Prihláška do súťaže - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024


Fotografia za kategóriu 1. Naša príroda
Fotografia za kategóriu 2. Naši ľudia
Fotografia za kategóriu 3. Naše tradície
Fotografia za kategóriu 4. Naša budúcnosť
Fotografia za kategóriu 5. Naše "naj"
Fotografia za kategóriu 6. Život v našej MAS
Fotografia za kategóriu 7. Naše kroje
Odoslaním súhlasím s podmienkami súťaže a zodpovedám za úplnosť a správnosť poskytnutých údajov.  
Podmienky súťaže

Rozmer Doporučená veľkosť v Mpx (megapixel)
30x20 cm1 Mpx
40x30 cm1.5 Mpx
60x40 cm2 Mpx
70x50 cm3 Mpx
90x60 cm5 - 6 Mpx
107x70 cm6 - 8 Mpx
120x80 cm7 - 9 Mpx
135x90 cm8 - 10 Mpx
150x100 cm10 a viac Mpx

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022