PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 4.1 „oblasť obnoviteľné zdroje energie"

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka SR  2014-2022 (PRV) oblasť obnoviteľné zdroje energie, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Výzva sa plánuje vyhlásiť v septembri-októbri 2023.

Návrh základných parametrov výzvy vychádza z platného znenia PRV, t.j. po 11. modifikácii, ako aj návrhov riadiaceho orgánu PRV pre indexáciu cien fotovoltických panelov a doplnenia tepelných čerpadiel v rámci 12. modifikácie.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.

Termín zaslania pripomienok najneskôr do 13.9.2023, kontaktný mail: [email protected]

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022