Kalendár akcií

28 Oct 2021
28 Oct 2021

Pracovné stretnutie MAS k implementácii stratégie CLLD

Viac
28 Oct 2021
28 Oct 2021

Implementácia stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 - 2022 a IROP.3

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022