Implementácia LEADER/CLLD

Link pre MAS na formulár k realizácii výstavy Agrokomplex 2023

NSRV SR vytvorila formulár pre MAS, ktoré sa chcú zúčastniť tohto ročníka  výstavy Agrokomplex 2023, na záväzné doplnenie údajov MAS k tohtoročnému Agrokomplexu 2023, ktorý bol rozposlaný (https://forms.gle/hq9UNrExye6CvTA69). V prípade, že Vám mail nebol doručený, kontaktujte nás na [email protected], alebo tel. +421 908 512 992

Formulár je možné vyplniť iba do 5.6. 2023 do 12:00 po tomto termíne už nebude možné sa na AX prihlásiť.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022