PRV SR 2014 – 2022

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Cieľom, ktorý chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom vydania Manuálu pre informovanie a komunikáciu dosiahnuť, je zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotných postupov v oblasti informovania a komunikácie o Európskej únii a Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Naplnením tohto cieľa sa prispeje k tomu, aby Slovensko využilo všetky ponúkané možnosti a finančné zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka čo najefektívnejšie a v prospech všetkých svojich občanov. Tento dokument sa týka všetkých žiadateľov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022