Pripravujeme

Pracovné stretnutie pre MAS k aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie MAS organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) k aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Termín stretnutia: 12.7.2023 (streda), od 10:00 h. do 13:00 h.

Miesto konania:  ONLINE forma

 

Link na registráciu a pripojenie k pracovnému stretnutiu: https://events.teams.microsoft.com/event/57b90d49-72e0-4ff6-a440-e14ef04eb3ad@ffe03559-1cdc-4192-9c1e-3f6e577c3d2a

Informácie v rámci stretnutia budú rozšírené o diskusiu vyplývajúcu z otázok, ktoré môžete zaslať prostredníctvom formuláru do 10.7.2023.

Otázky k stretnutiu vkladajte cez formulár tu

Link na formulár – otázky: https://forms.gle/fi9pWH4vXhesgDVMA

Ďalšie informácie nájdete v dokumente nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022