PRV SR 2014 – 2020

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2022

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR zverejnila Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2022

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020