Kalendár akcií

06 Oct 2022
06 Oct 2022

Zelená infraštruktúra, marginalizované skupiny obyvateľstva, udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
28 Sep 2022
29 Sep 2022

Finančná kontrola projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
27 Sep 2022
29 Sep 2022

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Viac
26 Sep 2022
26 Sep 2022

Výmenu skúseností  s implementáciou stratégie PRV 2014 - 2022 - Záverečné stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS Prešovského kraja

Viac
26 Sep 2022
26 Sep 2022

Budúcnosť slovenského vidieka

Viac
21 Sep 2022
21 Sep 2022

Konferencia „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“

Viac
21 Sep 2022
22 Sep 2022

X. Celoslovenská poľnohospodárska konferencia

Viac
20 Sep 2022
21 Sep 2022

Odborná zahraničná exkurzia do Maďarskej republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020