Súťaž Fotografie MAS

"Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024" - 14. ročník súťaže

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.

Súťažné kategórie sú: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje. 

Pozor zmena!

Do súťaže sa v tomto roku prihlasujú MAS už iba prostredníctvom vyplnenia elektronického prihlasovacieho formulára.

Prihlasovanie bolo možné do 14. júna 2024.

 

Link pre hlasovanie: https://www.nsrv.sk/?pl=130

 

V prípade otázok k súťaži môžete kontaktovať:

Ing. Martina Verešová, PhD.
Tel.kontakt: 0908 512 992
e-mail: [email protected]

Autorkou fotografie, ktorá je motívom tohto ročníka súťaže, je Andrea Báčiková, Občianske združenie Poniklec - Váh. Fotografia z 13. ročníka súťaže má názov „Naša najväčšia včielka - drevárka" (z kategórie Naše naj).

 

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022