Regionálne pracovisko Bratislava

RIPP Bratislava - Informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava"

Dňa 26.10.2023 bol naplánovaný Seminár: Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava" miesto: Hotel Bratislava, ale z organizačných dôvodov bol zrušený. Seminár sa bude konať v náhradnom termíne, ktorý Vám bude vopred oznámený.

 

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava", ktorý sa uskutoční dňa  26. 10. 2023 (štvrtok) o 08:30 hod. v City Hotel Bratislava, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

 

Téma stretnutia: 

Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

Aktuálne podopatrenia PRV SR 2014-2022 4.3, 8.3, 8.4

Bližší program je uvedený v pozvánke nižšie spolu s linkom na prihlasovací formulár. Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 23.10. 2023 (pondelok), maximálny počet účastníkov je 27. Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-bratis.reenio.sk/sk/#/term/P737986/2023-10-26;viewMode=day

 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022