Kalendár akcií - starý

Žilinský vidiek 2011 - Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a prístup LEADER

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj si Vás dovoľuje pozvať na regionálnu konferenciu: Žilinský vidiek 2011 - Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a prístup LEADER, ktorá sa uskutoční v Žiline dňa 6.12.2011 o 9:00 hod v zasadacej miestnosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022