Regionálne pracovisko Zvolen

RIPP ZVOLEN - Informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Zvolen"

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Zvolen Vás pozývajú na informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Zvolen".

Téma stretnutia: Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Zvolen

Lektori: MVDr. Vanda Neuschl, Ing. Anna Balková, Ing. Mária Golecká Grnáčová

Termín: 25.10.2023 o 09:00 hod.

Miesto: Hotel Academic, Hviezdoslavova 13, 960 01 Zvolen

Program stretnutia
08:30 - 09:00             Registrácia účastníkov
09:00 - 09:45             Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií
09:45 - 10:00             Prestávka
10:00 - 10:45             Ekologické poľnohospodárstvo
10:45 - 11:30             Predaj z dvora – finalizácia farmárskej produkcie
11:30 - 12:00             Diskusia
12:00 - 12:30             Obed

Registráciu môžete uskutočniť prostredníctvom formulára: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-zvolen.reenio.sk/sk/#/term/P737411/2023-10-25;viewMode=day do 22.10.2023

 V prípade otázok, kontaktujte MVDr. Vanda Neuschl: [email protected], +421 905 261 732

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022