoltán Öllös Mad 8 Dunajská Streda 6.1
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 96252 041BB060222 Investície do sektora zemiakov – RD Cerovan Okres: Krupina, Veľký Krtíš, Obec: Hrušov, Čelovce, Kosihovce, Kleňany, Čebovce Krupina 4.1.1
AG Hradová, s.r.o. 98401 042BB080023 Rozšírenie spracovateľskej prevádzky AG Hradová, s.r.o. Rimavská Sobota Lučenec 4.2.6A
Obec Mestečko 02052 074TN220071 Multifunkčné ihrisko Mestečko Mestečko Púchov 7.4
Agrofarma-K, s. r. o. 08221 041PO060018 Komlexné riešenie rozvoja prvovýroby v Agrofarme - K, s. r. o. Medzany Prešov 4.1.8
Kubulák Martin SHR 93101 041TT060182 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Martin Kubulák obec Hviezdoslavov Dunajská Streda 4.1.1
Ing. Marián Kapráľ SHR 08005 061PO090220 Založenie poľnohospodárskeho podniku Ing. Marián Kapráľ - SHR Prešov Prešov 6.1
Obec Melek 95201 074NR220096 Rozšírenie využiteľnosti športových zariadení v obci Melek obec Melek Nitra 7.4
Obec Habura 06752 074PO220008 Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura SR, VÚC Prešovský, okres Medzilaborce, obec Habura Medzilaborce 7.4
Obec Koláre 99109 074BB220166 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Koláre Koláre Veľký Krtíš 7.4
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o. 08501 042PO080034 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Agroslužby Bardejov s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.2B
Bardejovská mliekareň s.r.o. 08501 042PO080007 Modernizácia mliekarenskej výroby Bardejov Bardejov 4.2.2B
JJ Logistic s.r.o. 08501 042PO080064 Investície do mlynskej výroby Bardejov Bardejov 4.2.3B
Obec Kalameny 03482 072ZA130035 Rečkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny Kalameny Ružomberok 7.2
Obec Zlatník 09433 074PO220003 Dom smútku v obci Zlatník obec Zlatník Vranov nad Topľou 7.4
Obec Veľká Čalomija 99109 074BB220070 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Čalomija Veľká Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Dukovce 08644 072PO130098 Dukovce, rekonštrukcia cesty pod Hájom obec Dukovce Svidník 7.2
OBEC Malé Chyndice 95154 072NR130073 Rekonštrukcia pešej lávky a výstavba parkoviska v obci Malé Chyndice OBEC Malé Chyndice Nitra 7.2
obec Hoste 92545 074TT220078 Obnova kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strešného plášťa SR, Trnavský kraj, okres Galanta, obec Hoste Galanta 7.4
B.C.INVEST a.s. 92901 042NR080058 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti B.C.INVEST, a.s. investíciami do vinárstva Chľaba Dunajská Streda 4.2.6B
Jakub Študenc 90086 064BA070015 Výstavba celoročne obývanej chaty v obci Častá častá Pezinok 6.4.1
TIS, s.r.o. 06401 041PO060128 Stavebné úpravy maštale oviec Toporec Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Okružná 08212 074PO220339 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI OKRUŽNÁ SR, Prešovský kraj, Prešov, Okružn Prešov 7.4
Obec Dolné Lovčice 91927 074TT220011 Dom smútku Dolné Lovčice, obnova SR, Trnavský kraj, okres Trnava, Obec Dolné Lovčice Trnava 7.4
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 041PO060234 Pozberová úprava sóje v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Jarovniciach SR, okres: Sabinov, obec: Jarovnice Sabinov 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Kúty 90801 041TT060117 voľné ustajnenie hovädzieho dobytka na hlbokej podstielke Kúty Senica 4.1.2
Obec Malý Lipník 06546 074PO220249 Stavba multifunkčného a detského ihriska pre obec Malý Lipník Malý Lipník Stará Ľubovňa 7.4
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 03223 064ZA070042 Investícia do rozvoja nepoľnohodpodárskych činností - AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Patince 94639 074NR220052 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Patinciach Patince Komárno 7.4
Obec Hôrky 01004 074ZA220049 Multifunkčné ihrisko v obci Hôrky Obec Hôrky Žilina 7.4
AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov 01341 042ZA080009 Mliekareň Agrofin Dolný Hričov Žilina 4.2.2B
HORTI s.r.o. 04001 042PO080025 Zvyšovanie kapacity výroby kvasenej kapusty obec BzenovSlovensko Košice okolie 4.2.4B
Obec Koškovce 06712 074PO220095 Dom smútku obce Koškovce Koškovce Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 94110 042NR080056 Investície do spracovateľských činností Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce Nové zámky 4.2.6B
Obec Stročín 08901 074PO220160 Rekonštrukcia šatní športovísk SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, Obec Stročín Svidník 7.4
Obec Lula 93535 074NR220157 Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove Obecného úradu Lula a revitalizácia okolia Obec Lula Levice 7.4
Obec Rumanová 95137 074NR220051 Adaptácia obecného domu na reštauráciu Obec Rumanová Nitra 7.4
Obec Podhoroď 07264 074KE220070 Využívanie OZE v obci Podhoroď SR, Košický kraj, okres Sobrance, obec Podhoroď Sobrance 7.4
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220019 Zníženie energetických nákladov kultúrnosprávnej budovy v obci Nižná Voľa Nižná Voľa Bardejov 7.4
COMAGRO s.r.o. 94612 042NR080006 Potravinárska prevádzka - Comagro Trávnik Komárno 4.2.5B
Obec Dolná Seč 93531 074NR220060 Modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia – Dolná Seč Dolná Seč Levice 7.4
BEES Logistic s. r. o. 08006 064PO070071 Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti – ĎURAŠ s.r.o. SR, okres: Prešov, obec: Ľubotice Prešov 6.4.2
Mária Hájasová 94501 042NR080030 H+H Kvasiareň Komárno Komárno 4.2.4B
Obec Konská 03204 074ZA220113 Relaxačno športový areál v obci Konská Konská Liptovský Mikuláš 7.4
BHSA s.r.o. 05566 064KE070014 Rekonštrukcia objektu pre šport a oddych v obci Smolník Smolník Gelnica 6.4.1
Obec Osturňa 05979 074PO220196 Výstavba priestorov pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Osturňa Obec Osturňa Kežmarok 7.4
Obec Vyšná Rybnica 07241 074KE220187 ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI VYŠNÁ RYBNICA Vyšná Rybnica Sobrance 7.4
Rákoň, s.r.o. 02801 064ZA070014 Apartmánový dom Zuberec Obec Zuberec, okres Tvrdošín, Žilinský kraj Tvrdošín 6.4.1
obec Gemerček 98031 074BB220168 Zateplenie kultúrneho domu SR, Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Gemerček Rimavská Sobota 7.4
Združenie agropodnikateľov, družstvo 94131 041NR060125 Rekonštrukcia maštale pre HD Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.1.2
Obec Čaradice 95301 074NR220196 Nákup komunálnej techniky Čaradice Čaradice Zlaté Moravce 7.4
CUSUS, s.r.o. 98401 064BB070049 Vybudovanie športovo rekreačného zariadenia v Lučenci Lučenec Lučenec 6.4.1
Obec Radvanovce 09431 074PO220347 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radvanovce Radvanovce Vranov nad Topľou 7.4
AG Hradová, s.r.o. 98401 064BB070028 Rozšírenie služieb areálu AG Hradová, Lučenec Lučenec Lučenec 6.4.1
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 91702 042TT080055 Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína Orešianská 7/A, Trnava 917 01 Trnava 4.2.6B
Obec Myslina 06601 072PO130238 Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina SR, Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Myslina Humenné 7.2
Obec Tôň 94615 074NR220058 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tôň SR, VÚC (kraj) Nitriansky, okres Komárno, obec Tôň Komárno 7.4
ITS – Intelligent Transport System, s. r. o. 82718 042TN080010 Vidiecka pekáreň Považan Považany Bratislava 4.2.3B
Obec Kobyly 08622 074PO220167 Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.4
Obec Boheľov 92901 074TT220033 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov obec Boheľov Dunajská Streda 7.4
MIROND, spol. s r.o. 06001 042PO080019 Stavebné úpravy porážkarne, Kežmarok Kežmarok Kežmarok 4.2.4B
IRH Consulting s.r.o. 94501 064NR070054 Vidiecky cestovný ruch – Zlatná na ostrove Zlatná na Ostrove Komárno 6.4.1
SEKOPOL s.r.o. 98026 041BB060048 Zvýšenie kvality krmovinovej a produktovej základne spoločnosti SEKOPOL s.r.o. Lukovištia 148 Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Vojnatina 07261 072KE130067 Výstavba chodníkov a spevnených plôch v obci Vojnatina Vojnatina Sobrance 7.2
Michaela Pačutová 06801 061PO090092 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Michaela Pačutová Čertižné Medzilaborce 6.1
Sisulienka s.r.o. 05801 064PO070011 Penzión "Sisulienka" Nová Lesná Poprad 6.4.1
Obec Vyšná Boca 03234 074ZA220138 Prídavné zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Liaharenský podnik Nitra, a.s. 94901 042NR080033 Modernizácia VKZ Vráble Nitra 4.2.7B
AGROČIRČ, a.s. 81102 041PO060039 Rekonštrukcia objektov pre chov HD Čirč Bratislava 4.1.8
Obec Vieska nad Žitavou 95152 074NR220137 Revitalizácia nevyužitého obecného pozemku na športovú a voľnočasovú činnosť Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 7.4
Obec Bobot 91325 074TN220082 Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot Obec Bobot Trenčín 7.4
MOVINO, spol. s r.o. 99001 042BB080050 Modernizácia závodu AGRO-MOVINO Veľký Krtíš II. etapa na parceliach č. 557/1, 557/2, 557/3 v katastrálnom území Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slovenská republika Veľký Krtíš 4.2.6B
Obec Ubľa 06773 074PO220222 Detské ihrisko Obec Ubľa Snina 7.4
Liaharenský podnik Nitra, a.s. 94901 041NR060028 Modernizácia fariem a liahní Nitra, Veľký Cetín, Močenok, Veľké Zálužie Nitra 4.1.8
AGROPARTNER spol. s r.o. 90636 064BA070011 Rekonštrukcia agroturistického zariadenia II. etapa. Plavecké Podhradie Malacky 6.4.1
SHR Kristína Smolková Farma Opačitá 97228 061TN090061 Chov dojníc, dobytka a hydiny na farme Opačitá SR, okres Prievidza, obec Valaská Belá Prievidza 6.1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo DOMOVINA Dulovce 94656 041NR060236 Modernizácia strojového parku pre vinohradníctvo Dulovce Komárno 4.1.1
Obec Ulič 06767 074PO220302 Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Ulič Ulič KNC p.č. 57/4, 57/4, 63/5 Snina 7.4
Ján Cibulka - CIBI 94623 042NR080010 Spracovanie zemiakových snackov - CIBI Marcelová Komárno 4.2.3B
KLAS, s.r.o. 98401 042BB080061 VÝROBA OSÍV Kalinovo Lučenec 4.2.7B
Obec Rykynčice 96255 074BB220220 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice Rykynčice Krupina 7.4
Obec Štefurov 09042 074PO220204 Kultúrny dom - rekonštrukcia Obec Štefurov, okres Svidník, Prešovský kraj, SR Svidník 7.4
Jozef Mackaľ 06901 041PO060123 Investície do ekologickej živočíšnej výroby Mackaľ Jozef Dúbrava Snina 4.1.2
Obec Demänovská Dolina 03101 074ZA220119 PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA KOMUNÁLNU TECHNIKU Obec Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš 7.4
Čarný 07616 041KE060208 Obstaranie strojov špecializovanej rastlinnej výroby – Vladimír Čarný, SHR Stanča Trebišov 4.1.1
Obec Neverice 95172 074NR220166 Obecný kamerový systém – Neverice Obec Neverice Zlaté Moravce 7.4
Obec Skýcov 95185 074NR220189 Nákup komunálnej techniky obec Skýcov obec Skýcov Skýcov 7.4
Obec Práznovce 95501 074NR220182 NÁKUP TECHNIKY PRE OBEC PRÁZNOVCE obec Práznovce Topoľčany 7.4
obec Cakov 98042 074BB220270 Vybudovanie kamerového systému Cakov SR, Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Cakov Rimavská Sobota 7.4
Obec Bodiná 01815 074TN220060 Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
LUNYS, s.r.o. 05951 042PO080040 Podpora pre investície na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov spoločnosti Lunys, s.r.o. Poprad Poprad 4.2.7B
Obec Bzenica 96601 074BB220065 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Bzenica Bzenica Žiar nad Hronom 7.4
Construct Solutions s r.o. 94901 042NR080112 Technologické a produktové inovácie - cesta tvorby vyššej pridanej hodnoty v poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach Čakajovce 436 Nitra 4.2.7B
Jakub Wiczmándy 07215 061KE090027 Jakub Wiczmándy SHR Budkovce 24, 072 15 Budkovce, Slovenská republika Michalovce 6.1
Obec Peder 04405 074KE220122 Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra Peder Košice - okolie 7.4
Obec Bílkove Humence 90877 074TT220095 Obnova objektu kultúrneho domu v obci Bílkove Humence Kultúry dom, Bílkove Humence Senica 7.4
Obec Nižný Tvarožec 08602 074PO220353 Obecný kamerový systém Obec Nižný Tvarožec Bardejov 7.4
SS-GROUPE, s.r.o. 98531 064BB070111 Florián ml. SR, okres Lučenec, obec Pleš Lučenec 6.4.1
AGROSIDE s.r.o. 04001 041ZA060045 Výstavba ustaňovacích kapacít pre hospodárske zvieratá SR, okres Tvrdošín, Liesek, Brezovica Košice 4.1.2
Obec Kráľova Lehota 03233 074ZA220083 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39 obec Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Tekolďany 92062 074TT220089 Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Tekolďany Obec Tekolďany Hlohovec 7.4
AgroContract mliečna farma, a.s. 94134 064NR070056 Rekonštrukcia poľnohospodárskeho objektu a výstavba objektov pre agroturistiku a hipoterapiu Jasová Nové Zámky 6.4.2
Obec Kapišová 09002 074PO220165 Viacúčelové športové ihrisko SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Kapišová Svidník 7.4
Obec Lúč na Ostrove 93003 074TT220016 Rekonštrukcia domov smútku v obci Lúč na Ostrove Veľká Lúč, Malá Lúč Dunajská Streda 7.4
AGROSIDE s.r.o. 04010 041ZA060165 Pestovanie a skladovanie zeleniny SR, okres Tvrdošín, Liesek, Košice 4.1.1
Obec Veľký Čepčín 03845 074ZA220047 Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín Obec Veľký Čepčín Turčianske Teplice 7.4
AGISS, s.r.o. 08901 041PO060020 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AGISS, s.r.o. Stročín . okres Svidnk Svidník 4.1.8
Obec Bacúrov 96261 074BB220068 Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov Bacúrov Zvolen 7.4
Obec Veľké Slemence 07677 072KE130040 Oddychový park Veľké Slemence Veľké Slemence Michalovce 7.2
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. 08901 041PO060023 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Stročín . okres Svidnk Svidník 4.1.8
Obec Šútovo 03854 Č.074ZA220017 Rekonštrukcia domu smútku Šútovo obec Šútovo Martin 7.4
Obec Brestov 08205 074PO220328 KOLESOVÝ NAKLADAČ S PRÍSLUŠENSTVOM PRE OBEC BRESTOV Obec Brestov Prešov 7.4
Irena Keľová 98051 061BB090002 Založenie poľnohospodárskeho podniku – Irena Keľová Malé Teriakovce Rimavská Sobota 6.1
KUPEX spol. s r.o. 91942 042TT080048 Obstaranie technického vybavenia na spracovanie mäsových výrobkov Voderady Trnava 4.2.1B
PORS, s.r.o. 97247 041TN060004 Samochodný postrekovač s variabilnou aplikáciou anorganických hnojív SR, okres: Prievidza, obec: Oslany, Čereňany, Bystričany, Chalmová Prievidza 4.1.6
Róbert Nagy 94501 061NR090117 Včelárstvo mladého farmára okres Komárno Komárno 6.1
Obec Šandal 09101 074PO220096 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal Obec Šandal, okres Stropkov, Prešovský kraj, SR Stropkov 7.4
Obec Vagrinec 09003 074PO220301 Rekonštrukcia kultúrneho domu Vagrinec Obec Vagrinec Svidník 7.4
Obec Porúbka 07261 074KE220250 Kúpa komunálnej techniky a príslušenstva na čistenie a údržbu v obci Porúbka Obec Porúbka Sobrance 7.4
Obec Ľubá 94353 074NR220129 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Ľubá k.ú. obce Ľubá Nové Zámky 7.4
PO, družstvo 04951 041BB060107 Nákup strojov do živočíšnej výroby Brzotín Rožňava 4.1.2
Obec Rohov 90604 074TT220081 Rekonštrukcia kultúrneho domu Rohov Senica 7.4
Obec Oľka 06704 074PO220047 Rekonštrukcia budovy centra obecných služieb SR, Prešovský kraj, okres Medzilaborce, obec Oľka Medzilaborce 7.4
Obec Kobyly 08622 074PO220335 Obecný kamerový systém Obec Kobyly Bardejov 7.4
Tatry Real Estate s. r. o. 83101 064PO070048 Penzión Lavína – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Nový Smokovec 3, Vysoké Tatry Bratislava 6.4.1
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080007 Výroba syrových výrobkov Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.2B
CONTAX EKO, s.r.o. 07501 042KE080037 Výrobňa kŕmnych zmesí Nový Ruskov Trebišov 4.2.7B
Obec Bijacovce 05306 075OP140002 Udržiavacie práce a obnova budovy pre vedu, kultúru a osvetu - múzeum izby tradícii SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce Levoča 7.5
Ing. Ivana Vallová - AgroVa 94142 061NR090043 Zefektívnenie chovu hydiny Veľké Lovce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj Nové Zámky 6.1
Jozef Dický 06781 041PO060243 Pozberová úprava a finalizácia plodín špeciálnej rastlinnej výroby Jozef Dický Belá nad Cirochou Snina 4.1.5
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 05363 042KE080018 Rekonštrukcia a modernizácia výroby rastlinného oleja Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 4.2.5B
Ing. Martina Šášiková - VICTORIA 94901 041NR060146 Výstavba objektu sušiarne liečivých rastlín Čab Nitra 4.1.5
RISO - R, s.r.o. 97901 042BB080013 Modernizácia a rekonštrukcia výrobných priestorov a výroby v spoločnosti RISO - R, s.r.o. Rimavská Sobota Rimavská Sobota 4.2.4B
Obec Roškovce 06702 074PO220118 Výstavba kultúrno – športového areálu v obci Roškovce Roškovce Medzilaborce 7.4
Ing. Natalia Petrusová 96261 061BB090147 Mladý farmár Zaježová Zvolen 6.1
Marta Kozárová 95107 041NR060034 Investície do špecializovanej rastlinnej výroby Marta Kozárová Malý Cetín Nitra 4.1.8
Lilla Púchovská - LILLA 94638 064NR070019 Penzión LEA - Prestavba a prístavba Patince Komárno 6.4.1
Obec Braväcovo 97664 074BB220276 Obstaranie prídavných zariadení k traktoru v obci Braväcovo Braväcovo Brezno 7.4
Zoltán Szőcs 92584 041NR060015 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Zoltán Szőcs Vlčany Šaľa 4.1.6
SCM, s.r.o. 84105 064KE070010 Rozšírenie doplnkovo-relaxačných služieb spoločnosti SCM, s.r.o. Hnilčík, okres Spišská Nová Ves Bratislava 6.4.1
Ing. Jozef Guľaš 06503 064PO070022 PENZIÓN ŠTEFAN Plaveč Stará Ľubovňa 6.4.1
KK architekti s.r.o. 81103 064ZA070027 REKREAČNÝ AREÁL NIŽNÁ BOCA Nižná Boca Bratislava 6.4.1
Obec Horný Badín 96251 074BB220124 Rekonštrukcia KD v obci Horný Badín Horný Badín Krupina 7.4
ZELSTAR s.r.o. 94122 041NR060022 Modernizácia pestovania vo fóliovníku rodinnej firmy ZELSTAR s.r.o. Zemné Okres Nové Zámky 4.1.8
Wineresidence s.r.o. 94366 064NR070053 Penzión Wineresidence Chľaba Nové Zámky 6.4.1
SALATÍN, s.r.o. 03215 064ZA070065 Rekonštruikcia rekreačných budov s vybudovaním wellness zariadenia Partizánska Ľupča Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Dubové 96261 074BB220004 Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové Dubové Zvolen 7.4
Obec Kľače 01319 074ZA220061 Vybudovanie detského ihriska Kľače Kľače Žilina 7.4
SLOVTRAVEL, s.r.o. 96501 064BB070030 Konferenčné a kongresové centrum – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Štiavnické Bane, okr. Banská Štiavnica Žiar nad Hronom 6.4.1
LVIS-AB, s.r.o. 97409 064ZA070090 Rekreačný areál Medvedia dolina Čremošné Banská Bytsrica 6.4.1
Obec Záhor 07253 074KE220244 „Nákup komunálnej techniky s príslušenstvom na údržbu priestorov obce Záhor“ Obec Záhor Sobrance 7.4
PD NIVA, s.r.o. 96261 041BB060015 Investície do modernizácie živočíšnej výroby spoločnosti PD NIVA, s.r.o. Dobrá Niva Zvolen 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 93004 041TT060059 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, Obec Baka Dunajská Streda 4.1.8
Farma Brezany, s.r.o. 82109 064ZA070046 Výroba agropeliet a využitie tepelnej energie pri ich výrobe na vyhrievanie fóliovníkov Brezany Bratislava 6.4.2
FRUCTOP, s.r.o. 95634 041TN060027 Výstavba ovocných sadov jabloní FRUCTOP, s.r.o Ostratice Partizánske 4.1.8
Ametyst - agro, s.r.o. 94201 042NR080055 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na pekárenskú výrobu Šurany Nové Zámky 4.2.3B
Camastra s.r.o. 06401 064PO07005 LACOV DOM - penzión Levoča, Obec Klčov Stará Ľubovňa 6.4.1
FLORIL, s.r.o. 90045 042BA080006 Rozšírenie kapacity cukrárenskej výroby – FLORIL, s.r.o. Malinovo Senec 4.2.3A
Obec Dvorany nad Nitrou 95611 074NR220179 Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo pomocou prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Dvorany nad Nitrou Topoľčany 7.4
Jozef Nosáľ 96212 041BB060251 Obstaranie teleskopického manipulátora v rámci rastlinnej výroby-Jozef Nosáľ Námestie mieru 1394/9 Detva 4.1.1
Obec Hlivištia 07301 074KE220236 Záhradná technika a príslušenstvo na údržbu a čistenie zelene a miestnych komunikácií pre obec Hlivištia Obec Hlivištia Sobrance 7.4
Obec Hoste 92545 074TT220008 Dom smútku - obec Hoste rekonštrukcia a modernizácia obec Hoste Galanta 7.4
Obec Bodovce 08266 074PO220327 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodovce Bodovce Sabinov 7.4
Obec Husák 07251 074KE220221 Komunálna technika a príslušenstvo na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v obci Husák Obec Husák Sobrance 7.4
Andrej Rajníc 97601 064BB070107 Agroturisticke zariadenie – Vrchársky dvor SR, okres: Brezno, obec: Drábsko Brezno 6.4.1
Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov 98034 064BB070085 Obstaranie kamiónov SR Rimavská Sobota 6.4.2
Ing. Milan Varga 08256 041PO060184 Výstavba objektu pre živočíšnu výrobu a nákup poľnohospodárskej techniky Červenica pri Sabinove Sabinov 4.1.2
Obec Dúbrava 06773 074PO220117 Modernizácia a zvýšenie technických parametrov kultúrneho domu v obci Dúbrava Obec Dúbrava Snina 7.4
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 95201 041NR060058 Zavádzanie inovatívnych technológií pre zlepšenie kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy SR, obec Vráble, okres: Nitra Nitra 4.1.6
Ing. arch. Radoslav Repka 06401 064PO070025 CHATA VANESS - Rekreačný objekt pre vidiecky cestovný ruch Veľká Lesná Stará Ľubovňa 6.4.1
FORAGRO s.r.o. 94501 064NR070006 Výstavba agroturistického ubytovacieho zariadenia a revitalizácia materiálovej jamy za účelom vytvorenia rekreačného jazera SR, okres Komárno, obec Kameničná Komárno 6.4.1
Hana Bulíková 07101 061KE090033 Založenie podniku Hana Bulíková Vrbovec, Michalovce Michalovce 6.1
DIVUS BUILDING, s.r.o. 91701 064BB070039 Výstavba rekreačného zariadenia pre podporu vidieckeho cestovného ruchu SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Trnava 6.4.1
Obec Dolné Naštice 95701 072TN130061 Rekonštrukcia chodníkov v obci Dolné Naštice SR, VÚC (kraj) Trenčiansky, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 7.2
Jastraba agro s.r.o. 96604 041BB060054 MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU JASTRABA AGRO Lovča, Nevoľné Žiar nad Hronom 4.1.8
AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. 99001 041BB060223 Investície do rastlinnej výroby – AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Horné Strháre Veľký Krtíš 4.1.1
CONTAX, s.r.o. 07501 042KE080045 Výroba pečiva a pekárenských výrobkov SR, okres Trebišov, obec Vojčice Trebišov 4.2.3B
Marcel Polomčák, Čierny orol 05971 064PO070006 Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol Ľubica Kežmarok 6.4.1
Podnik živočíšnej výroby a.s. 95852 041NR060078 Rekonštrukcia fariem PŽV Práznovce, Veľké Ripňany, Žabokreky nad Nitrou Partizánske 4.1.8
Obec Bacúch 97664 074BB220041 Stavebné úpravy na dome smútku - Bacúch Bacúch Bacúch 7.4
Obec Oravský Biely Potok 02742 075ZA140001 Náučný chodník s expozíciou kamenárskeho umenia SR, Žilinský kraj, Tvrdošín, Obec Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.5
Obec Černochov 07632 074KE220219 Zateplenie a obnova obvodového plášťa a vybudovanie ústredného kúrenia budovy kultúrneho domu SR, Košický kraj, okres Trebišov, Obec Černochov Trebišov 7.4
Simea Piešťany, s.r.o. 92101 042TT080011 Investície súvisiace s výrobou piva SR, okres Piešťany, obec Piešťany Piešťany 4.2.6A
MYO, s.r.o. 91701 064BB070113 Ubytovacie zariadenie a doplnkové služby - rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na Donovaloch SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Trnava 6.4.1
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevázdková, a.s. 05801 0640PO070080 Vybudovanie a vybavenie zariadenia pre lesnú pedagogiku SR, okres: Poprad, obec: Mlynica Spišská Nová Ves 6.4.2
Obec Bardoňovo 94149 074NR220199 Digitálny bezpečnostný kamerový systém so záznamom - Bardoňovo obec Bardoňovo Nové Zámky 7.4
obec Šávoľ 98541 074BB220221 Šávoľ – Viacúčelové ihrisko Šávoľ Lučenec 7.4
Obec Kuraľany 93564 074NR220138 Stavebné práce na kultúrnom dome Kuraľany Kuraľany Levice 7.4
Obec Petrikovce 07206 072KE130059 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrikovce Obec Petrikovce Michalovce 7.2
ADL GROUP, s.r.o. 83106 064BB070089 Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Bratislava 6.4.1
Obec Šindliar 08236 074PO220092 Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy Šindliar Šindliar Prešov 7.4
Obec Šiba 08622 074PO220258 Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šiba Obec Šiba Bardejov 7.4
Ing. Miroslav Štefančík - DM INVEST 04011 064PO070026 Vidiecky cestovný ruch na Domaši SR, okres: Vranou nad Topľou, obec – Holčíkovce Košice 6.4.1
Obec Stuľany 08643 074PO220056 Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
obec Kristy 07255 072KE130015 KRISTY - REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKOV SR, Košický kraj, okres: Sobrance, obec: Kristy Sobrance 7.2
Obec Bartošovce 08642 Č. 072PO130094 Výstavba chodníkov v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.2
PPS Bobrovec, s.r.o. 03221 041ZA060160 Nákup poľnohospodárskych strojov do špeciálnej rastlinnej výroby okres Liptovský Mikuláš, obec Jalovec Liptovský Mikuláš 4.1.1
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 041TN060026 Zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre Biely potok, a.s. Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie (51/2; 51/3; 414/3; 414/7; 414/8; 414/9; 414/12; 414/4; KN „E“ 164; 490/8; 493/1; 494; 495/1; 496; 497/1; 507/18); Obec a k.ú. Pružina; Obec a k.ú. Slopná; Obec a k.ú. Horný Lie Bratislava I 4.1.8
Obec Šiba 08622 072PO130194 Obnova a modernizácia obce Šiba, SO-01 Úprava verejného priestranstva Obec Šiba Bardejov 7.2
Oľga Plaštiaková Oli Mix 82105 064ZA070094 Realizácia služieb k nízkokapacitnému ubytovaniu SR, okres Námestovo, obec Novoť Bratislava 6.4.1
Obec Koprivnica 08643 074PO220149 Výstavba multifunkčného a workoutového ihriska pre obec Koprivnica. Koprivnica Bardejov 7.4
Ján Kubus 05801 061PO090088 Farma na chov moriek a brojlerových kurčiat - AKROM FARM Veľký Slavkov 290, 059 91, okres Poprad Poprad 6.1
Obec Žikava 95192 074NR220126 Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum v obci Žikava Obec Žikava Zlaté Moravce 7.4
Obec Oľšavka 09022 074PO220291 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitnú/spolkovú činnosť v obci Oľšavka Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Oľšavka, katastrálne územie Oľšavka, parcelné číslo 216 Stropkov 7.4
Obec Koválov 90603 074TT220101 Zvýšenie bezpečnosti v obci Koválov pomocou kamerového systému Obec Koválov Senica 7.4
Obec Janík 04405 074KE220014 Rekonštrukcia domu smútku v obci Janík SR, VÚC Košický, okres Košice - okolie, obec Janík Košice - okolie 7.4
Jozef Pastorek 94701 041NR060140 Výstavba skladovej haly a mostovej váhy Nová Trstená Komárno 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 92901 041TT060057 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Kútniky Okoč Dunajská Streda 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie 91641 042TN080026 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 4.2.7B
Obec Liptovský Trnovec 03101 074ZA220141 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Borcová 03844 074ZA220084 Výstavba multifunkčného ihriska 33 x 18 m v obci Borcová Obec Borcová Turčianske Teplice 7.4
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 93001 042TT080039 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Veľké Blahovo Dunajská Streda 4.2.7B
Darina Jurkyová 02951 061ZA090228 FARMA JURKYOVÁ Vasiľov Námestovo 6.1
AGRO SAP, s.r.o. 98401 042NR080084 Modernizácia technológie mlynu a vybudovanie technológie spracovania prepravy obilnín Šahy Lučenec 4.2.3B
Bc. Lucia Grichová 08501 061PO090123 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Bc. Lucia Grichová SR, okres Stará Ľubovňa, Kolačkov Bardejov 6.1
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne. 05322 041KE060183 Technologická linka na pestovanie a pozberovú úpravu konzumných zemiakov SR, okres: Spišská Nová Ves, obec: Odorín, Danišovce, Lieskovany, Poráč, Rudňany, Jamník, Chrasť nad Hornádom, Harichovce, Olcnava, Markušovce, Spišská Nová Ves SR, okres: Gelnica, obec: Švedlár, Závadka SR, okres: Levoča, obec: Domaňovce Spišská Nová Ves 4.1.1
Obec Palota 06801 072PO130140 Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota Obec Palota Medzilaborce 7.2
Obec Palota 06801 072PO130139 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytnych parkovísk v obci Palota Obec Palota Medzilaborce 7.2
Obec Barca 98251 074BB220096 Rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného času Barca SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, Obec Barca Rimavská Sobota 7.4
Banskobystrický pivovar, a.s. 97405 042BB080071 Rekonštrukcia hlavnej výroby piva v tradičnom Slovenskom pivovare – Banskobystrický pivovar, a.s Banská Bystrica Banská Bystrica 4.2.6B
Obec Bánovce nad Ondavou 07204 075KE140001 Prístavba sociálneho zariadenia k literárnemu Múzeu Pavla Horova SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Bánovce nad Ondavou Michalovce 7.5
PIENINY RESORT, s.r.o. 06401 064PO070037 Penzión Smerdžonka – podpora vidieckeho cestovného ruchu v Pieninách Červený Kláštor Stará Ľubovňa 6.4.1
Amonra s.r.o. 90201 064BA070001 Vila Amonra SR, okres: Pezinok, obec: Limbach Pezinok 6.4.1
Jarmila Szabóová 94656 061NR090296 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti - výsadba ovocného sadu SR , Svätý Peter okres Komárno Komárno 6.1
PD Košeca, a.s. 01864 042TN080064 Integrovaná mäsovýroba v PD Košeca, a.s. SR, Ilava, Košecké Podhradie Ilava 4.2.1B
Chateau GRAND BARI s.r.o. 04001 064KE070005 Vytvorenie konferenčných priestorov SR, okres Trebišov, Obec Bara Košice 6.4.1
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 94141 041NR060040 Výstavba silážnych žľabov s prístreškom a nákup strojov na zlepšenie výrobných procesov Bešeňov Nové Zámky 4.1.8
Obec Dubová 09011 074PO220198 Výstavba športového areálu Dubová Obec Dubová Svidník 7.4
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 074KE220011 Rekonštrukcia domu smútku SR, VÚC Košický, okres Trebišov, obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
Obec Zemianske Sady 92554 074TT220105 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zemianske Sady Zemianske Sady Galanta 7.4
Obec Horný Kalník 03802 074ZA220077 Kultúrny dom - kultúrno-spoločenské centrum, obnova objektu v obci Horný Kalník Horný Kalník Martin 7.4
Chateau GRAND BARI s.r.o. 04001 042KE080038 Vybudovanie výrobného objektu SR, okres Trebišov, obec Bara Košice 4.2.6B
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 05954 041PO060094 Maštaľ pre hovädzí dobytok - prístavba Liptovská Teplička Poprad 4.1.2
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 03204 041ZA060007 Investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš 4.1.8
Obec Jur nad Hronom 93557 074NR220140 Výstavba viacúčelového ihriska so zázemím v obci Jur nad Hronom obec Jur nad Hronom Levice 7.4
Obec Poloma 08273 074PO220085 Poloma - DOM SMÚTKU Obec Poloma Sabinov 7.4
Obec Mankovce 95191 074NR220077 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce obec Mankovce Zlaté Moravce 7.4
Obec Veľaty 07615 072KE130009 Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Veľaty Trebišov 7.2
Ladislav Kuľka 08601 041PO060137 Modernizácia živočíšnej výroby na farme Gaboltov Gaboltov Bardejov 4.1.2
Obec Pokryváč 02601 072ZA130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pokryváč Obec Pokryváč Dolný Kubín 7.2
Obec Veľké Chyndice 95154 074NR220123 VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obec Veľké Chyndice Nitra 7.4
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o. 08501 041PO060047 Modernizácia živočíšnej výroby Kurima Bardejov 4.1.2
Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov 08622 041PO060104 Investície do živočíšnej výroby Richvald Bardejov 4.1.2
Obec Slivník 07612 074KE220087 Rekonštrukcia obecnej budovy SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Slivník Trebišov 7.4
Obec Vlachy 03213 074ZA220134 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy Vlachy Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Veľké Kosihy 94621 074NR220034 Dom smútku Veľké Kosihy - Modernizácia Veľké Kosihy Komárno 7.4
Obec Beňadiková 03204 074ZA220147 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková Beňadiková Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Záhradné 08216 074PO220254 Stavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Záhradné Obec Záhradné Prešov 7.4
Danka Vargová 98601 042BB080044 Cukrárska výroba a cukráreň Ratka Ratka Lučenec 4.2.3A
Miroslav Ilčík 98401 041BB060150 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby - Miroslav Ilčík Lučenec - Opatová Lučenec 4.1.2
Obec Klčov 05302 074PO220083 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Klčov Klčov 7.4
Obec Dravce 05314 072PO130208 Miestna komunikácia Dravce obec Dravce Levoča 7.2
Obec Tarnov 08601 074PO220296 Rekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice vrátane príslušnej infraštruktúry – Obec Tarnov SR,Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Tarnov Bardejov 7.4
Obec Rokytov 08601 074PO220286 REKONŠTRUKCIA A INVESTÍCIE SPOJENÉ PRE VYTVORENIE PODMIENOK PRE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU PRE MIESTNU KOMUNITU – OBECNÁ BUDOVA ROKYTOV SR, Prešovsky kraj, okres: Bardejov, obec: Rokytov Bardejov 7.4
Obec Dolná Breznica 02061 Č.074TN220088 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL, DOLNÁ BREZNICA Dolná Breznica Púchov 7.4
Obec Ličartovce 08203 074PO220314 MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÍSK A DETSKÝCH IHRÍSK V OBCI LIČARTOVCE Ličartovce Prešov 7.4
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 041NR060227 Investície do poľnohospodárskych podnikov - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, okres Nitra, obec Vinodol Nitra 4.1.1
Obec Krajná Poľana 09005 074PO220284 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KRAJNÁ POĽANA Obec Krajná Poľana Svidník 7.4
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 08301 042PO080033 Inovácia výrobného procesu Pekáreň pod Baštou Námestie slobody 76, 083 01 Sabinov Sabinov 4.2.3A
Obec Kamenné Kosihy 99127 072BB130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií s parkoviskom v obci Kamenné Kosihy Kamenné Kosihy Veľký Krtíš 7.2
Obec Chmeľovec 08212 074PO220350 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Chmeľovec Chmeľovec Prešov 7.4
obec Šávoľ 98541 074BB220221 Šávoľ – Viacúčelové ihrisko Šávoľ 471/1 Lučenec 7.4
STAVINVESTA s.r.o. 91101 064TN070004 REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU M.R.Štefánika 610/1,Trenčianske Teplice Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, k.ú. Trenčianske Teplice Trenčín 6.4.1
Podielnické družstvo Gočaltovo 04932 041KE060047 Modernizácia techniky na zber objemových krmív Kunova Teplica Rožňava 4.1.2
Stanislav Pristáč 06401 061PO090031 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Bc. Stanislav Pristáč SR, okres Stará Ľubovňa, Kolačkov Stará Ľubovňa 6.1
Obec Vaniškovce 08641 074PO220043 Investície do využívania OZE-rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Vaniškovce SR, Prešovský kraj, okres: Bardejov, Obec Vaniškovce Bardejov 7.4
Obec Brusnica 09031 074PO220360 Kamerový systém v obci Brusnica Brusnica Stropkov 7.4
Obec Ňagov 06801 072PO130047 Skvalitnenie životných podmienok v obci Ňagov Ňagov Medzilaborce 7.2
Bartolomej Smetana 08271 041PO060065 Nákup poľnohospodárskej techniky Krivany Sabinov 4.1.2
Obec Topoľnica 92592 074TT220068 Rekonštrukcia Kultúrneho domu Topoľnica Topoľnica, parcela 20/3, k. ú. Topoľnica Galanta 7.4
Obec Vlkovce 05971 074PO220129 Rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu - obec Vlkovce obec Vlkovce Kežmarok 7.4
Obec Modrovka 91635 074TN220128 Obecný kamerový systém – Modrovka Obec Modrovka Nové Mesto nad Váhom 7.4
Martin Blšťák 92401 064TT070035 Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch Veľké Úľany, parc. č- 1110/4, 17, 28, 29 a 30, okr. Galanta Galanta 6.4.1
Obec Veľká Dolina 95115 074NR220045 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľká Dolina obec Veľká Dolina Nitra 7.4
Peter Bohos 94634 042NR080077 Vinárstvo BOHOS Bátorové Kosihy Komárno 4.2.6B
Obec Čerhov 07681 074KE220047 Rekonštrukcia domu smútku SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čerhov Trebišov 7.4
Obec Súdovce 96271 072BB130094 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Súdovce obec Súdovce Krupina 7.2
obec Liptovská Kokava 03244 074ZA220022 Stavebné úpravy kultúrneho domu - výmena okien a zateplenie SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 7.4
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 08612 041PO060254 Modernizácia strojno-technologickej linky v špeciálnej RV SR, okres Bardejov: obec: Dubinné, Poliakovce, Brezová Hrabovec, Komárov, Bardejov, Šašová, Kurima Bardejov 4.1.1
Obec Dvorníky-Včeláre 04402 072KE130106 Výstavba miestnej komunikácie v obci Dvorníky - Včeláre Dvorníky-Včeláre Košice-okolie 7.2
Obec Veľaty 07615 072KE130007 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Veľaty, ul. Obchodná SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Veľaty Trebišov 7.2
Obec Lesné 07101 074KE220057 Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Lesné SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Lesné Michalovce 7.4
Obec Rovné 09016 074PO220255 Multifunkčné ihrisko Rovné Obec Rovné Svidník 7.4
Obec Janov 08242 072PO130104 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Janov Obec Janov Prešov 7.2
Obec Polianka 90701 074TN220100 Polianka športový areál Polianka Myjava 7.4
Obec Lechnica 05906 072PO130029 Most v obci Lechnica SR, Prešovský kraj, okres: Kežmarok, obec: Lechnica Kežmarok 7.2
Mária Molnárová 98034 041BB060045 Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Tachty Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Jarabá 97701 074BB220154 Jarabá - Viacúčelové ihrisko Jarabá Brezno 7.4
GAZDOVSTVO s.r.o. 91305 064TT070055 GAZDOVSTVO - laserový stroj na delenie materiálu Senica Trenčín 6.4.2
László Méry 93034 041TT060143 Sklad objemových krmív pre hospodárske zvieratá Holice Dunajská Streda 4.1.5
Roľnícke družstvo Bzovík 96241 041BB060050 Výstavba modernej mliečnej farmy na Bzovíku Jalšovík Krupina 4.1.8
Obec Zubák 02064 074TN220108 Zubák – modernizácia kultúrneho domu Zubák Púchov 7.4
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
Obec Brodzany 95842 072TN130007 Chodník pri ceste II/593-Brodzany Trenčianský kraj, okres Partizánske, obec Brodzany Partizánske 7.2
Obec Priepasné 90615 074TN220126 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné SR, Trenčiansky kraj, okres: Myjava , obec: Priepasné Myjava 7.4
Obec Michalok 09423 074PO220244 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Michalok Michalok Vranov nad Topľou 7.4
Obec Fačkov 01315 072ZA130027 Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov SR, Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Fačkov Žilina 7.2
Obec Mudroňovo 94632 074NR220063 Obecný úrad Mudroňovo - zníženie energetickej náročnosti budovy Mudroňovo Komárno 7.4
Obec Dolinka 99128 072BB130154 Revitalizácia verejného priestranstva - obec Dolinka SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Dolinka Veľký Krtíš 7.2
Obec Večelkov 98034 074BB220214 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Obec Večelkov 98034 074BB220059 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Denisa Štepánová 07675 061KE090222 Modernizácia farmy pre chov a výkŕm hovädzieho dobytka Veľké Trakany Michalovce 6.1
Obec Čab 95124 074NR220054 Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE materská škola Nitra 7.4
VINAPO, s.r.o. 90901 064PO070069 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - VINAPO, s.r.o. Donovaly Skalica 6.4.1
Ing. Peter Kudláč – APIMED 91965 042TT080041 Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie výroby medoviny spoločnosti APIMED Dolná Krupá Dolná Krupá Trnava 4.2.7B
AGROLUK, s.r.o. 06783 041PO060261 Nové výrobné postupy v RV AGROLUK kraj PO, okres Humenné, Kamenica nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Modra nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou Humenné 4.1.1
Obec Vyšná Kamenica 04445 074KE220066 Zateplenie komunitného centra v obci Vyšná Kamenica SR, VÚC (kraj) Košický, okres Košice - okolie, obec Vyšná Kamenica Košice - okolie 7.4
obec Žemliare 93557 072NR130042 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Žemliare Žemliare Levice 7.2
Majster mäsiar, s.r.o. 92001 042TT080080 Zvýšenie produkcie pomocou inovatívnych technológií Hlohovec Hlohovec 4.2.1B
Obec Bodiná 01815 074TN220060 Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
SLOVBERRY, s. r. o. 90042 041BA060042 Výsadba sadov drobného ovocia Nová Lipnica Bratislava 4.1.1
Miroslav Vavrek ml. 09101 061PO090254 Založenie ekologickej farmy HD a kôz-SHR Miroslav Vavrek ml Potoky Stropkov 6.1
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici 05373 041PO060110 Rekonštrukcia kravína a modernizácia technického vybavenia podniku Olšavica Brutovce Levoča 4.1.2
Delta Vesper, s.r.o. 93401 064BB070056 Rekreačná dvojchata a doplnkové služby na Donovaloch Donovaly Levice 6.4.1
Obec Nýrovce 93567 075NR140006 Vybudovanie drobného obslužného zariadenia pre turistov v Nýrovciach Nýrovce Levice 7.5
Obec Hradište pod Vrátnom 90612 074TT220003 Rekonštrukcia domu smútku v obci Hradište pod Vrátnom obec Hradište pod Vrátnom Senica 7.4
Obec Tašuľa 07252 072KE130030 Výstavba chodníkov v obci Tašuľa SR, Košický, okres: Sobrance, obec: Tašuľa Sobrance 7.2
VVMP s.r.o. 85110 064KE070037 Diverzifikácia podnikateľskej činnosti spoločnosti VVMP s.r.o. Hnilčík, okres Spišská Nová Ves Bratislava 6.4.1
Ing. Miroslava Kováčová - SHR 95195 061NR090010 Miroslava Kováčová - SHR Obyce 253 Zlaté Moravce 6.1
AGROREGIÓN a.s. 01501 042ZA080030 Investícia do spracovateľských kapacít - AGROREGIÓN a.s. Rajec - Šuja Žilina 4.2.7B
Obec Jablonov nad Turňou 04943 074KE220036 Oprava a údržba Domu smútku v obci Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou č. 339 Rožňava 7.4
Obec Kladzany 09421 074PO220127 Výstavba multifunkčného ihriska pre obec Kladzany Obec Kladzany Vranov nad Topľou 7.4
Obec Sazdice 93585 074NR220192 Technika na údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií Sazdice Levice 7.4
Obec Rakovo 03842 074ZA220013 Dom smútku s prístreškom - rekonštrukcia - stavebné úpravy Rakovo Martin 7.4
Obec Vyšný Kazimír 09409 074PO220218 Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír Obec Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 7.4
HEX SK s. r. o. 82103 042NR080098 NOVOSTAVBA HÁL PRE VINÁRSKU VÝROBU Nové Zámky Bratislava 4.2.6B
Obec Prituľany 09408 074PO220031 Novostavba domu smútku Obec Prituľany Humenné 7.4
EKO ZOFYX, spol. s r.o. Oľka 06704 041PO060158 Modernizácia výroby krmovín EKO ZOFYX SR, okres: Medzilaborce , obec: Nižná Oľka Medzilaborce 4.1.2
Obec Hontianska Vrbica 93555 074NR220067 Novostavba športového areálu Hontianska Vrbica Hontianska Vrbica Levice 7.4
obec Malé Vozokany 95182 074NR220022 Stavebné úpravy domu smútku Malé Vozokany Malé Vozokany Zlaté Moravce 7.4
Obec Domadice 93587 074NR220107 Rekonštrukcia kultúrneho domu Domadice Domadice Levice 7.4
Obec Starý Hrádok 93556 074NR220088 Rekonštrukcia športového ihriska v Starom Hrádku Starý Hrádok Levice 7.4
AGROSPOL Honce s.r.o. 04932 041KE060054 Investície do modernizácie technologického vybavenia spoločnosti AGROSPOL Honce s.r.o. SR, okres Rožňava, obec:Rožňavské Bystré R 4.1.2
Obec Veľká Tŕňa 07682 074KE220193 Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľká Tŕňa Veľká Tŕňa Trebišov 7.4
Ing. PETER KOVÁCS 98001 061BB090203 Výkrm HD na Farme KOVÁCS SR, okres Rimavská Sobota Slovenská Republika 6.1
Obec Veľké Kozmálovce 93521 072NR130087 Rozšírenie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce obec Veľké Kozmálovce Levice 7.2
Obec Stanča 07616 074KE220209 Multifunkčné ihrisko obce Stanča Obec Stanča Trebišov 7.4
Obec Ďanová 03842 074ZA220045 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďanová SR, Žilinský kraj, okres: Martin, obec: Ďanová Martin 7.4
Obec Kolačno 95841 074TN220002 Rekonštrukcia domu smútku Obec Kolačno Partizánske 7.4
JASOŇ, s.r.o. 96674 041BB060074 Modernizácia ŽV - JASOŇ, s.r.o. Veľké Pole Veľké Pole 4.1.2
Obec Viničky 07631 072KE130078 Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky SR, VÚC (kraj): Košický, okres: Trebišov, obec: Viničky Trebišov 7.2
Promitor, s.r.o. 92401 042TT080074 Promitor Vinorum Galanta Galanta 4.2.6B
Obec Žarnov 04402 074KE220151 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov obec Žarnov Košice - okolie 7.4
Obec Vlachovo 04924 074KE220050 REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A OKOLIA V OBCI VLACHOVO Obec Vlachovo Rožňava 7.4
Obec Rovné 06732 074PO220087 Stavebné úpravy Domu nádeje a jeho okolia v obci Rovné Rovné Humenné 7.4
MARAGRO s.r.o. 94131 041NR060043 Výstavba farmy na chov hovädzieho dobytka Dubník Nové Zámky 4.1.8
Obec Podhradík 08006 072PO130249 Výstavba odvodňovacích kanálov v obci Podhradík. Podhradík Prešov 7.2
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc. 91616 Č. 042TN080048 Nákup technológie na výrobu piva Podkylava Myjava 4.2.6A
Obec Radatice 08242 074PO220216 Radatice - Multifunkčné a detské ihrisko Radatice Prešov 7.4
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 05991 042PO080046 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo Mlynica Mlynica, Viničky Poprad 4.2.6B
Obec Šišov 95638 074TN220089 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov Šišov Bánovce nad Bebravou 7.4
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. 07631 042KE080005 Modernizácia a rozšírenie výroby spoločnosti Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Streda nad Bodrogom Trebišov 4.2.3B
Obec Horovce 07202 072KE130062 Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce Horovce Michalovce 7.2
Obec Proč 08214 072PO130200 Realizácia chodníka v obci Proč k.ú.Proč Prešov 7.2
Obec Lutiše 01305 074ZA220035 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov energií Lutiše Žilina 7.4
Agrodružstvo Rimavská Seč 98042 041BB060064 Investície do ŽV - Agrodružstvo Rimavská Seč Rimavská Seč Rimavská Sobota 4.1.2
KORPOD, s.r.o. 92901 041BB060051 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – KORPOD, s.r.o. Lesenice Veľký Krtíš 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave 05351 041KE060067 Zvýšenie ekologickej produkcie na Poľnohospodárskom družstve v Kluknave SR, okres Gelnica, obec: Hrišovce, okres Spišská Nová Ves, obec: Slovinky Gelnica 4.1.2
Tofako plus s.r.o. 07801 042KE080015 Rozšírenie objektu pekárne Tofako a modernizácia jej technologického vybavenia Sečovce Trebišov 4.2.3A
Obec Vrbovka 99131 074BB220084 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Vrbovka Vrbovka Veľký Krtíš 7.4
Ing. Jozef Gajdoš 94145 041NR060149 Linka na pozberovú úpravu hrachu SR, okres: Nové Zámky, obec:Maňa Nové Zámky 4.1.5
Radoslav Muráň 96268 061BB090083 Investícia do rozvoja včelárskej farmy. Hontianske Tesáre Krupina 6.1
Obec Veľký Lipník 06533 074PO220215 Výstavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.4
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 05921 042PO080031 Obstaranie techniky do mäsovýroby Svit Poprad 4.2.1B
Obec Šamudovce 07201 074KE220024 Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia Košický kraj, okres Michalovce, Šamudovce, parcela č. 2/6, 2/5, 2/3, 1/2 k.ú. Šamudovce Michalovce 7.4
Obec Dolný Lieskov 01821 074TN220043 Kultúrny dom Tŕstie Tŕstie, 1/1 Považská Bystrica 7.4
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 041ZA060159 Výstavba žumpy a vybudovanie fotovoltaickej elektrárne Turčianske Kľačany, okres Martin, Žilinský samosprávny kraj Martin 4.1.4
Obec Výrava 06716 074PO220310 Rekonštrukcia základnej školy pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Výrava Obec Výrava Medzilaborce 7.4
Obec Borcová 03844 072ZA130067 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Borcová Borcová Turčianske Teplice 7.2
AGROMET, s.r.o. 05334 041PO060178 Investícia do technického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby. Uloža Gelnica 4.1.2
Obec Timoradza 95655 074TN220097 Detské + fitness ihrisko Timoadza obec Timoradza, parcela C 513/2 Bánovce nad Bebravou 7.4
Peter Jendrášek 02801 042ZA080015 Zvýšenie výrobnej kapacity - Peter Jendrášek SR, Tvrdošín, Trstená Tvrdošín 4.2.1B
Obec Breznica 09101 074PO220123 Detské ihrisko v obci Breznica Breznica Stropkov 7.4
Obec Horné Dubové 91906 074TT220036 Obnova domu smútku a priľahlého okolia Horné Dubové Horné Dubové Trnava 7.4
NEKYJE INVEST s.r.o. 93025 064TT070048 Vybudovanie ubytovacieho zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu - Nekyje Invest s.r.o. obec Vrakúň Dunajská Streda 6.4.1
Obec Igram 90084 074BA220008 KULTÚRNY DOM - OBNOVA – I. Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU Obec Igram Senec 7.4
Obec Brieštie 03822 072ZA130019 Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie SR. Žilinský kraj, obec Brieštie Turčianske Teplice 7.2
Obec Dúbrava 05305 074PO220046 Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dúbrava SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Dúbrava Levoča 7.4
Anton Skurčák 02947 042ZA080028 Modernizácia technológie potravinárskych strojov v mäsovýrobe Oravská Polhora Námestovo 4.2.1A
Marián Novák 91954 041TT060076 Modernizácia živočíšnej výroby Dobrá Voda Trnava 4.1.2
Obec Komoča 94121 074NR220007 Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča SR, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Obec: Komoča Nové Zámky 7.4
Obec Stará Halič 98511 074BB220062 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič Stará Halič, ul. Obchodná 124/1 Lučenec 7.4
Obec Kostoľany pod Tribečom 95177 074NR220163 Multifunkčné ihrisko-Kostoľany pod Tríbečom Kostoľany pod Tríbečom Zlaté Moravce 7.4
Obec Oravský Biely Potok 02742 072ZA130068 Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zastávok v obci Oravský Biely Potok SR, Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.2
Obec Biskupová 95607 074NR22043 OBNOVA DOMU SMÚTKU SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Biskupová Topoľčany 7.4
Obec Bukovec 90614 074TN220017 Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy Obec Bukovec Myjava 7.4
Obec Sukov 06702 074PO220007 Dom smútku Sukov – stavebné úpravy Sukov Medzilaborce 7.4
Farma Horný Lieskov s.r.o. 01816 041TN060032 Zvýšenie efektivity výrobných faktorov na Farme Horný Lieskov Kraj Trenčiansky, okres Považská Bystrica, obec Dolný Lieskov, k.ú. Horný Lieskov, par.č.434/8;434/19;434/10;434/15 Považská Bystrica 4.1.8
Obec Čierna 07643 072KE130146 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Čierna SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čierna Trebišov 7.2
Obec Mlynica 05991 074PO220178 Multifunkčné ihrisko Mlynica Obec Mlynica Poprad 7.4
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130048 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dunajský Klátov Dunajská Streda 7.2
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220289 Stavebné úpravy, modernizácia domu Slovensko-Poľskej spolupráce Nižná Sitnica Humenné 7.4
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220006 STAVEBNÉ ÚPRAVY, MODERNIZÁCIA DOMU SLOVENSKO-POĽSKEJ SPOLUPRÁCE/ zateplenie Nižná Sitnica Humenné 7.4
WITOS, s.r.o. 96202 042BB080045 Ovocný liehovar a pestovateľská pálenica pre spoločnosť WITOS s.r.o. Očová Zvolen 4.2.6B
Ing.Viktória Šubová 93701 061NR090308 Nové možnosti mladého farmára SR, okres Levice, obec Šarovce, Želiezovce Levice 6.1
Obec Martovce 94701 074NR220018 Modernizácia cintorína v Martovciach k. ú. Martovce (p. č. C 6078 C 6079 C 6080 C 6244 C 6314 Komárno 7.4
Obec Nová Ves nad Váhom 91631 074TN220049 Športový areál Nová Ves nad Váhom - rekonštrukcia Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7.4
BPS VLČKOVCE, s.r.o. 95633 042TT080037 Výstavba haly na výrobu a spracovanie kŕmnych zmesí vrátane inovatívnych technológii SR, okres Galanta, obec Sereď Partizánske 4.2.7B
Obec Miezgovce 95701 074TN220020 Rekonštrukcia a prístavba prístrešku domu smútku Miezgovce Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Čierna 07643 072KE130075 Rekonštrukcia chodníka na ul. Čopskej v obci Čierna SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čierna Trebišov 7.2
Obec Budiš 03823 072ZA130093 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Budiš SR, Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, obec Budiš Turčianske Teplice 7.2
Obec Lomné 09033 072PO130187 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Lomné Obec Lomné Stropkov 7.2
Obec Nemcovce 08212 072PO130065 Nemcovce, odvodnenie a rekonštrukcia MK SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Nemcovce Prešov 7.2
obec Nemečky 95622 074NR220094 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nemečky obec Nemečky Topoľčany 7.4
Obec Lenartovce 98044 072BB130172 Revitalizácia dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce Obec Lenartovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Lenartovce 98044 072BB130164 Revitalizácia chodníkov v obci Lenartovce Obec Lenartovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Zalaba 93701 072NR130072 Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba Zalaba Levice 7.2
HEX SK s. r. o. 82103 041NR060145 Skladovanie poľnohospodárskych produktov Nové Zámky Bratislava 4.1.5
Bryndziareň, s.r.o. 03901 042ZA080035 Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka Turčianske Teplice Žilina 4.2.2B
Obec Danišovce 05322 074KE220117 „Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“ SR, Košický kraj, okres: Spišská Nová Ves, Obec Danišovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Tajná 95201 075NR140004 Rekonštrukcia kaplnky v obci Tajná Obec Tajná Nitra 7.5
Ing. Marian Mráz 93601 041NR060176 Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Ing. Marian Mráz Šahy - Tešmák Levice 4.1.5
Obec Kalameny 03482 072ZA130094 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Kalameny Kalameny Ružomberok 7.2
Obec Miňovce 09032 074PO220145 Multifunkčné a detské ihrisko - Miňovce Obec Miňovce Stropkov 7.4
Obec Slavnica 01854 072TN130060 Centrálna zóna v obci Slavnica Slavnica Ilava 7.2
Obec Záriečie 02052 072TN130032 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC Záriečie Púchov 7.2
Jozef Petík 94201 041NR60158 Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov Hul Nové Zámky 4.1.5
Martin Ilčík, SHR 98401 061BB090238 Založenie SHR Martin Ilčík v Lučenci Ružovej osade Lučenec, Ružová osada č. 300 Lučenec 6.1
HYDINA KUBUS s.r.o. 05991 042PO080023 Rekonštrukcia hydinového bitúnku Veľký Slavkov 290, 059 91 Poprad 4.2.1B
Obec Trávnik 94619 074NR220050 OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY Trávnik Komárno 7.4
AGROFARMA Brvnište, s.r.o. 01701 042TN080031 Bitúnok a rozrábka mäsa pre spoločnosť AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Brvnište Trenčiansky 4.2.1B
obec Krížovany 08233 Č. 074PO220051 Obnova a zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu s využitím OZE - Krížovany Krížovany Prešov 7.4
Obec Čabalovce 06717 074PO220024 Modernizácia Domu smútku v obci Čabalovce SR, VÚC Prešovský, okres Medzilaborce, obec Čabalovce Medzilaborce 7.4
Chovmat F.U., s.r.o. 94108 NR02640 Pridávanie hodnoty - Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice Nové Zámky 4.2.1B
Pivnica Radošina, s.r.o. 92601 042NR080079 Vinárska hala Radošina Trnava 4.2.6B
Obec Slopná 01821 075TN140004 Turistická báza Slopná Slopná Považská Bystrica 7.5
Obec Bačka 07684 072KE130131 Komunikácia pre peších – Hlavná ulica, Bačka – Odvodňovací kanál Obec Bačka Trebišov 7.2
obec Šurice 98033 072BB130082 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Šurice - Malá strana SR, Banskobystrický kraj, okre: Lučenec, obec Šurice Lučenec 7.2
Obec Rákoš 04416 074KE220176 Multifunkčné ihrisko obce Rákoš SR VÚC (kraj) - Košický Okres – Košice - okolie Obec – Rákoš Košice- okolie 7.4
Obec Kružlová 09002 072PO130076 Obnova a modernizácia centra obce Kružlová Obec Kružlová Svidník 7.2
Obec Kružlová 09002 072PO130225 Obnova a modernizácia centra obce Kružlová - úprava verejného priestranstva Obec Kružlová Svidník 7.2
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c 97671 041BB060145 Investície do ŽV Šumiac Brezno 4.1.2
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. 93562 042TT080060 Modernizácia mlynských technológií Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Pohronský Ruskov, Trnavský kraj, okres Galanta, Obec Sládkovičovo Levice 4.2.3B
Obec Gáň 92401 072TT130042 Zlepšenie vzhľadu obce:úprava verejného priestranstva v okolí kostola sv. Rodiny v obci Gáň Gáň Galanta 7.2
Obec Varechovce 09023 072PO130244 Úprava verejného priestranstva v obci Varechovce Varechovce Stropkov 7.2
Obec Balog nad Ipľom 99111 072BB130012 BALOG NAD IPLOM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - III.stavba, ul. Madáchová - ÚSEK BA-1 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 7.2
Obec Dolná Seč 93531 072NR130106 Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov Obec Dolná Seč Levice 7.2
Obec Lula 93535 074NR220032 Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia obec Lula Levice 7.4
Obec Zliechov 01832 074TN220027 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov Zliechov Ilava 7.4
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130048 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dunajský Klátov Dunajská Streda 7.2
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 07652 041KE060180 Investície do zlepšenia pozberovej úpravy v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš - Pribenik SR, okres Trebišov, obec Malý Horeš Trebišov 4.1.5
Obec Tuhár 98512 074BB220227 Viacúčelové ihrisko, detské a športové ihrisko v Tuhári Tuhár Lučenec 7.4
Obec Remeniny 09431 072PO130082 Skvalitnenie života obyvateľov obce Remeniny Obec Remeniny Vranov nad Topľou 7.2
Obec Oravce 97633 074BB220135 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Oravce Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Oravce, k.ú. Oravce Banská Bystrica 7.4
Patrícia Makýšová 90201 061BA090020 Rodinná farma Vištuk c 374 Pezinok 6.1
Obec Vieska nad Blhom 98021 074BB220019 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Vieska nad Blhom SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, obec: Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 7.4
AGRO-PONIKY, s.r.o. 97633 041BB060010 Technologická modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGRO-PONIKY s.r.o. Poniky Banská Bystrica 4.1.8
Obec Trnovo 03841 074ZA220036 DOM SMÚTKU s. č. 65 TRNOVO - udržiavace stavebné práce. Trnovo Martin 7.4
Obec Krušinec 09101 074PO220099 Rekonštrukcia domu smútku v obci Krušinec Krušinec Stropkov 7.4
Obec Ladmovce 07634 072KE130071 ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Ladmovce" Ladmovce Trebišov 7.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 042BB080010 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.2.2A
Obec Údol 06545 074PO220027 Dom smútku v obci Údol Údol č. 25, 065 45 Údol Stará Ĺubovňa 7.4
Obec Priekopa 07261 072KE130034 Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa - budovanie chodníkov Obec Priekopa Sobrance 7.2
Obec Kalinov 06801 072PO130253 Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov Kalinov Medzilaborce 7.2
Obec Kaluža 07236 075KE140015 Informačno - navádzací systém v obci Kaluža Obec Kaluža Michalovce 7.5
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. 96652 042BB080083 Výroba regionálnych mäsových výrobkov s pridanou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie Tekovská Breznica Žarnovica 4.2.1B
Poľnohospodárske družstvo - Agro 07201 041KE060120 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia Krásnovce Michalovce 4.1.2
Obec Radôstka 02304 075ZA140006 Zvýšenie povedomia a informovanosti o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci Radôstka Radôstka Čadca 7.5
Obec Gemerské Michalovce 98252 074BB220050 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Gemerské Michalovce SR, VÚC (kraj) Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Miková 09024 074PO220060 Stavebné úpravy Domu smútku Miková Obec Miková Stropkov 7.4
Obec Figa 98251 074BB220032 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Figa SR, Banskobystrický, Rimavská Sobota, Figa Rimavaská Sobota 7.4
AGROKOMTRADE s.r.o. 94504 064NR070052 Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie - Agrokomtrade SR, okres: Komárno, obec: Nová Stráž Komárno 6.4.1
Obec Zlatníky 95637 072TN130078 Rekonštrukcia choníka v obci Zlatníky Obec Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, SR Bánovce nad Bebravou 7.2
VERKAD spol. s r.o. 93037 064TT070046 Výstavba ubytovacieho zariadenia a doplnkových aktivít SR, okres Dunajská Streda, obec Malý Lég Lehnice 6.4.1
DRIVE, s.r.o. 96001 064BB070095 Športová hala RATES Zvolen, rekonštrukcia a dostavba. Neresnícka cesta 13, Zvolen Zvolen 6.4.1
Obec Píla 90089 074BA220005 Píla - rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti Píla Pezinok 7.4
Obec Šípkové 92203 074TT220060 Obnova objektu kultúrneho domu Šípkové Kultúrny dom, Šípkové Piešťany 7.4
Farma Babindol, s. r. o., 83104 041NR060075 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Technologická časť SR, okres Levice, obec Levice Bratislava 3 4.1.8
Obec Zbudská Belá 06701 072PO130025 Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá Zbudská Belá Medzilaborce 7.2
Obec Ulič 06767 072PO130092 Regenerácia centra obce Ulič Ulič Snina 7.2
Družstvo podielnikov Lomné 09033 041PO060042 Rekonštrukcia objektu na ustajnenie HD a obstaranie strojov do ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Lomné Stropkov 4.1.2
Družstvo podielníkov Včelince 97901 041BB060250 Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince Rumince, Chanava Rimavská Sobota 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 95201 042NR080020 Zvýšenie kvality vyrábaného produktu a zavedenie efektívnosti výrobného procesu s dopadom na zvýšenie účasti podniku na regionálnom trhu SR, okres Nitra, obec Vráble Nitra 4.2.2B
obec Ďurďové 01822 072TN130024 Rekonštrukcia miestnej komunikiácie a oddychová zónav obci Ďurďové Ďurďové Považská Bystrica 7.2
Macko family, s.r.o. 99108 041BB060242 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Macko family, s.r.o Lesenice Veľký Krtíš 4.1.1
Kristína Psota Jávorková 94657 061NR090106 Založenie marhuľového sadu a pestovanie zemiakov Chotín Komárno 6.1
Obec Hostovice 06735 072PO130171 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hostovice Hostovice Snina 7.2
obec Ďurďové 01822 072TN130023 Ďurďové-vodovod Ďurďové Považská Bystrica 7.2
Obec Ľudovítová 95144 074NR220087 Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Ľudovítová obec Ľudovítová Nitra 7.4
Obec Dolné Lefantovce 95145 074NR220016 Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie havarijného stavu objektu obecného úradu Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Nitra 7.4
obec Krušetnica 02954 072ZA130058 Výstavba chodníkov a parkovísk Krušetnica Námestovo 7.2
Obec Radvaň nad Laborcom 06701 072PO130221 Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 7.2
AGROSTAAR KB spol. s r.o. 92541 041TT060047 Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti špeciálnej RV a ŽV spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Trstice, Jahodná, Tešedíkovo, Žiharec Galanta, Dunajská Streda, Šaľa 4.1.8
Obec Trsťany 04445 074KE220001 Domu smútku, rekonštrukcia Trsťany Košice okolie 7.4
Obec Vrbová nad Váhom 94665 074NR220021 Rekonštrukcia a prestavba Domu smútku v obci Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom Komárno 7.4
Poľnoprodukt, spoločnosť s ručením obmedzeným 08901 041PO060191 Modernizácia chovu HD hospodársky dvor Vyšný Orlík okres Svidník Svidník 4.1.2
Obec Dolinka 99128 074BB220018 Sanácia miesta s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dolinka SR, Banskobystrický, Veľký Krtíš, Dolinka Veľký Krtíš 7.4
Obec Bačka 07684 072KE130061 Komunikácia pre peších – Hlavná ulica, Bačka Obec Bačka Trebišov 7.2
Obec Dúbravka 07215 072KE130029 Výstavba miestnych komunikácií v obci Dúbravka Dúbravka Michalovce 7.2
Agro Ostrov, s.r.o. 07255 042PO080032 Mlyn Bardejov Bardejov Sobrance 4.2.3B
Obec Malý Kamenec 07636 074KE220016 REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU Obec Malý Kamenec Trebišov 7.4
GURMEN s.r.o. 06401 042PO080058 Malý pivovar Hniezdne Hniezdne Stará Ľubovňa 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE 93701 041NR060143 Výstavba skladu na skladovanie špeciálnych plodín - maku SR, okres Levice, miesto Želiezovce Levice 4.1.5
Obec Ostrov 07255 074KE220022 Využívanie OZE v obci Ostrov SR, Košický kraj, okres Sobrance, Obec: Ostrov Sobrance 7.4
Obec Šútovce 97201 074TN220005 SANÁCIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU V OBCI ŠÚTOVCE Obec Šútovce Prievidza 7.4
Obec Turcovce 06723 074PO220034 ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TURCOVCE Turcovce Humenné 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220077 ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220136 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Veľká nad Ipľom 98532 0072BB130133 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom Lučenec 7.2
Obec Roškovce 06702 072PO130211 Skvalitnenie životných podmienok v obci Roškovce Roškovce Medzilaborce 7.2
Obec Ruská Poruba 09408 074PO220015 Ruská Poruba - DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, Humenné, Ruská Poruba Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 05918 041PO060168 Investície do hmotného majetku - PD Spišské Bystré Spišské Bystré Poprad 4.1.2
Obec Vlková 05972 072PO130217 Rekonštrukcia historického parku v obci Vlková obec Vlková Kežmarok 7.2
Podielnické družstvo Bukovce 09022 041PO060269 Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a strojno-technologickej linky v ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Bukovce Stropkov 4.1.2
Agroprodukt, s.r.o. 07501 042KE080013 Výroba kŕmnych zmesí SR, Trebišov, Nový Ruskov Trebišov 4.2.7B
Poľnohospodárske družstvo Peder 04405 041KE060066 Rekonštrukcia kravína s dojárňou a teleskopický nakladač pre ŽV Kraj Košický, Okres Košice-okolie, obec Peder - k.ú. Peder, parc.413/5, obec a k.ú. Buzica, obec a k.ú. Budulov, obec a k.ú. Janík Košice-okolie 4.1.2
Obec Dolný Lopašov 92204 072TT130027 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV SR, Trnavský kraj, okres: Piešťany, obec: Dolný Lopašov Piešťany 7.2
Obec Dolný Bar 93014 075TT140002 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle Dolný Bar Obec Dolný Bar Dunajská Streda 7.5
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o. 90053 041TT060146 Modernizácia pozberovej linky Plavecký Peter Malacky 4.1.5
Obec Janík 04405 072KE130074 Výstavba chodníkov v obci Janík SR VÚC (kraj) – Košický Okres – Košice - okolie Obec – Janík Košice - okolie 7.2
Obec Nižný Mirošov 09011 072PO130114 Úprava a tvorba verejných priestranstiev SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Nižný Mirošov Svidník 7.2
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 94632 041NR060250 Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby SR, okres Komárno, obec Marcelová Komárno 4.1.1
Zuzana Štrbová 96801 061BB090057 Včelia farma Zuzana Štrbová SR, okres: Žarnovica Žarnovica 6.1
AGROSOLUM, s.r.o. 97901 041BB060024 Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o.“ Rimavská Sobota Rimavská Sobota 4.1.6
Obec Roztoky 09011 074PO220235 Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov - Budova KD - Roztoky Obec Roztoky Svidník 7.4
Obec Jalovec 97231 072TN130013 Komuniakácia IBV Lánečky - Stráže Obec Jalovec Prievidza 7.2
Obec Dubovec 98041 072BB130166 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubovec Dubovec Rimavská Sobota 7.2
Obec Nižná Polianka 08635 072PO130027 Oddychová zóna pri Materskej škole Nižná Polianka Bardejovo 7.2
Ján Kováčik 04918 041BB060277 Investície do hmotného majetku, oblasť 2 – Ján Kováčik Lubeník Revúca 4.1.2
Obec Zlaté 08601 072PO130158 Rozšírenie vodovodu a ČOV Obec Zlaté Bardejov 7.2
Poľnohospodárske družstvo Magura 02944 041ZA060138 Oprava skladov produkcie PD Magura Rabča Rabča, okres Námestovo, Žilinský samosprávny kraj Námestovo 4.1.5
AGRO HN, s.r.o. 96266 064BB070087 Diverzifikácia činností Sebechleby, okres Krupina Krupina 6.4.2
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 93021 042TT080034 Doplnenie strojového parku, modernizácia skladových kapacít a zavedenie inovácií do výroby spoločnosti BÚŠLAK OIL, s.r.o. Dunajský Klátov Dunajská Streda 4.2.5B
obec Krušetnica 02954 072ZA130049 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica Krušetnica Námestovo 7.2
Petra Polakovičová -SHR 98012 061BB090093 Rozvoj poľnohospodárskej činnosti mladej farmárky Petry Polakovičovej Boľkovce Poltár 6.1
Obec Bohunice 93505 074NR220019 Novostavba domu smútku v obci Bohunice Bohunice Levice 7.4
Obec Nižný Slavkov 08275 074PO220229 Základná škola Nižný SLavkov - Multifunkčné ihrisko Nižný Slavkov Sabinov 7.4
Obec Babindol 95153 072NR130086 Výstavba nového chodníka v obci Babindol Babindol Nitra 7.2
Milan Veliký 04445 041KE060125 Investície do živočíšnej výroby SHR Milan Veliký SR, okres Košice-okolie, obec NIžná Kamenica Košice-okolie 4.1.2
Obec České Brezovo 98503 072BB130063 Park Vaľkovo SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár, Obec České Brezovo Poltár 7.2
Martin Krajčík - SHR 96651 061BB090142 Včelia farma Rudno nad Hronom Rudno nad Hronom Žarnovica 6.1
Obec Turnianska Nová Ves 04402 072KE130105 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Turnianska Nová Ves SR; VÚC (kraj) – Košický; Okres – Košice - okolie; Obec – Turnianska Nová Ves Košice - okolie 7.2
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. 92601 042TT080005 Modernizácia výroby zásadnou zmenou celkového výrobného procesu Bratislavská cesta, Sereď, Okres Galanta Galanta 4.2.3A
Hotel IMPOZANT, s.r.o. 03646 064ZA070024 Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina Valča Martin 6.4.1
PD Čachtice 91621 041TN060124 Investície do sadu PD Čachtice Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom 99103 041BB060031 Zvýšenie kvality krmovinovej bázy družstva Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom SR, okres Veľký Krtíš, obec Veľký Lom Veľký Krtíš 4.1.8
PhDr. Katarína Kompasová, PhD. 94901 061NR090312 Investície do špeciálnej RV Cabaj-Čápor, 95117 Nitra 6.1
Obec Železník 08701 074PO220265 Stavebné úpravy Kultúrneho domu Železník Obec Železník Svidník 7.4
GEMERPLUS s.r.o. 98701 041NR060105 Výstavba prístrešku a nákup technológie Nitriansky kraj, okres Komárno katastrálne územie Bajč Poltár 4.1.2
DUBRAVA Group, a.s. 04445 041KE060046 Obstaranie strojov do živočíšnej výroby Bačkovík, 04445, Košice - okolie Košice - okolie 4.1.2
Ildikó Šubová 93701 041NR060220 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku pestovaním nových plodín v rámci špeciálnej rastlinnej výroby – Ildikó Šubová SR, okres Levice, obec Šarovce, Želiezovce Levice 4.1.1
Obec Mojtín 02072 074TN220015 Zmena stavby po dokončení - stavebné úpravy Domu smútku Obec Mojtín, okres Púchov, Trenčiansky kraj, SR Púchov 7.4
Obec Stránske 01313 072ZA130030 Výstavba chodníkov v obci Stránske Stránske Žilina 7.2
Obec Hronské Kosihy 93527 074NR220014 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Hronské Kosihy obec Hronské Kosihy Levice 7.4
Obec Babiná 96261 072BB130080 Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa obec Babiná - Dolná ulica Zvolen 7.2
J E L E N Ján Ing 93525 041NR060141 Investície do pozberovej úpravy sóje a tekvice Opatová Levice 4.1.5
RK gastro s.r.o. 81106 064ZA070104 Penzión s pivným wellness v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice Bratislava 6.4.1
RK gastro s.r.o. 81106 042ZA080057 Minipivovar Rajecké Teplice Rajecké Teplice Bratislava 4.2.6B
Obec Jastrabá 96701 074BB220063 Tržnica Jastrabá Jastrabá, okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 7.4
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 041ZA060074 Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. okres: Turčianske Teplice, obec: Malý Čepčín, Horný Turček Rožňava 4.1.2
Obec Brhlovce 93502 074NR220041 Obecné trhovisko s občianskou vybavenosťou Brhlovce Levice 7.4
Obec Olšovany 04419 072KE130073 Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Olšovany SR,VÚC Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Olšovany Košice - okolie 7.2
Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 09431 041PO060146 Doplnenie techniky do živočíšnej výroby vrátane zberu a manipulácie s krmovinami SR, okres Vranov nad Topľou, obec: Ďurďoš, Vlača, Babie Vranov nad Topľou 4.1.2
CMI - Consulting, s.r.o. 04420 042KE080040 Výstavba remeselného pivovaru a výrobne nealkoholických nápojov zo sladu Malá Ida Košice okolie 4.2.6B
Obec Jalšové 92231 074TT220051 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome v obci Jalšové Jalšové Hlohovec 7.4
Obec Sazdice 93585 072NR130010 Rekonštrukcia miestnych komunikácii Obes Sazdice Levice 7.2
Tomáš Bartha 95106 061NR090100 Založenie nového chovu moriek - Tomáš Bartha k.ú. Dolný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra Nitra 6.1
Ing. Michal Kaško 07501 061KE090096 Pestovanie strukovín, zemiakov a zeleniny Košický kraj, okres Trebišov, obec a k.ú. Hraň Trebišov 6.1
Obec Dražice 98023 072BB130013 Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice SR,Banskobystrický kraj,okres: Rimavská Sobota,obec:Dražice Rimavská Sobota 7.2
Obec Nižný Lánec 04473 074KE220028 Zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci Nižný Lánec Obec Nižný Lánec Košice okolie 7.4
RAVENA, s.r.o. 95193 064NR070021 Prestavba nevyužívaného objektu na agroturistické zariadenie s relaxom Topoľčianky Zlaté Moravce 6.4.1
Obec Stankovce 07661 074KE220058 Rekonštrukcia obecného domu Stankovce SR,Košický kraj, okres Trebišov, Obec Stankovce Trebišov 7.4
Obec Selce 96251 072BB130037 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Selce Obec Selce - parcely KN registra C č. 1086/4,1086/8, 1086/11, 1086/25, 1086/34, 1117/1, 131/1, 1106/1, KN registra E 131, 1106/1 Krupina 7.2
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov 09422 041PO060225 Modernizácia zariadení a technológií pozberovej úpravy kŕmneho obilia a sóje SR, okres : Vranov nad Topľou, obec: Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 4.1.5
Farma Boroš s r.o. 96801 041BB060072 "Modernizácia strojového a technologického vybavenia farmy" Nová Baňa Žarnovica 4.1.2
Obec Vyšný Čaj 04416 072KE130119 Úprava verejných priestranstiev v obci Vyšný Čaj SR, VÚC (kraj) - Košický, Okres - Košice - okolie, Obec - Vyšný Čaj Košice - okolie 7.2
Obec Viničky 07631 072KE130111 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev SR, VÚC (kraj): Košický, okres: Trebišov, obec: Viničky Trebišov 7.2
Obec Hačava 04402 072KE130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hačava Obec Hačava Košice-okolie 7.2
Obec Hažín nad Cirochou 06783 072PO130026 Rekonštrukcia chodníka v obci Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Humenné 7.2
Obec Zbrojníky 93555 072NR130108 Revitalizáciua chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky Obec Zbrojníky Levice 7.2
Roľnícke družstvo Pod Skalkou 02744 042ZA080018 Technológie na spracovanie mlieka Kraj Žilinský, Okres Tvrdošín, obec a k.ú. Krásna Hôrka Tvrdošín 4.2.2A
Obec Záhorce 99106 074BB220025 Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania KD Selešťany Selešťany, časť obce Záhorce Veľký Krtíš 7.4
Bajan Jozef 93525 041NR060254 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zvýšením kvality a produkcie výrobkov ŠRV a pestovaním nových výrobkov ŠRV – Bajan Jozef SR, okres: Levice, obec: Nová Dedina, Podlužany, Hronské Kosihy, Devičany Levice 4.1.1
STATOK s.r.o. 85102 042TN080061 Suchý sklad potravín Štvrtok 115, 91305 Štvrtok Bratislava 4.2.7B
Obec Habura 06752 074PO220113 Rekonštrukcia kultúrneho domu SR, Prešovský kraj, okres: Medzilaborce, obec: Habura Medzilaborce 7.4
Obec Tachty 98034 072BB130044 Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty Tachty Rimavská Sobota 7.2
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR060054 Výstavba kruhovej dojárne Dvor Mikuláš Nové Zámky 4.1.8
SAGENA s.r.o. 94001 042NR080042 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na výrobu mrazených polotovarov Rišňovce Nové Zámky 4.2.4B
Obec Zádor 98042 074BB220077 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie – Obecný úrad Zádor Obec Zádor Rimavaská Sobota 7.4
Medzičilizie, a.s. 93008 041TT060006 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Medzičilizie, a.s. Čiližská Radvaň Dunajská Streda 4.1.6
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi 98045 041BB060217 Pozberová úprava obilia-PPD Kráľ Kráľ Rimavská Sobota 4.1.5
Agroprodukt, s.r.o. 07501 041KE060015 Investícia do rozvoja poľnohospodárskeho podniku - Agroprodukt SR, okres Trebišov, obec Nový Ruskov Trebišov 4.1.8
CHRIEN, spol. s r.o. 96001 042BB080017 Vybudovanie komplexnej inovatívnej prevádzky na spracovanie mäsa Zvolen Zvolen 4.2.1B
Obec Mikušovce 98401 072BB130141 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce Obec Mikušovce Lučenec 7.2
Obec Jovice 04945 Č. 072KE130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach Obec Jovice Rožňava 7.2
Obec Sliepkovce 07237 074KE220048 Modernizácia domu smútku a jeho okolia SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Sliepkovce Michalovce 7.4
Viera Bahnová - Farma B+B 96624 064BB070122 Rekreácia na farme B+B Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Janova Lehota, k.ú. Janova Lehota, parc. č. 549 a 700/2 Žiar nad Hronom 6.4.1
AGRO-PERFECT, s.r.o. 04501 064KE070009 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Moldava nad Bodvou Košice - okolie 6.4.1
Dávid Pitoňák 05919 061PO090140 Rodinná farma Vikartovce Poprad 6.1
Obec Slovenská Kajňa 09402 072PO130117 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI SLOVENSKÁ KAJŇA Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 7.2
Obec Šuja 01501 075ZA140007 Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Šuja Žilina 7.5
Obec Bodiná 01815 074TN220029 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
Obec Krásny Brod 06801 072PO130102 Skvalitnenie životných podmienok v obci Krásny Brod Krásny Brod Medzilaborce 7.2
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060048 Investícia do živočíšnej výroby podniku ORAGRO spol. s.r.o. Koprivnica Námestovo 4.1.2
PD Dobrá Niva, a.s. 96261 041BB060013 Zlepšenie hospodárskeho výkonu PD Dobrá Niva, a.s. Sása Zvolen 4.1.8
Obec Bajany 07254 072KE130001 Vybudovanie a rekonštrukcia ciest v obci Bajany Bajany Michalovce 7.2
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN060005 Obnova strojového vybavenia v PD Vlára Nemšová s dôrazom na presné poľnohospodárstvo, kvalitu pôdy a životné prostredie Nemšová Trenčín 4.1.6
Obec Hažín 07234 074KE220078 Odstránenie a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín Obec Hažín Michalovce 7.4
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s .r.o. 93021 042TT080010 Modernizácia a inovovanie výroby kŕmnych zmesí Veľké Dvorníky Dunajská Streda 4.2.7A
Obec Dúbravica 97633 074BB220094 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Dúbravica Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Dúbravica, k.ú. Dúbravica Banská Bystrica 7.4
Obec Víťazovce 06724 072PO130204 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Víťazovce Víťazovce Humenné 7.2
Obec Rudník 90623 072TN130099 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Rudník Myjava 7.2
Obec Rimavské Zalužany 98053 072BB130017 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rimavské Zalužany Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 7.2
Obec Branovo 94131 072NR130041 Revitalizácia parku v obci Branovo - 1. etapa Branovo Nové Zámky 7.2
Obec Lučivná 05931 075PO140011 Regenerácia parku okolo hrobiek Várady - Szakmáry obec Lučivná Obec Lučivná Poprad 7.5
Považská pálenica s.r.o. 01853 042TN080033 Ovocný liehovar Borčice SR, okres Ilava, miesto Borčice Ilava 4.2.6B
TRITICUM s.r.o. 95201 041NR060195 Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - TRITICUM s.r.o. Vráble Nitra 4.1.1
Obec Lackovce 06601 072PO130212 Lackovce - rekonštrukcia a čistenie odvodňovacích kanálov SR, Prešovský samosprávny kraj, Humenné, Lackovce Humenné 7.2
Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. 03301 042ZA080039 Zavedenie moderných výrobných technológií v spoločnosti Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 4.2.3B
Obec Kukučínov 93701 072NR130111 Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov Obec Kukučínov Levice 7.2
Obec Gočovo 04924 072KE130051 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gočovo Gočovo Rožňava 7.2
Mapoma s.r.o. 05201 042KE080016 Diverzifikácia výrobnej činnosti v spločnosti MAPOMA s.r.o. Smreková 10. 05311 Smižany Spišská Nová Ves 4.2.3A
Obec Hrabovec 08611 072PO130175 Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec Obec Hrabovec Bardejov 7.2
Jozef Ríči RIJA 96112 042BB080075 Vybudovanie prevádzky a nákup inovatívnych výrobných technológií Detva Detva 4.2.3B
Obec Biskupová 95607 072NR130046 Obnova chodníkov pri ceste III/1678 SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Biskupová Topoľčany 7.2
Obec Muránska Huta 04901 072BB130078 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Muránska Huta SR VÚC (kraj) – Banskobystrický Okres – Revúca Obec – Muránska Huta Revúca 7.2
Obec Mojtín 02072 072TN130041 Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín Mojtín Púchov 7.2
Obec Kolbovce 09031 072PO130131 Úprava verejných priestranstiev SR, Prešovský kraj, okres: Stropkov, Obec Kolbovce Stropkov 7.2
Obec Slovenská Volová 06722 074PO220065 DOM SMÚTKU-REKONŠTRUKCIA Slovenská Volová Humenné 7.4
Obec Lipovany 98531 072BB130009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Lipovany Obec Lipovany Lučenec 7.2
SEMAT, a.s. 91701 042TT080056 Investícia do spracovateľských kapacít - SEMAT, a.s. Trnava Trnava 4.2.7B
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 042KE080010 Výroba kŕmnych zmesí z poľnohospodárskych produktov družstva Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.2.7A
PAKS, s.r.o. 94001 064NR070063 Ubytovacie zariadenie v obci RADAVA Radava Nové Zámky 6.4.1
Obec Martin nad Žitavou 95301 072NR130047 Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou SR, VÚC (kraj) - Nitriansky, Okres - Zlaté Moravce, Obec - Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 7.2
Obec Podrečany 98555 072BB130122 Vybudovanie chodníka v Obci Podrečany Obec Podrečany Lučenec 7.2
Obec Hrabovec nad Laborcom 06701 072PO130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hrabovec nad Laborcom Obec Hrabovec nad Laborcom. Parcelné čísla KNC 347, 345/2, 345/1, 420/3, 2/2, 3/2, 349/1. Humenné 7.2
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc. 91616 Č. 042TN080038 Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia a zeleniny Podkylava Myjava 4.2.4B
Obec Ňárad 93006 072TT130061 Revitalizávia verejného priestranstva v obci Ňárad Ňárad Dunajská Streda 7.2
Obec Hviezdoslavov 93041 072TT130069 Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Hviezdoslavov Dunajská Streda 7.2
DRU a.s. 96001 042BB080006 Modernizácia a obstaranie technologicého vybavenia DRU a s. SR, okres Zvolen, obec Zvolen Zvolen 4.2.3B
Obec Nižný Tvarožec 08602 072PO130147 Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka Obec Nižný Tvarožec Bardejov 7.2
HYZA a.s. 95592 042NR080102 Podpora inovácie výroby v spoločnosti HYZA a.s. Topoľčany Topoľčany 4.2.1B
Obec Chorváty 00440 072KE130079 Rekonštrukcia miestnych komunikácií-cesty v obci Chorváty Obec Chorváty Košice okolie 7.2
Obec Mládzovo 98502 072BB130096 Rekonštrukcia MK - Mládzovo SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár,obec Mládzovo Poltár 7.2
Obec Lednica 02063 072TN130103 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lednica Lednica 1019/14, 309/1, 180/1 Púchov 7.2
Obec Hrnčiarske Zalužany 98012 072BB130051 Rekonštrukcia MK - Hrnčiarske Zalužany SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár, obec: Hrnčiarske Zalužany Poltár 7.2
Obec Dúbravy 96212 072BB130152 Dúbravy-výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody Dúbravy Detva 7.2
Obec Lackovce 06601 075PO140015 Obec Lackovce - Informačný systém v obci Obec Lackovce Humenné 7.5
RAB, s.r.o. 94132 NR02723 Sklad na pozberovú úpravu zeleniny a nákup poľnohospodárskej techniky na pestovanie zeleniny - R.A.B., s.r.o. Semerovo Nové Zámky 4.1.1
Obec Lipníky 09212 072PO130232 Výstavba chodníkov v obci Lipníky Obec Lipníky Prešov 7.2
Obec Chmeľnica 06401 072PO130243 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G obec Chmeľnica Stará Ľubovňa 7.2
AGROCELL s.r.o. 99108 064BB070120 Výstavba agroturistického zariadenia-Penzión Lesenice Veľký Krtíš 6.4.1
Agroland Ipeľ s.r.o. 93575 041NR060177 Modernizácia skladovacích kapacít pre sóju Ipeľský Sokolec Levice 4.1.5
PIGAGRO, s.r.o. 93575 041NR060153 Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy Bruty Levice 4.1.4
Obec Oľšavica 05373 072PO130206 STAVEBNÉ ÚPRAVY MK - OĽŠAVICA SR, Prešovský kraj, Okres Levoča, Obec Oľšavica Levoča 7.2
Agroland Ipeľ s.r.o. 93575 041NR060014 Rozmetadlo priemyselných hnojív a cisterna na hnojovicu Okres Levice: Bielovce, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Kubáňovo, Ipeľský Sokoolec, Horné Semerovce, Pastovce, Santovka, Lontov, Sazdice, Sikenica, Zalaba. Okres NZ: Bruty, Salka, Svodín. Okres VK: Lesenice, Opatová nová Ves. Levice 4.1.6
Obec Bellova Ves 93052 074TT220014 Rekonštrukcia domu smútku v obci Bellova Ves Obec Bellova Ves Dunajská Streda 7.4
Obec Kravany 07661 074KE220044 Likvidácia nelegálnej skládky - Obec Kravany Kravany Trebišov 7.4
Agrodružstvo Kameničná 94601 042NR080096 Modernizácia linky na výrobu kŕmnych zmesí Kameničná Komárno 4.2.7B
Obec Jalšové 92231 074TT220012 Rekonštrukcia vykurovania v kultúrnom dome v obci Jalšové Jalšové Hlohovec 7.4
Ing. Gunár Pavol 93531 041NR060104 Výstavba maštale pre zvieratá Dolné Devičany Levice 4.1.2
Obec Fulianka 08212 072PO130075 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Fulianka obec Fulianka Prešov 7.2
Obec Koplotovce 92001 074TT220022 Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce Hlohovec 7.4
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 03104 042ZA080012 Investícia do spracovateľských kapacít - POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.2.7A
Obec Marhaň 08645 072PO130006 Úprava verejného priestranstva obci Marhaň Obec Marhaň Bardejov 7.2
Obec Bátka 98021 072BB130062 ODDYCHOVO - RELAXAČNÁ ZÓNA OBCE BÁTKA Bátka Rimavská Sobota 7.2
Obec Rumince 98050 072BB130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rumince Obec Rumince Rimavská Sobota 7.2
SANKT HUBERT SK,a.s 03203 064ZA070100 Diverzifikácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s. SR,okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Olšovany 04419 074KE220084 Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany Olšovany Košice 7.4
Obec Čierny Potok 98031 072BB130148 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a zastávok v obci Čierny Potok Obec Čierny Potok Rimavská Sobota 7.2
Obec Malinová 97213 074TN220016 Zateplenie obecného úradu Malinová obec Malinová Prievidza 7.4
Ing Martina Bellušová - SADY LIPTOV 03105 061ZA090236 Výsadba ovocného sadu Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Santovka 93587 072NR130112 Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská SR, Nitriansky kraj, okres: Levice, obec: Santovka Levice 7.2
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin 03802 041ZA060026 Investície do živočíšnej výroby – rekonštrukcie objektov a technika Dražkovce Martin 4.1.2
Obec Hažín 07234 072KE130063 Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín Obec Hažín Michalovce 7.2
AGROSLUŽBY Kurima s.r.o. 08612 042PO080055 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Agroslužby Kurima s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.5B
Ing. Slavomír Ruščák 04447 041KE060194 Investície do technického vybavenia podniku – Ing. Slavomír Ruščák Kecerovský Lipovec Košice 4.1.1
Obec Tarnov 08601 072PO130053 Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Tarnov Obec Tarnov Bardejov 7.2
EMFARM s.r.o. 06713 041PO060209 Modernizácia farmy SR, okres Humenné, obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Zbudská Belá 06701 072PO130035 Úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Zbudská Belá Zbudská Belá Medzilaborce 7.2
Obec Koromľa 07262 074KE220092 Rekonštrukcia domu smútku Obec Koromľa Sobrance 7.4
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 072ZA130022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotrčiná Lúčka Žilina 7.2
Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo 05561 042KE080031 Modernizácia mliekárne na výrobu regionálnych špecialít Jaklovce Gelnica 4.2.2A
Obec Košariská 90615 074TN220042 Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Košariská Košariská Myjava 7.4
KZ Bardejov, s.r.o. 08501 042PO080072 Modernizácia výroby kŕmnych zmesí Bardejov Bardejov 4.2.7B
Pósfay Ladislav 93041 041TT060186 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Ladislav Pósfay Mierovo Dunajská Streda 4.1.1
Bardejovská pekáreň s.r.o. 08501 042PO080029 Investície do pekárenskej výroby kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov Bardejov 4.2.3B
Obec Kosihovce 99125 074BB220027 Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kosihovce Obec Kosihovce Veľký Krtíš 7.4
Anna Kondrátová 06724 041PO060258 Rozšírenie ekologickej ŠRV SHR Kondrátová Víťazovce Humenné 4.1.1
Obec Husiná 98542 072BB130074 Revitalizácia verejného priestranstva (obecných priestorov) v obci Husiná Husiná Rimavská Sobota 7.2
Obec Hatalov 07216 072KE130064 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov Obec Hatalov Michalovce 7.2
OBEC Hrušov 99142 074BB220056 Sanácia nelegálne umiestnenej skládky v obci Hrušov Obec Hrušov, pozemky CKN par. č. 698, 701/1, 706/1 Veľký Krtíš 7.4
Obec Harhaj 08645 072PO130164 Úprava verejného priestranstva obce Harhaj Obec Harhaj Bardejov 7.2
Obec Brezany 01004 072ZA130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezany Obec Brezany Žilina 7.2
AGROEM Rokytov spol s r.o. 06713 041PO060090 Modernizácia ekologickej farmy SR, okres Humenné, obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Harhaj 08645 072PO130164 Úprava verejného priestranstva obce Harhaj Obec Harhaj Bardejov 7.2
Obec Čierna 07643 074KE220033 Rekonštrukcia fasády a výmena otvorových konštrukcií Domu smútku - Čierna Obec Čierna Trebišov 7.4
VÍNO TUREČEK a.s. 90851 042TT080033 Vinárstvo - Tureček Vrádište Skalica 4.2.6B
Obec Hrabovec 08611 072PO130128 Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec Obec Hrabovec Bardejov 7.2
Mlyn Trenčan spol. s r.o. 91321 042TN080005 Investícia do spracovateľských kapacít - Mlyn Trenčan spol. sr.o. Trenčianska Turná Trenčín 4.2.3B
Obec Nový Salaš 04417 072KE130121 Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš obec Nový Salaš Košice - okolie 7.2
ZEMEDAR, s.r.o. 05801 041PO060246 Modernizácia nástrojov rastlinnej výroby farmy ZEMEDAR Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad, k.ú. Stráže pod Tatrami Poprad 4.1.1
Obec Rohožník 09407 072PO130030 Revitalizácia verejného priestranstva Rohožník Humenné 7.2
Obec Zlatník 09433 075PO140005 Vyhliadková veža - Zlatník Obec Zlatník Vranov nad Topľou 7.5
Poľnohospodárske družstvo Piešťany 92101 041TT060052 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Piešťany Piešťany Piešťany 4.1.6
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 97405 064BB070126 Prestavba skladu biologických kontajnerov Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú Kremnička Banská Bystrica 6.4.2
Poľnohospodárske agrodružstvo, s.r.o. 96982 064BB070027 Agroturistická usadlosť Banská Belá Obec Banská Belá Banská Štiavnica 6.4.1
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 97405 042NR080091 Rekonštrukcia a modernizácia objektu prevádzkovej budovy inseminačnej stanice býkov Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Lužianky, k.ú. Lužianky Banská Bystrica 4.2.7B
Obec Brezolupy 95701 072TN130069 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezolupy Brezolupy parcely číslo 311,219 Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Holiša 98557 072BB130032 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Holiša – 2.etapa Obec Holiša Lučenec 7.2
Obec Hendrichovce 08235 075PO140003 Hendrichovce, kaštieľ - prezentácia miestnej kultúry v obci Hendrichovce Prešov 7.5
Obec Chyžné 04918 072BB130010 Chodník v obci Chyžné Obec Chyžné Revúca 7.2
Obec Gemerská Ves 98262 072BB130156 Výstavba chodníka a parkoviska v obci Gemerská Ves SR, Banskobystrický kraj, okres Revúca, obec Gemerská Ves Revúca 7.2
Ing. Ivan Kohút 03802 041ZA060104 Investície do živočíšnej výroby: Výstavba maštale-ovčína Sklabinský Podzámok Martin 4.1.2
AGR s.r.o. 98044 041BB060058 Nákup zariadenia na variabilnú aplikáciu hnojovice Neporadza, Rimavská Seč, Dulovo, Abovce, Vlkyňa, Chanava, Číž Rimavská Sobota 4.1.6
Obec Malé Lednice 01816 072TN130048 Úprava areálu pri kultúrnom dome - Malé Lednice SR, Trenčiansky, Okres Považská Bystrica, Obec Malé Lednice Považská Bystrica 7.2
POLUN s.r.o. 03901 042ZA080002 Zavádzanie inovatívnych technológií do podniku POLUN s.r.o. Čremošné Turčianske Teplice 4.2.2A
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 06501 064PO070001 Agroturistický areál Hniezdne Hniezdne, Lacková Stará Ľubovňa 6.4.1
Obec Rybky 90604 072TT130072 Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola v obci Rybky Rybky Senica 7.2
Obec Milhosť 04458 072KE130026 Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Milhosť SR,Košický,Košice okolie, Obec Milhosť Košice okolie 7.2
Obec Rybky 90604 072TT130057 Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky Rybky Senica 7.2
Obec Dvorianky 07662 072KE130052 Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky Dvorianky Trebišov 7.2
Obec Petrova Lehota 91326 072TN130025 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Petrova Lehota Petrova Lehota Trenčín 7.2
Obec Danišovce 05322 074KE220031 Stavebné úpravy domu smútku v Danišovciach SR, Košický kraj, okres: Spišská Nová Ves, obec: Danišovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Šarišská Trstená 08214 072PO130050 Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Šarišská Trstená katastrálnom území obce Šarišská Trstená, parc.č. pozemku 121, 125, (KN reg. C) 111/1 (KN reg. E) okres Prešov Prešov 7.2
Obec Tušice 07202 072KE130104 Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice Tušice Michalovce 7.2
Obec Tušice 07202 072KE130101 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice Tušice Micalovce 7.2
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s .r.o. 93021 041TT060103 Vybudovanie kamerového systému v areáli pre živočíšnu výrobu v Dunajskom Klátove Dunajský Klátov Dunajská Streda 4.1.2
Obec Betliar 04192 072KE130068 Chodník pre peších Betliar Betliar Rožňava 7.2
Ing.Mátyás András-REX 94501 041NR060237 Modernizácia vinohradu na výmere 11,98 ha firmy Ing.Mátyás András-REX, Komárno Nová Vieska Komárno 4.1.1
Marian Bojtoš AMES 99127 042BB080084 Investície do hmotného majetku - Marian Bojtoš AMES Širákov Veľký Krtíš 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 91951 041TT060198 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo Špačince Trnava 4.1.1
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo 02942 041ZA060066 Investície do modernizácie živočíšnej výroby PROD Bobrov Bobrov Námestovo 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Komoča 94121 041NR060204 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo Komoča Komoča Nové Zámky 4.1.1
J.D.V. s.r.o. 97405 041BB060093 Stavebné úpravy ovčína č. 2 - J.D.V. s.r.o. k.ú. Kremnička Banská Bystrica 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Bošáca 91307 041TN060024 Investícia do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Bošáca Bošáca Nové Mesto nad Váhom 4.1.8
Obec Buglovce 05304 072PO130138 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buglovce SR, Prešovský kraj, okres Levoča, Obec Buglovce Levoča 7.2
HERBEX spol. s r.o. 99128 042TN080034 Rozšírenie priestorov skladovania hotových výrobkov spoločnosti HERBEX spol. s .r.o. Hrašné 1 Veľký Krtíš 4.2.7A
Obec Belá 94353 072NR130051 Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá SR, Nitriansky, Okres Nové Zámky, obec Belá Nové Zámky 7.2
Anton Horváth - Kosičanka 93527 041NR060235 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Anton Horváth - Kosičanka Hronské Kosihy Levice 4.1.1
AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 09022 041PO060075 Rekonštrukcia a modernizácia objektov a technologických liniek v ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Bukovce, Kapišová Stropkov 4.1.2
Obec Brezina 07612 072KE130087 SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina) Obec Brezina Trebišov 7.2
Obec Bukovec 90614 075TN140003 Cyklotrasa Bukovec SR, Trenčiansky kraj, okres Myjava, obec Bukovec Myjava 7.5
Obec Malatíny 03215 072ZA130090 Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny Obec Malatíny Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Ďurková 06541 072PO130032 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Ďurková Obec Ďurková Stará Ľubovňa 7.2
Šintavan s.r.o. 92551 042TT080028 Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan Šintava Galanta 4.2.6B
Obec Bežovce 07253 074KE220003 Odstránenie a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce Obec Bežovce Sobrance 7.4
obec Uhorská Ves 03203 072ZA130075 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.2
Donau farm Lok, s.r.o. 93532 041NR060049 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Donau farm Lok, s.r.o. Kalná nad Hronom Levice 4.1.8
K.L.I.B.O.S. s.r.o. 02956 042ZA080025 Rozšírenie a modernizácia výrobnej kapacity SR, okres:Námestovo, obec:Zákamenné Námestovo 4.2.3A
FYTOPHARMA,a.s. 90127 042BA080015 Zavádzanie inovatívnych technológií a modernizácia technologického vybavenia a priestorov spoločnosti FYTOPHARMA, a.s. Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky Malacky 4.2.7A
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 94131 041NR060266 Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO - GOMBÁR, s.r.o. SR, okres Nové Zámky, obec Bardoňovo, Pozba, Kolta, Semerovo Nové Zámky 4.1.1
AGROPULZ SKÁROŠ, s.r.o. 04411 041KE060080 Technická modernizácia živočíšnej výroby SR, okres: Košice - okolie, obec: Skároš Košice - okolie 4.1.2
PD Zámostie Trenčín 91105 041TN060075 Modernizácia a rekonštrukcia dojárne v ŽV Záblatie Trenčín 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Magura 02944 041ZA060120 Oprava ustajňovacích priestorov HD Rabča Námestovo 4.1.2
Obec Dolné Zelenice 92052 072TT130032 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Dolné Zelenice Obec Dolné Zelenice Hlohovec 7.2
AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo 98531 041BB060135 Modernizácia dojárne a obstaranie techniky do živočíšnej výroby Rapovce Lučenec 4.1.2
KTJ PARMEL s.r.o. 94357 041NR060187 Investície do technického vybavenia podniku – KTJ PARMEL s.r.o. SR, Okres: Nové Zámky, Obec: Kamenín Nové Zámky 4.1.1
Obec Gočovo 04924 074KE220025 GOČOVO - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Obec Gočovo Rožňava 7.4
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 072KE130022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka SR, Košický, okres Rožňava, Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 7.2
AGRIVA s.r.o. 99126 042BB080070 Investície do hmotného majetku - AGRIVA s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.2.7B
Obec Staré 07223 072KE130024 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staré SR, VÚC (kraj) Košický, okres Michalovce, obec Staré Michalovce 7.2
Mäsovýroba Marko s.r.o. 09016 042PO080015 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa Mäsovýroba Marko s.r.o. Kurimka Svidník 4.2.1A
Obec Uňatín 96241 072BB130168 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín SR, Banskobystrický kraj, okres Krupina, obec Uňatín Krupina 7.2
Obec Senné 99101 072BB130129 Výstavba verejného priestranstva obec Senné Veľký Krtíš 7.2
Ing. Takács Zoltán 94603 041NR060002 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Ing. Zoltán Takács Kolárovo Komárno 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 90025 041BA060036 Špeciálna rastlinná výroba Chorvátsky Grob Senec 4.1.1
Obec Brestov 08205 072PO130110 Rekonštrukcia vodovodu v obci Brestov Obec Brestov Prešov 7.2
Obec Zlaté 08601 072PO130183 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zlaté Obec Zlaté Bardejov 7.2
AGROBO NITRA, s.r.o. 94901 041BA060001 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – AGROBO NITRA, s.r.o. Báhoň, Jablonec Nitra 4.1.6
O R A G R O spol. s r.o. 02962 064ZA070015 Ubytovacie zariadenie s doplnkovými službami v oblasti športovo relaxačných aktivít. Oravské Veselé Námestovo 6.4.1
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060156 SO 08 Hnojisko, SO 09 Skladovacia nádrž na hnojovicu, technológia miešania a čerpania hnojovice, Fotovoltaické zariadenie Turie Žilina 4.1.4
A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. 92522 42TT080053 Modernizácia spoločnosti A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Veľké Úľany Galanta 4.2.4B
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 041ZA060123 Zlepšenie stavebných a technologických podmienok chovu oviec Turčianske Kľačany Martin 4.1.2
Obec Bunkovce 07244 072KE130049 Úprava komunikácií v obci Bunkovce Bunkovce Sobrance 7.2
Čaro slovenských byliniek, s.r.o. 98201 0042BB080086 Inovatívna forma spracovania liečivých rastlín - pomoc poľnohospodárom presadiť sa dnešnom trhu Tornaľa Revúca 4.2.7B
Obec Bunkovce 07244 072KE130010 Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce Bunkovce Sobrance 7.2
Obec Jalšovík 96241 072BB130153 Obec Jalšovík Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B" Obec Jalšovík Kruoina 7.2
Obec Svätuše 07683 072KE130128 Svätuše, Miestne komunikácie - rekonštrukcia Svätuše Trebišov 7.2
Obec Horné Lefantovce 95145 074NR220044 Zateplenie budovy MŠ v obci Horné Lefantovce SR, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Horné Lefantovce Nitra 7.4
Lörincziová Zuzana 93035 041TT060125 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Zuzana Lörincziová - ZSU CENTER Michal na Ostrove Dunajská Streda 4.1.1
Obec Muránska Lehota 04901 072BB130115 Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota Muránska Lehota Revúca 7.2
Obec Svätý Kríž 03211 074ZA220029 Obnoviteľný zdroj energie pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť v obci Svätý Kríž Svätý Kríž - kultúrny dom Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Čabiny 06702 072PO130146 Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny SR, Prešovský kraj, okres Medzilaborce, obec Čabiny Medzilaborce 7.2
Obec Veľké Dravce 98542 074BB220040 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Dravce Veľké Dravce Lučenec 7.4
Obec Tesáre 95621 072NR130080 Rozšírenie vodovodu v obci Tesáre Obec Tesáre Topoľčany 7.2
OBEC LOMNÁ 02954 O72ZA130076 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná Obec Lomná ,okres Námestovo, VÚC(kraj )Žilinský, SR Námestovo 7.2
obec Sedliacka Dubová 02755 072ZA130071 Miestne komunikácie IBV Močiare Sedliacka Dubová Dolný Kubín 7.2
Ing. Gunár Pavol 93531 041NR060275 Výsadba sadu, oplotenie a investície do techniky Dolné Devičany Levice 4.1.1
Obec Malý Slavkov 06001 072PO130230 Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov obec Malý Slavkov Kežmarok 7.2
Agrodružstvo Bystré 09434 041PO060202 „Nákup poľnohospodárskych zariadení do živočíšnej výroby - Agrodružstvo Bystré“ Bystré Vranov nad Topľou 4.1.2
Obec Žemliare 93557 074NR220001 Čistá obec Žemliare SR, Nitriansky, okres Levice, Obec Žemliare Levice 7.4
Vladimír Lazorik - KOMES 08212 042PO080018 Diverzifikácia výroby Vladimír Lazorik - KOMES inovatívnou technológiu výroby ovocných štiav, džúsov a džemov Fulianka Prešov 4.2.6A
Obec Lontov 93575 072NR130107 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov SR, Nitrianský kraj, okres: Levice, Obec Lontov Levice 7.2
Obec Držkovce 98262 072BB130100 Verejné oddychové plochy v obci Držkovce Držkovce Revúca 7.2
Poľnohospodárske družstvo "Magura" Zborov 08633 041PO060185 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve "Magura" Zborov SR, okres Bardejov, obec Chmeľová Bardejov 4.1.2
Obec Richvald 08501 072PO130028 Úprava verejného priestranstva obce Richvald Obec Richvald Bardejov 7.2
Obec Dúbrava 05305 072PO130141 Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod - verejná kanalizácia časť Kovaľovce Obec Dúbrava Levoča 7.2
Obec Veľké Dravce 98542 072BB130127 Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v náväznosti na náučný chodník Veľké Dravce - Veľký Bučeň Obec Velké Dravce Lučenec 7.2
Obec Jenkovce 07252 075KE140004 INFORMAČNO-NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI JENKOVCE Obec Jenkovce Sobrance 7.5
Obec Ladice 95177 072NR130025 Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ladice Ladice Zlaté Moravce 7.2
Obec Ladice 95177 072NR130075 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice Ladice Zlaté Moravce 7.2
Roľnícke družstvo Čereňany 97246 041TN060062 Modernizácia živočíšnej výroby SR, okres Prievidza , obec Čereňany Prievidza 4.1.2
Obec Stanča 07616 072KE130137 Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Stanča katastrálne územie obce Stanča - intravilán obce Trebišov 7.2
Obec Miezgovce 95701 072TN130030 Rekonštrukcia miestnych komunikácíí v obci Miezgovce Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou obec Miezgovce, k.ú.:Miezgovce, parc. č.: 4/4, 130/2, 307/13,308/2324/1,324/2 1336,317/5 316/3,307/13 317/4 Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Vlková 05972 072PO130216 Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vlková Obec Vlková Kežmarok 7.2
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 041PO060256 Modernizácia techniky pre pestovanie liečivých rastlín - AGROKARPATY Plavnica Plavnica, Šambron, Plaveč Stará Ľubovňa 4.1.1
Agro Lesenice, s.r.o. 99107 041BB060261 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
AGRIVA s.r.o. 99126 041BB060233 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - AGRIVA, s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
Ing. Takács Zoltán 93460 041NR060224 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Ing. Zoltán Takács Kolárovo Komárno 4.1.1
Obec Kurov 08604 072PO130074 Výstavba chodníkov v obci Kurov Obec Kurov Bardejov 7.2
OIL JPM, s.r.o. 90851 042TT080025 Podpora pre investície na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v podniku OIL JPM, s.r.o. SR, okres Skalica, obec Kopčany Skalica 4.2.1A
BERINGER-AGROMARKET 93201 041BB060272 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET Veľký Meder Dunajská Streda 4.1.1
Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o 08273 041PO060058 Rekonštrukcia Kravína Šarišské Dravce Sabinov 4.1.2
Obec Slanská Huta 04417 074KE220075 Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta SR VÚC (kraj) Košický Okres Košice - okolie Obec Slanská Huta Košice -okolie 7.4
Obec Kočín-Lančár 92204 072TT130029 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Kočín-Lančár Kočín-Lančár Piešťany 7.2
Obec Terany 96268 072BB130043 Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany SR, Banskobystrický kraj, okres Krupina, Obec Terany Krupina 7.2
Obec Lukov 08605 072PO130085 ČOV pre nájomné bytové jednotky v Lukove Obec Lukov Bardejov 7.2
Lörincziová Zuzana 93035 041TT060020 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Zuzana Lörincziová - ZSU CENTER Michal na Ostrove Dunajská Streda 4.1.6
Obec Ivachnová 03483 072ZA130033 Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB Ivachnová Ružomberok 7.2
GEMERPLUS s.r.o. 98701 041BB060007 Nákup technológie na efektívnu aplikáciu hnojovice do pôdy Okres Poltár, obec Poltár, Okres Rimavská Sobota obec: Ožďany, Orávka, Chanava, Čerenčany, Dulovo, Bátka, Veľké Teriakovce, Okres Komárno, obec Bajč Poltár 4.1.6
Obec KOBELIAROVO 04923 072KE130086 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kobeliarovo Kobeliarovo Rožňava 7.2
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. 02601 041ZA060042 Výstavba nových ustajňovacích kapacít- zimné ustajnenie HD Malatíny Dolný Kubín 4.1.2
Marcel Vince 85101 064TT070033 Investícia do vybudovania ubytovacieho zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu – Marcel Vince Sándora Petőfiho 18, 929 01 Dunajská Streda Bratislava 6.4.1
Obec Renčišov 08262 072PO130159 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov Renčišov Sabinov 7.2
Obec Lesné 07101 075KE140007 INFORMAČNO - NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI LESNÉ Obec Lesné Michalovce 7.5
Obec Bartošovce 08642 072PO130201 Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce Bartošovce Bardejov 7.2
ROTAX-ARCH spol. s r.o. 06601 041PO060011 Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. Pčoliné Parihuzovce Čukalovce Zbojné Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.8
HORTIP, s.r.o. 05304 041PO060194 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Studenec Levoča 4.1.2
Obec Rakovo 03842 075ZA140005 Cyklotrasa popri parku v obci Rakovo Rakovo Martin 7.5
Obec Šimonovce 98003 072BB130103 Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce Obec Šimonovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Veľké Dvorany 95601 072NR130040 Revitalizácia centra obce Veľké Dvorany Obec Veľké Dvorany, k.ú. Veľké Dvorany, par.č. 25/1, 23, 163 Topoľčany 7.2
OBEC MALÁ ČIERNA 01501 072ZA130053 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Čierna SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Malá Čierna Žilina 7.2
Obec Dubinné 08612 072PO130179 Modernizácia miestnych komunikácií v obci Dubinné Obec Dubinné Bardejov 7.2
Obec Okružná 08212 072PO130135 Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov Okružná Prešov 7.2
Obec Nižné Ružbachy 06502 072PO130040 Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižné Ružbachy obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Porúbka 06741 072PO130184 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Porúbka SR, Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Porúbka Humenné 7.2
Obec Velčice 95171 072NR130076 Velčice námestie Obec Velčice,okres Zlaté Moravce,Nitriansky kraj,SR Zlaté Moravce 7.2
Obec Ulič 06767 072PO130092 Regenerácia centra obce Ulič obec Ulič Snina 7.2
Obec Konská 03204 072ZA130057 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - obec Konská SR, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Konská Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Šiatorská Bukovinka 98558 072BB130018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hrad Šomoška Šiatorská Bukovinka Lučenec 7.2
Obec Vlky 90044 072BA130004 Výstavba a modernizácia odvodňovacích systémov v obci Vlky Vlky Senec 7.2
obec Štitáre 95101 072NR130023 Rekonštrukcia MK Štitáre Štitáre Nitra 7.2
OIL JPM, s.r.o. 90851 042TT080046 Modernizácia strojov, technológii v podniku OIL JPM, s.r.o. SR, okres Skalica, obec: Holíč Skalica 4.2.6A
Obec Nižný Orlík 09011 072PO130143 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Nižný Orlík Obec Nižný Orlík Svidník 7.2
Obec Prša 98541 072BB130159 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Prša Lučenec 7.2
Vinárstvo Izsák, s.r.o. 94137 042NR080080 Viničný dom - Izsák Strekov Nové Zámky 4.2.6A
Obec Hromoš 06545 072PO130231 Zlepšenie technickej infraštruktúry v Obci Hromoš Obec Hromoš Stará Ľubovňa 7.2
Obec Husák 07251 072KE130002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Husák Obec Husák Sobrance 7.2
Obec Malá Domaša 09402 072PO130236 Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša Malá Domaša Vranov nad Topľou 7.2
Obec Košariská 90615 075TN140007 Oprava strechy na budove TIK a prístavba sociálneho zariadenia Košariská Myjava 7.5
Obec Nižné Ružbachy 06502 072PO130172 Dostavba kanalizácie v obci Nižné Ružbachy SR, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Miroslav Strachan 06511 041PO060201 Výstavba ustajňovacích priestorov pre HD Jakubany, Okres Stará Ľubovňa, SR Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Poliakovce 08611 072PO130063 Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce Obec Poliakovce Bardejov 7.2
Obec Hôrka nad Váhom 91632 072TN130017 HÔRKA NAD VÁHOM – LOKALITA NA ZÁMLYNČÍ SR, Trenčiansky kraj, okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7.2
EPP Slovensko, s.r.o. 92003 041NR060087 Investície do poľnohospodárskeho podniku – EPP Slovensko, s.r.o. Veľký Cetín Hlohovec 4.1.8
Obec Závadka 06601 072PO130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Závadka Závadka Humenné 7.2
Obec Revúcka Lehota 04918 072BB130035 Rekonštrukcia chodníkov Revúcka Lehota Revúcka Lehota Revúca 7.2
Obec Kručov 09032 072PO130008 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Kručov Obec Kručov Stropkov 7.2
Obec Vislanka 06541 072PO130190 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Vislanka obec Vislanka Stará ĽUbovňa 7.2
Obec Buzitka 98541 072BB130142 Úprava verejených priesranstiev - parku v obci Buzitka Obec Buzitka Lučenec 7.2
Jozef Chmela - SHR 84104 041BA060046 Nákup technologickej linky na pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby obec Láb, okr. Malacky, SR Bratislava 4 4.1.1
AL Agroservis, s.r.o. 93016 042TT080075 Investície do hmotného majetku - AL Agroservis, s.r.o. Vydrany Dunajská Streda 4.2.6B
Anna Kondrátová 06724 041Po060151 Modernizácia ŽV na ekologickej farme Kondrátová kraj PO, okres Humenné, Víťazovce Humenné 4.1.2
Obec Zemplínske Kopčany 07217 072KE130045 Miestna komunikácia v obci Zemplínske Kopčany Zemplínske Kopčany Michalovce 7.2
Obec Černina 06723 072PO130084 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Černina Humenné 7.2
Obec Turcovce 06723 072PO130086 Turcovce – Revitalizácia verejného priestranstva Turcovce Humenné 7.2
Obec Turcovce 06723 072PO130134 Turcovce – Rekonštrukcia miestnych komunikácií Turcovce Humenné 7.2
NOTAX CONSULTING spol. s r.o. 06601 041PO060027 Modernizácia poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o. SR, okres Medzilaborce, obec Svetlice Humenné 4.1.8
Obec Slovenská Volová 06722 072PO130248 Námestie v obci Slovenská Volová Slovenská Volová Humenné 7.2
Obec Slovenská Volová 06722 072PO130157 Chodník v obci Slovenská Volová Slovenská Volová Humenné 7.2
Obec Ohradzany 06722 072PO130193 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ohradzany Ohradzany Humenné 7.2
Obec Baškovce 06723 072PO130227 Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva Baškovce Humenné 7.2
Obec Baškovce 06723 072PO130059 Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Baškovce Humenné 7.2
NÉMETH Attila 93564 041NR060012 Investície do zavádzania inovatívnych technológií pre podnikateľský subjekt NÉMETH Attila Keť Nýrovce Biňa Levice 4.1.6
Obec Klčov 05302 072PO130017 Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov SR, Prešovský, okres Levoča, obec Klčov Levoča 7.2
Obec Veľká Čierna 01501 072ZA130084 Oprava miestnych komunikácii v obci Veľká Čierna Obec Veľká Čierna Žilina 7.2
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 05991 042PO080071 Investícia do spracovateľských kapacít – Poľnohospodárske družstvo Mlynica Mlynica Poprad 4.2.7B
Obec Zbudza 07223 072KE130023 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Zbudza Zbudza Michalovce 7.2
Obec Žbince 07216 072KE130091 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žbince Žbince Michalovce 7.2
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 04501 041KE060159 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodársko výrobno -obchodné družstvo Mokrance Mokrance Košice-okolie 4.1.5
UNIMEX, spol. s r.o., Bežovce 07253 041KE060151 Investícia do rozšírenia skladovacích kapacít UNIMEX, spol. s r.o. Bežovce Bežovce Sobrance 4.1.5
Obec Horovce 07202 072KE130116 REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI KULTÚRNOM DOME V OBCI HOROVCE Horovce Michalovce 7.2
Obec Poriadie 90622 072TN130037 Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov Poriadie Myjava 7.2
EKO-Produkt, s.r.o. 03901 042BB080002 Bitúnok a rozrábkareň, Etapa II. – stavebné úpravy a doplnenie technológie SR, okres Žiar nad Hronom, obec Kremnické Bane Turčianske Teplice 4.2.1A
obec Prochot 96604 072BB130157 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, autobusovej zastávky, prvky zelenej infraštruktúry obec Prochot Žiar nad Hronom 7.2
Tatranská sladovňa, s.r.o. 05880 042PO080061 Klíčiareň Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Poprad 4.2.6B
Pilsberg investment, s.r.o. 08005 042PO080069 Hvozd Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Prešov 4.2.6B
Pilsberg, s.r.o. 05880 042PO080035 Príprava a spracovanie jačmeňa a výroba sladu Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Poprad 4.2.6B
Obec Becherov 08635 072PO130005 Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov Obec Becherov Bardejov 7.2
obec Ťapešovo 02951 075ZA140009 Oddychová zóna pri studničke a prepojenie cyklistických ciest Ťapešovo Námestovo 7.5
obec Čekovce 96241 072BB130070 Obnova povrchu vozovky obce Čekovce obec Čekovce Krupina 7.2
Obec Roztoky 09011 072PO130034 Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky Obec Roztoky Svidník 7.2
Obec Tajná 95201 072NR130117 Revitalizácia obce Tajná- rekonštrukcia MK a parkoviska a úprava okolia SR, VÚC Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Tajná Nitra 7.2
Obec Šašová 08612 Č.072PO130133 Modernizácia miestných komunikácii v obci Šašová Obec Šašová Bardejov 7.2
Obec Ladomerská Vieska 96501 072BB130105 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer obec Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom 7.2
Obec Rovné 09016 072PO130251 Obnova a modernizácia obce Rovné Obec Rovné Svidník 7.2
Obec Šterusy 92203 072TT130012 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Šterusy Šterusy Piešťany 7.2
Obec Otrhánky 95655 072TN130062 Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky SR, Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Otrhánky Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Vyšný Hrabovec 09034 072PO130080 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Vyšný Hrabovec Obec Vyšný Hrabovec Stropkov 7.2
Obec Tokajík 09034 072PO130181 Zlepšenie vzhľadu obce úpravou verejného priestranstva v obci Tokajík Obec Tokajík Stropkov 7.2
Obec Veľká Lesná 06534 072PO130165 Úprava verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná Veľká Lesná Stará Ľubovňa 7.2
Obec Veľká Lesná 06534 072PO130167 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, záchytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky v obci Veľká Lesná Obec Veľká Lesná Stará Ľubovňa 7.2
Obec Špania Dolina 97401 072BB130170 Za krajšiu a bezpečnejšiu Španiu Dolinu - Oprava kamenných múrov Špania Dolina Banská Bystrica 7.2
Obec Ostratice 95634 072TN130072 Centrum obce Ostratice Ostratice Partizánske 7.2
Anna Švecová 05001 041BB060033 Zvýšenie hospodárskeho výkonu podniku Anna Pribolová SHR Hucín Revúca 4.1.8
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060204 Modernizácia senníkov - oprava skladovacích kapacít SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Valice Rimavská Sobota 4.1.5
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060114 Modernizácia farmy AGRO-DERBY, spol. s r.o. - Nákup strojov SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Nižné Valice, Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Širkovce 98002 072BB130030 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce Širkovce Rimavská Sobota 7.2
Poľnohospodárske družstvo Važec 03261 041ZA060024 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Poľnohospodárske družstvo Važec Važec Liptovský Mikuláš 4.1.8
Zsolt Kalaš 98252 041BB060133 Nákup strojov do živočíšnej výroby SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Henckovce 04923 072KE130004 Chodník vedľa cesty č.I/67 - I.etapa v obci Henckovce a rekonštrukcia autobusovej zastávky č. 2 v Henckovciach. Obec Henckovce Rožňava 7.2
Roľnícke družstvo podielníkov 90046 041BA060016 Rekonštrukcia maštale Most pri Bratislave Senec 4.1.2
Obec Ducové 92221 072TT130022 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové Obec Ducové, Jarná ulica Piešťany 7.2
Obec Horné Dubové 91906 072TT130004 Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové Obec Horné Dubové Trnava 7.2
BASTAV, s.r.o. 85106 041BB060041 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BASTAV s.r.o. prostredníctvom modernizácie podniku Hucín Bratislava 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Važec 03261 042ZA080048 Bitúnok a rozrábka mäsa pre Poľnohospodárske družstvo Važec Važec Liptovský Mikuláš 4.2.1B
Obec Horný Lieskov 01821 072TN130042 Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov Obec Horný Lieskov, pozemky parc. č. KN-C 43/2, 754/1, 773, 776, 778, 779, 784, 762/2, 767/2, 780, 744, 742/1, 727/1, 727/296 750,38 Považská Bystrica 7.2
AGRO-HELPEK, spol. s r.o. 97201 041TN060083 Zlepšovanie podmienok chovu oviec v podniku AGRO-HELPEK Dlžín, okres Prievidza, Zliechov, okres Ilava Prievidza 4.1.2
MVL AGRO, s.r.o. 95701 041TN060014 Novostavba kravína s dojárňou Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, kataster Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 4.1.8
Ing. Boráros 92901 041TT060197 Modernizácia strojového vybavenia do Špeciálnej rastlinnej výroby Ing.Boráros SR, okres Dunajská Streda, obec Vydrany Dunajská Streda 4.1.1
Obec Stará Halič 98511 072BB130099 DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE V OBCI STARÁ HALIČ Stará Halič Lučenec 7.2
Obec Stará Halič 98511 072BB130047 OPRAVA JESTVUJÚCICH MIESTNYCH CHODNÍKOV S DOBUDOVANÍM KANALIZÁCIE V OBCI STARÁ HALIČ Stará Halič Lučenec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 92012 042TT080009 Modernizácia bitúnku Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec Kľačany Hlohovec 4.2.1A
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov 02951 041ZA060096 Výmena strešnej krytiny a nákup strojov pre ŽV Vasiľov Námestovo 4.1.2
Obec Slovenské Ďarmoty 99107 075BB140006 Výstavba doplnkovej infraštruktúry-odpočinkové miesto Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 7.5
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 042TN080042 Zavedenie výroby kŕmnych zmesí Pruské Ilava 4.2.7B
Obec Horňany 91324 072TN130028 HORNANY, ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Horňany Trenčín 7.2
BEL-TRADE spol. s r.o. 82105 064TT070011 AREÁL VODA-TOUR Trnavský Kraj, okres Dunajská Streda, obec Horná Potôň, katastrálne územie Čečínska Potôň Bratislava 6.4.1
obec Kostoľany pod Tribečom 95177 072NR130028 Rekonštrukcia MK Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 7.2
Obec Horná Mariková 01803 072TN130091 Obnova miestnej komunikácie - Horná Mariková - miestna časť Žrnové Obec Horná Mariková, okres Považská Bystrica, kraj Trenčiansky Považská Bystrica 7.2
Obec Turík 03483 072ZA130061 Rekonštrukcia cesty v obci Turík SR, Žilinský, okres Ružomberok, Obec Turík Ružomberok 7.2
Ing. Jozef Knežo 07101 041KE060001 Inovácia rastlinnej výroby - SHR Ing. Knežo SR, okres - Michalovce, obec - Jastrabie pri Michalovciach, Hažín, Iňačovce, Senné Michalovce 4.1.6
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o. 08501 064PO070031 Rekonštrukcie a modernizácie objektu na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove Bardejov Bardejov 6.4.1
Obec Strážne 07652 072KE130125 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Strážne Obec Strážne Trebišov 7.2
Obec Ľubiša 06711 072PO130069 Úprava verejného priestranstva v obci Ľubiša SR, Prešovský, okres Humenné, Obec Ľubiša Humenné 7.2
Obec Ľubiša 06711 072PO130071 Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša SR, Prešovský, okres Humenné, Obec Ľubiša Humenné 7.2
Obec Králiky 97634 072BB130125 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Králiky Obec Králiky Banská Bystrica 7.2
Obec Koválov 90603 072TT130020 Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov Koválov Senica 7.2
Obec Pleš 98531 072BB130024 Oprava jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Pleš Pleš Lučenec 7.2
Ing. Peter Miklóš 98262 041BB060148 Investície do strojového vybavenia ŽV Obec Držkovce, okres Revúca Revúca 4.1.2
Obec Slopná 01821 072TN130106 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná Slopná Považská Bystrica 7.2
Obec Slopná 01821 072TN130083 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná Slopná Považská Bystrica 7.2
Obec Mojtín 02072 072TN130004 Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci Mojtín Púchov 7.2
Obec Ratka 98601 072BB130137 Oprava miestnej komunikácie v obci Ratka Ratka Lučenec 7.2
Obec Poráč 05323 072KE130077 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Poráč Spišská Nová Ves 7.2
Obec Sádočné 01816 072TN130010 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sádočné Sádočné Považská Bystrica 7.2
Obec Horné Lefantovce 95145 072NR130055 Komunikácia a chodník SR, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Horné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Čečehov 07211 072KE130103 Rekonštrukcia chodníka v obci Čečehov Čečehov Michalovce 7.2
Obec Krčava 07251 072KE130057 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Krčava Obec Krčava Sobrance 7.2
MPC PLUS spol. s r.o. 05201 042KE080034 Investície do pekárenskej výroby MPC PLUS spol. s r.o. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.3B
PD Inovec Trenčianske Stankovce 91311 041TN060015 Dostavba farmy dojníc a modernizácia strojového vybavenia PD Inovec SR, okres Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, Selec, Krivosúd-Bodovka, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Trenčín, Soblahov, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Beckov Trenčín 4.1.8
Obec Lúky 02053 072TN130046 Verejné priestranstvo v obci Lúky Lúky Považská Bystrica 7.2
Obec Malé Vozokany 95182 072NR130030 Miestne komunikácie Malé Vozokany opravy a rekonštrukcie -SO Chodník -hlavná ulica,194m obec Malé Vozokany Zlaté Moravce 7.2
Tri Hony s. r. o. 90001 042BA080008 Prístavba a rekonštrukcia hospodárskej budovy na výrobné priestory Bratislavský kraj, okres Pezinok, obec Modra, kataster Modra, p.č. 1917,1918 Pezinok 4.2.6A
Obec Zemplínska Široká 07213 072KE130109 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Zemplínska Široká Obec Zemplínska Široká Michalovce 7.2
Obec Valaská Dubová 03496 072ZA130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová obec Valaská Dubová Ružomberok 7.2
Obec Podskalie 01822 072TN130067 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie Podskalie Považská Bystrica 7.2
Obec Beňadiková 03204 072ZA130001 Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - vetva B Beňadiková Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Senné 07213 072KE130124 Rekonštrukcia chodníka v obci Senné Obec Senné Michalovce 7.2
Velička, spol. s r.o. 05801 042PO080059 Obstaranie inovatívnej technológie pre pekárenskú výrobu a nákup termoizolačných nákladných vozidiel Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad Poprad 4.2.3A
CHOVPOL s.r.o. 99121 041BB060080 Technologická modernizácia živočíšnej výroby Banskobystrický kraj,okres Veľký Krtíš,obec Závada,obec Chrťany,obec Dolná Strehová,obec Muľa,obec Slovenské Kľačany Veľký Krtíš 4.1.2
Obec Veľká Hradná 91324 072TN130031 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná Veľká Hradná Trenčín 7.2
Obec Stará Bašta 98034 072BB130119 Rekonštrukcia miestnej komunikácie-Ulice Telek Obec Stará Bašta Rimavská Sobota 7.2
Obec Lacková 06501 072PO130162 Zlepšenie vzhľadu obce Lacková obec Lacková Stará Ľubovňa 7.2
Obec Priepasné 90615 072TN130021 Oprava komunikácie v obci Priepasné Obec Priepasné Myjava 7.2
Obec Kružná 04951 072KE130133 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Kružná Ob