Pripravujeme

Školenie MAS k výzve č. 57/PRV/2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie MAS k výzve č. 57/PRV/2022, ktorej predmetom
bude aktualizácia výzvy pre podopatrenie 19.4 (výzva č. 57/PRV/2022) - otázky MAS.

Termín školenia: 19.05.2023 (piatok), 10:00 – 13:00 hod.

Miesto konania stretnutia: online forma, link pre registráciu:
https://events.teams.microsoft.com/event/36f04c4a-b722-4b72-8118-59cc44501228@ffe03559-1cdc-4192-9c1e-3f6e577c3d2a (po registrácií Vám príde
pozvánka na pripojenie na školenie)

Záznam zo školenia môžete sledovať na linku: Školenie MAS k výzve č. 57_PRV_2022-20230519_100305-Nahrávanie schôdze.mp4

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022