PRV SR 2014 – 2022

Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022

PPA v zastúpení vykonávateľa schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodne katastrofe zverejnila usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke PPA

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022