Pripravujeme

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Dovoľujeme si Vás pozvať na Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).
Školenie sa uskutoční: dňa 31. 05. 2023 (streda) od 08:30 do 17:30 hod.

Miesto konania školenia: Miestnosť A2, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 949 01 Nitra alebo ONLINE.

Prosíme o nahlásenie účastníkov za príslušnú MAS formou vyplnenia prihlasovacieho formulára: https://forms.gle/LWUWe9bbvMmUjEdV8 najneskôr do 25. 05. 2023 (štvrtok) do 14:00 hod.

 

ZÁZNAM MS teams: školenie MAS 31.5.2023:

part 1 : - Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS 31.05.2023-20230531_090446-Nahrávanie schôdze.mp4
part 2 : - Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS 31.05.2023-20230531_090446-Nahrávanie schôdze 1.mp4 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022