Regionálne pracovisko Bratislava

RIPP Bratislava - Informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava"

Nový termín semináru

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava", ktorý sa uskutoční dňa 6. 11. 2023 (pondelok) o 08:30 hod. Miesto: City Hotel Bratislava, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

Téma stretnutia:
Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií
I. rok implementácie IS 2023-2027
Aktuálne podopatrenia PRV SR 2014-2022 4.3, 8.3, 8.4

Bližší program je uvedený v pozvánke https://aitools.izpi.sk/zasielka/46040070000033 spolu s linkom na prihlasovací formulár. Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 2.11. 2023 (štvrtok), maximálny počet účastníkov je 27. Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-bratis.reenio.sk/sk/#/term/P747107/2023-11-06;viewMode=day
 
 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022