PRV SR 2014 – 2022

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3

RO pre PRV SR 2014 - 2020 zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022