Kalendár akcií

13 Feb 2024
13 Feb 2024

RIPP Košice - Seminár „Aktuálne výzvy PRV 2014-2022, ekologické poľnohospodárstvo a kalendár poľnohospodára na rok 2024“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022